A A A A A
Bible Book List

1 Thessalonikerbrevet 4 Nya Levande Bibeln (SVL)

Hur en kristen ska leva

1-2 Kära bröder, låt mig tillägga detta: Ni vet redan hur man lever till Guds ära i det dagliga livet, för ni känner till de bud vi gav er från Herren Jesus. Nu ber vi er, ja, vi vädjar till er i Herrens Jesu namn, att ni ska leva mer och mer efter detta ideal.

3-4 Gud vill nämligen att ni ska vara heliga och rena och att ni ska hålla er borta från all sexuell synd. Var och en av er ska leva tillsammans med sin hustru och respektera och ära henne,

och inte leva i begär och lidelser, som de människor gör som inte känner Gud och hans vägar.

Det är också Guds vilja att ni aldrig bedrar någon på detta område genom att ta en annan mans hustru, för Herren straffar sådana handlingar, vilket vi också tidigare klart och tydligt har låtit er få veta.

Gud har ju inte kallat oss till ett liv fyllt av begär och smutsiga tankar, utan till att vara heliga och rena.

Om någon vägrar att leva enligt dessa regler, så är han inte olydig mot människors bud, utan mot Gud som ger er sin helige Ande.

När det gäller den rena, broderliga kärlek som bör finnas bland Guds folk, behöver jag inte säga mycket. Det är jag övertygad om, för Gud själv har lärt er att älska varandra!

10 Er kärlek till alla de kristna bröderna i hela Makedonien har redan vuxit sig stark. Trots det, kära vänner, ber vi er att älska dem mer och mer.

11 Sätt er ära i att leva ett stilla liv, att klara era egna angelägenheter och att sköta ert arbete, precis som vi tidigare har sagt.

12 Detta får till följd att människor som inte är kristna kommer att lita på er och respektera er, och ni blir inte beroende av hjälp från andra.

Glöm inte bort hoppet om uppståndelse

13 Och nu, kära bröder, vill jag att ni ska veta vad som händer med en kristen efter döden, för att ni inte ska bli förlamade av sorg som de människor blir som inte har något hopp.

14 Och vi tror att Gud också vill föra alla som har dött i tron på Kristus, tillbaka till livet tillsammans med honom som har uppstått från döden.

15 Jag kan säga er detta direkt från Herren: Vi som fortfarande lever när Herren kommer tillbaka ska inte möta honom före de döda, som är i sina gravar.

16 Herren själv ska komma ner från himlen, och man ska höra ett dånande kommandorop och ljudet av en överängels röst och Guds mäktiga basun. Och de kristna som har dött i tron på Herren blir då de första som får möta honom.

17 Sedan ska vi, som fortfarande lever och finns kvar på jorden, ryckas upp tillsammans med dem i skyn, för att möta Herren i rymden, och sedan för alltid vara med honom.

18 Trösta och uppmuntra varandra med dessa glada nyheter.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

1 Thessalonikerbrevet 4 Svenska 1917 (SV1917)

Ytterligare, käre bröder, bedja vi nu och förmana eder i Herren Jesus att allt mer förkovra eder i en sådan vandel som I haven fått lära av oss att I skolen föra, Gud till behag -- en sådan vandel som I redan fören.

I veten ju vilka bud vi hava givit eder genom Herren Jesus.

Ty detta är Guds vilja, detta som hör till eder helgelse, att I avhållen eder från otukt,

och att var och en av eder vet att hava sin egen maka i helgelse och ära,

icke i begärelses lusta såsom hedningarna -- vilka icke känna Gud --

och att ingen i sitt förhållande till sin broder kränker honom eller gör honom något förfång, ty Herren är en hämnare över allt detta, såsom vi redan förut hava sagt och betygat för eder.

Gud har ju icke kallat oss till orenhet, utan till att leva i helgelse.

Den som icke vill veta av detta, han förkastar alltså icke en människa, utan Gud, honom som giver sin helige Ande till att bo i eder.

Om broderlig kärlek är det icke behövligt att skriva till eder, ty I haven själva fått lära av Gud att älska varandra;

10 så handlen I ju ock mot alla bröderna i hela Macedonien. Men vi förmana eder, käre bröder, att allt mer förkovra eder häri

11 och att sätta eder ära i att leva i stillhet och sköta vad eder åligger och arbeta med edra händer, enligt vad vi hava bjudit eder,

12 så att I skicken eder höviskt mot dem som stå utanför och icke behöven anlita någons hjälp.

13 Vi vilja icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om huru det förhåller sig med dem som avsomna, för att I icke skolen sörja såsom de andra, de som icke hava något hopp.

14 Ty lika visst som Jesus, såsom vi tro, har dött och har uppstått, lika visst skall ock Gud genom Jesus föra dem som äro avsomnade fram jämte honom.

15 Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade.

16 Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå;

17 sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren.

18 Så trösten nu varandra med dessa ord.

Viewing of
Cross references
Footnotes