Add parallel Print Page Options

Var beredda när Jesus kommer tillbaka

Om tider och stunder behöver vi inte skriva till er, syskon, för ni vet mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just när människorna säger: ”Det råder fred och trygghet”, då drabbas de av katastrofen, lika plötsligt som när värkarna sätter in hos en kvinna som ska föda barn. Och ingen ska komma undan.

Men ni, syskon, lever inte i mörkret, och därför kan den dagen inte överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Därför får vi inte sova som de andra utan måste hålla oss vakna och nyktra. Det är på natten man sover, och på natten man dricker sig berusad. Men vi som tillhör dagen måste vara nyktra och ta på oss trons och kärlekens bröstsköld och hoppet om räddning som en hjälm. Gud har ju inte bestämt oss till att drabbas av vreden, utan att vi ska bli räddade genom vår Herre Jesus Kristus. 10 Han dog för oss för att vi för alltid ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller sover. 11 Därför ska ni uppmuntra varandra och bygga upp varandra, så som ni redan gör.

Förmaningar och påminnelser

12 Vi vädjar till er, syskon, att sätta värde på era ledare i Herren, dessa som arbetar så hårt ibland er och förmanar er. 13 Tänk gott om dem och visa dem mycket kärlek, på grund av det arbete de gör. Lev i frid med varandra.

14 Vi uppmanar er, syskon, att tillrättavisa dem som inte sköter sig, uppmuntra de missmodiga, ta väl hand om de svaga och ha tålamod med alla. 15 Se till att ingen hämnas på någon, utan försök alltid att göra gott mot varandra och mot alla människor. 16 Var alltid glada, 17 be ständigt 18 och tacka Gud vad som än händer. Detta är nämligen Guds vilja i Kristus Jesus. 19 Släck inte Anden. 20 Förakta inga profetior, 21 utan pröva allt. Ta sedan vara på det som är gott, 22 men håll er borta från allt som är ont.

Slutönskan

23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är klanderfria den dag vår Herre Jesus Kristus kommer tillbaka. 24 Han som kallar er är trofast, och därför ska han också göra detta.

25 Syskon, be för oss. 26 Ge alla de troende en hälsningskyss.[a] 27 Och lova mig inför Herren Jesus att läsa upp det här brevet för alla de troende.

28 Vår Herre Jesus Kristus nåd åt er alla.

Footnotes

  1. 5:26 Mer ordagrant: Hälsa bröderna med en helig kyss. Se not till Rom 16:16.