A A A A A
Bible Book List

1 Thessalonikerbrevet 4 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Lev så att ni ärar Gud

Syskon, låt mig tillägga detta: Ni har fått lära er av oss hur man lever för att behaga Gud, och så lever ni också. Men vi vädjar till er för Herren Jesus skull att göra det ännu mer. Ni vet vilka föreskrifter vi gav er från Herren Jesus.

För detta är Guds vilja: att ni ska bli heliga. Ni ska hålla er borta från all sexuell omoral. Var och en ska lära sig att behärska sin egen kropp[a] i helighet och ära, så att han inte lever i begär och lidelser, som hedningar som inte känner Gud. Ingen får kränka eller utnyttja någon annan troende på det här området, för Herren straffar allt sådant, det har vi redan klart och tydligt talat om för er. Gud har ju inte kallat oss till att leva i orenhet, utan till att leva i helighet. Den som förkastar detta, gör det inte mot människor, utan mot Gud som ger er sin heliga Ande.

När det gäller att älska varandra som trossyskon, behöver jag inte skriva till er. Gud själv har ju lärt er att älska varandra, 10 och er kärlek till alla de troende i hela Makedonien har redan vuxit sig stark. Trots det, syskon, ber vi er att göra ännu mer. 11 Sätt en ära i att leva ett stilla liv, att försörja er själva och sköta ert arbete, precis som vi tidigare har sagt. 12 Då kommer ni att bli respekterade av människor utanför församlingen och blir inte beroende av någon.

Vi ska uppstå från de döda

13 Syskon, vi vill också att ni ska veta hur det går med dem som dör, för att ni inte ska sörja som de andra som inte har något hopp. 14 När vi tror att Jesus har dött och uppstått, tror vi att Gud tillsammans med honom också ska föra till sig alla troende som har dött. 15 Vi vill meddela er det som Herren själv har lärt oss: Vi som fortfarande lever när Herren kommer tillbaka ska inte komma före de döda. 16 När Herren själv kommer ner från himlen, och en befallning hörs, ljudet av en ärkeängels röst och en Guds trumpet, då ska alla som har dött i Kristus uppstå först. 17 Efter det ska vi, som fortfarande lever och finns kvar på jorden, föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i luften. Och sedan ska vi för alltid vara med honom. 18 Trösta och uppmuntra nu varandra med dessa ord.

Footnotes:

  1. 4:4 Ordagrant: …hur han ska behandla sitt eget kärl. Annan tolkning: Var och en ska skaffa en egen hustru i helighet och ära.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

1 Thessalonikerbrevet 4 Svenska 1917 (SV1917)

Ytterligare, käre bröder, bedja vi nu och förmana eder i Herren Jesus att allt mer förkovra eder i en sådan vandel som I haven fått lära av oss att I skolen föra, Gud till behag -- en sådan vandel som I redan fören.

I veten ju vilka bud vi hava givit eder genom Herren Jesus.

Ty detta är Guds vilja, detta som hör till eder helgelse, att I avhållen eder från otukt,

och att var och en av eder vet att hava sin egen maka i helgelse och ära,

icke i begärelses lusta såsom hedningarna -- vilka icke känna Gud --

och att ingen i sitt förhållande till sin broder kränker honom eller gör honom något förfång, ty Herren är en hämnare över allt detta, såsom vi redan förut hava sagt och betygat för eder.

Gud har ju icke kallat oss till orenhet, utan till att leva i helgelse.

Den som icke vill veta av detta, han förkastar alltså icke en människa, utan Gud, honom som giver sin helige Ande till att bo i eder.

Om broderlig kärlek är det icke behövligt att skriva till eder, ty I haven själva fått lära av Gud att älska varandra;

10 så handlen I ju ock mot alla bröderna i hela Macedonien. Men vi förmana eder, käre bröder, att allt mer förkovra eder häri

11 och att sätta eder ära i att leva i stillhet och sköta vad eder åligger och arbeta med edra händer, enligt vad vi hava bjudit eder,

12 så att I skicken eder höviskt mot dem som stå utanför och icke behöven anlita någons hjälp.

13 Vi vilja icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om huru det förhåller sig med dem som avsomna, för att I icke skolen sörja såsom de andra, de som icke hava något hopp.

14 Ty lika visst som Jesus, såsom vi tro, har dött och har uppstått, lika visst skall ock Gud genom Jesus föra dem som äro avsomnade fram jämte honom.

15 Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade.

16 Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå;

17 sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren.

18 Så trösten nu varandra med dessa ord.

Viewing of
Cross references
Footnotes