Add parallel Print Page Options

Lev så att ni ärar Gud

Syskon, låt mig tillägga detta: Ni har fått lära er av oss hur man lever för att behaga Gud, och så lever ni också. Men vi vädjar till er för Herren Jesus skull att göra det ännu mer. Ni vet vilka föreskrifter vi gav er från Herren Jesus.

För detta är Guds vilja: att ni ska bli heliga. Ni ska hålla er borta från all sexuell omoral. Var och en ska lära sig att behärska sin egen kropp[a] i helighet och ära, så att han inte lever i begär och lidelser, som hedningar som inte känner Gud. Ingen får kränka eller utnyttja någon annan troende på det här området, för Herren straffar allt sådant, det har vi redan klart och tydligt talat om för er. Gud har ju inte kallat oss till att leva i orenhet, utan till att leva i helighet. Den som förkastar detta, gör det inte mot människor, utan mot Gud som ger er sin heliga Ande.

När det gäller att älska varandra som trossyskon, behöver jag inte skriva till er. Gud själv har ju lärt er att älska varandra, 10 och er kärlek till alla de troende i hela Makedonien har redan vuxit sig stark. Trots det, syskon, ber vi er att göra ännu mer. 11 Sätt en ära i att leva ett stilla liv, att försörja er själva och sköta ert arbete, precis som vi tidigare har sagt. 12 Då kommer ni att bli respekterade av människor utanför församlingen och blir inte beroende av någon.

Vi ska uppstå från de döda

13 Syskon, vi vill också att ni ska veta hur det går med dem som dör, för att ni inte ska sörja som de andra som inte har något hopp. 14 När vi tror att Jesus har dött och uppstått, tror vi att Gud tillsammans med honom också ska föra till sig alla troende som har dött. 15 Vi vill meddela er det som Herren själv har lärt oss: Vi som fortfarande lever när Herren kommer tillbaka ska inte komma före de döda. 16 När Herren själv kommer ner från himlen, och en befallning hörs, ljudet av en ärkeängels röst och en Guds trumpet, då ska alla som har dött i Kristus uppstå först. 17 Efter det ska vi, som fortfarande lever och finns kvar på jorden, föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i luften. Och sedan ska vi för alltid vara med honom. 18 Trösta och uppmuntra nu varandra med dessa ord.

Footnotes

  1. 4:4 Ordagrant: …hur han ska behandla sitt eget kärl. Annan tolkning: Var och en ska skaffa en egen hustru i helighet och ära.