A A A A A
Bible Book List

1 Tesalonicenses 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ

Jo̱ lanaguɨ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, nɨcaˈéeˆbaaˈ ˈnʉ́ˈˋ jial seengˋnaˈ e laco̱ˈ iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ seengˋnaˈ lana. Jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜bɨ́ɨˈ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ síiˈ˜bɨ́ɨˈ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Jesús e güɨlɨseemˋbaˈ laco̱ˈguɨ la iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ, jo̱ jméeˆbɨˈ lajo̱ cajo̱.

Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ nɨñíˆbaˈ guiʉ́ˉ jaléˈˋ e nɨcaˈéeˆnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ e jo̱ nɨcajmóˆnaaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Jesús. Co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseángˈˉ dseaˋ quiábˈˉ dseaˋ do e jaˋ jméeˆnaˈ jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táangˋnaˈ. Co̱ˈ iing˜ Fidiéeˇ e lajaangˋ lajaangˋ ˈnʉ́ˈˋ ñíˆnaˈ jial ˈnéˉ eeˉnaˈ røøˋ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ quíiˉnaˈ, jo̱guɨ jial ˈnéˉ e jmɨˈgooˋnaˈre cajo̱ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ. Co̱ˈ jaˋ catɨ́ɨngˉ e jméeˆnaˈ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ lajo̱ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ e suuiñˋ dseaˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ. Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jaˋ cuǿøngˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseañʉˈˋ nijmérˉ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ lajo̱ e nijmɨgǿøiñˋ jaangˋguɨ dseaˋ rúiñˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ na. Dsʉˈ iihuɨ́ɨˊ eáamˊ nicuǿˈˉ Fidiéeˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ lajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ ˈgooˋ nɨcaˈíˆnaaˈ quíiˉnaˈ jéengˊguɨ. Dsʉco̱ˈ jaˋ catǿˈˉ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ faˈ e nijmóˆnaaˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ, co̱ˈ catǿˈrˉ jneaa˜aaˈ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨse̱e̱ˉnaaˈ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseángˈˉ dseaˋ quiáˈˉbre. Jo̱ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ guiaˊ caˈˊ e júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e guiaˋ jnea˜ do, jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ ɨ́ˉ dsíirˊ e júuˆ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ e guiarˊ caˈˊ do, co̱ˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéebˇ e jo̱. Jo̱ Fidiéebˇ cajo̱ i̱ cacuøˈˊ jneaa˜aaˈ dseángˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ.

Jo̱ joˋ ˈnéˉ faˈ jnea˜guɨ nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ e ˈnéˉ nijmiˈneáangˋ rúngˈˋnaˈ laˈóˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉco̱ˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ nɨcaˈeˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ jial nijmiˈneáangˋnaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ. 10 Jo̱guɨ lajo̱b jmooˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, co̱ˈ ˈneáangˋnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ laˈúngˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia. Jo̱ síiˈ˜guɨ́ɨˈ ˈnʉ́ˈˋ e güɨlɨˈneáangˋguɨ rúngˈˋnaˈ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜. 11 Jo̱guɨ jmɨˈúungˋnaˈ e nilɨseengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱guɨ jaˋ jmooˋnaˈ e quɨ́ngˈˋnaˈ lɨ˜ jaˋ catɨ́ɨngˉnaˈ, jo̱guɨ jmeeˇnaˈ ta˜ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ guóoˋnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nɨcasíiˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ do. 12 Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ jméeˆnaˈ e laco̱ˈ nijmɨˈgóˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ e laco̱ˈ nilɨseabˋ jaléˈˋ e ˈnéˉ quíiˉnaˈ cajo̱.

Mɨ˜ nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la

13 Jo̱ e labaˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, co̱ˈ ii˜ jneaˈˆ faˈ e ˈnʉ́ˈˋ nilɨñíˆnaˈ jial lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nɨcajúngˉ e laco̱ˈ jaˋ cuǿˈˆ fɨˈíˆ yaang˜naˈ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ dseaˋ i̱ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ e jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜. 14 Jo̱ co̱ˈ jábˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ e cajúmˉ Jesús jo̱guɨ cají̱bˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱baˈ lajo̱b jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ cajo̱ e Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ Jesús nijmérˉ e nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ cajúngˉ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈrˉ.

15 Jo̱baˈ síiˈ˜guɨ́ɨˈ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ júuˆ e caˈeˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, e jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ, e se̱e̱ˉbɨ́ɨˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nigüéengˉtu̱r fɨˊ jmɨgüíˋ la caléˈˋ catú̱ˉ, jaˋ nidseáˈˆnaaˈ có̱o̱ˈr˜ jéengˊguɨ laco̱ˈguɨ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ nɨcajúngˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ. 16 Jo̱ ie˜ jo̱ nijgiáangˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ. Jo̱ lajeeˇ jo̱ ninʉ́ˈˋ luu˜ Fidiéeˇ e quiʉˈrˊ ta˜ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ ninʉ́ˈˋ e guiniféˈˋ jaangˋ ángel i̱ niingˉguɨ lajeeˇ lajaléngˈˋ, jo̱guɨ ninʉ́ˈˋ e niˈi̱i̱˜ lúuˊ trompéˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ cajo̱. Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nɨcajúngˉ, íˋbingˈ i̱ nijí̱ˈˊtu̱ laˈuii˜ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱. 17 Jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ i̱ jí̱ˈˋguɨ, co̱lɨɨm˜ nidseáˈˆnaaˈ có̱o̱ˈr˜ fɨˊ guiáˈˆ güíˋ, jo̱ nijí̱ˈˊ rúˈˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱ lajo̱b nilɨse̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈr˜ lata˜. 18 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e cuǿøˈ˜ bíˋ rúngˈˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e júuˆ na.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes