A A A A A
Bible Book List

1 Tesalonicenses 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jaléˈˋ e cajméeˋ Paaˉ fɨˊ Tesalónica

Jo̱ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, nɨñíˆbaˈ guiʉ́ˉ e lɨɨm˜ ta˜ calɨˈíingˆ jaléˈˋ e cajmóˆnaaˈ lajeeˇ cataang˜naaˈ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ Tesalónica. Co̱ˈ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ e nʉ́ˈˉguɨ e nidséˆnaaˈ fɨˊ na, lajeeˇ cataang˜naaˈ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Filipos, eáamˊ gaˋ cajmeángˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jneaˈˆ, jo̱guɨ féˈrˋ gaˋ uii˜ quíˉnaaˈ uíiˈ˜ e guiaˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ mɨ˜ caguiáˆnaaˈ e júuˆ jo̱ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, ˈníˈˋ níibˉ dseaˋ quíˉnaaˈ; dsʉˈ jaˋ e lɨ́ɨˊ e jo̱, co̱ˈ Fidiéebˇ eáangˊ cajmɨcó̱o̱ˈ˜ quíˉnaaˈ e calɨseáˋ bíˋ quíˉnaaˈ e caguiáˆnaaˈ e júuˆ jo̱. Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e caguiáˆnaaˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ do, jmangˈˉ júuˆ jábˈˉ, jo̱guɨ e carˋ ngocángˋ dsiˋbaaˈ caguiáˆnaaˈ e júuˆ do cajo̱. Jo̱ dseángˈˉ jaˋ ɨˊ dsiˋbaaˈ faˈ e nijmɨgǿøngˋnaaˈ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e júuˆ e guiaˋnaaˈ do. Jo̱ dseángˈˉ jaˋ jmooˉbaaˈ lajo̱, co̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ caguíngˈˋ jneaˈˆ jo̱guɨ cacuøˈrˊ jneaˈˆ ta˜ e guiaˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ; jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ féˈˋnaaˈ e júuˆ jo̱. Co̱ˈ jaˋ ˈnéˉnaaˈ e lɨco̱ˈ nijá̱ˆnaaˈ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ jmɨgüíˋ, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇbaˈ jmooˉnaaˈ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ íbˋ dseaˋ nɨñirˊ jo̱guɨ nɨcuíirˋ dsiˋnaaˈ lajaangˋ lajaangˋnaaˈ. Jo̱ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ néeˈ˜ jaˋ caféengˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ ˈgooˋ e laco̱ˈ nijmɨcǿøngˈˇnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ lajeeˇ e ngɨˋnaaˈ guiaˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, o̱ˈguɨ cajmóˆnaaˈ faˈ e cajmɨgǿøngˋnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilíˈˋnaaˈ cuuˉ quíˉnaaˈ; lɨ́ˈˆ Fidiéeˇbɨguɨ nɨnírˋ lajaléˈˋ e la. Jo̱ dseángˈˉ jaˋ mɨˊ cajmóˆnaaˈ faˈ e nijmiféngˈˊ dseaˋ jneaˈˆ o̱ˈguɨ ˈnʉ́ˈˋ faˈ nijmiféngˈˊnaˈ jneaˈˆ o̱ˈguɨ dseaˋ jiéngˈˋ cajo̱. Co̱ˈ nañiˊ faˈ cuǿømˋbre e jmóˆ jneaˈˆ e lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ dseaˋ niingˉ i̱ quiʉˈˊ ta˜ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ uíiˈ˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ i̱ quie̱ˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ, dsʉˈ jaˋ cajmóˆnaaˈ lajo̱. Co̱ˈ guiʉ́bˉ caˈeeˉnaaˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jaangˋ niquiáˈˆ jiuung˜ jmóoˋbre íˆ jó̱o̱rˊ jo̱guɨ to̱ˈˋ fɨ́ɨmˋbre laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ co̱ˈ ˈneáamˋbre. Jo̱ co̱ˈ eáamˊ ˈneáangˋnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ ii˜naaˈ e nicuǿøˆnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ; dsʉˈ o̱ˈ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ jo̱ cajo̱, co̱ˈ cartɨˊ jáangˈ˜ yee˜baaˈ song ˈnéˉ lajo̱ uíiˈ˜ e ˈneáangˋnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱guɨ tó̱o̱bˋ áaˊnaˈ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jial cacuǿøˈ˜ bíˋ yee˜naaˈ e cajmóˆnaaˈ ta˜ e quiáˈˉ lɨ́ˈˆjiʉʉˈ e ˈnéˉnaaˈ lajeeˇ taang˜naaˈ fɨˊ na. Co̱ˈ ie˜ jo̱ cajmóˆnaaˈ ta˜ e lɨco̱ˈ cajneáˉ jo̱guɨ cartɨˊ canʉʉˋ e laco̱ˈ jaˋ nicuǿøˈ˜naaˈ iihuɨ́ɨˊ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ lajeeˇ e guiaˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ na.

10 Jo̱ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ nɨñiˊbɨ Fidiéeˇ cajo̱, e eáamˊ guiʉ́ˉ nɨcaˈeeˉnaaˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ jaˋ jmooˉnaaˈ gaˋ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ lajaléˈˋbaˈ e nɨcajmóˆnaaˈ dseángˈˉ nɨcajmóˆnaaˈ røøˋ laco̱ˈ sɨˈíbˆ, jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ jaˋ cuǿøngˋ cuǿˈˉ dseaˋ jneaˈˆ. 11-12 Jo̱guɨ ñíˆbɨ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ e nɨcacuǿøˈ˜baaˈ ˈnʉ́ˈˋ bíˋ jo̱guɨ nɨcajmitiiˉbaaˈ óoˊnaˈ lajaangˋ lajaangˋnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ jaangˋ tiquiáˈˆ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jó̱o̱rˊ. Jo̱guɨ síiˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ e eeˉbaˈ røøˋ laco̱ˈguɨ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ íbˋ catǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e nimóˆnaˈ jial tíiˊ niingˉ ˈgøiñˈˊ jo̱guɨ jial quiʉˈrˊ ta˜ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ.

13 Jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ contøøngˉ cuǿøˉnaaˈ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ, dsʉco̱ˈ mɨ˜ laˈuii˜ canʉ́ʉˉ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e caguiሠjneaˈˆ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, dsifɨbˊ caˈíingˈ˜naˈ e júuˆ jo̱, co̱ˈ calɨlíˈˆbaˈ e quiáˈˉ Fidiéeˇ e júuˆ jo̱, jo̱ o̱ˈ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ. Dsʉco̱ˈ dseángˈˉ lajamˈˉbaˈ e júuˆ e caguiáˆnaaˈ do lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéebˇ, jo̱ laˈeáangˊ Fidiéebˇ cajo̱ jmóoˋ ta˜ e júuˆ jo̱ fɨˊ áaˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˋnaˈ, ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 14 Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, mɨ˜ caˈíingˈ˜naˈ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e cacuøˊ dseaˋ góoˊnaˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, røøbˋ caˈíingˈ˜naˈ e jo̱ laco̱ˈguɨ caˈíngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea, dsʉco̱ˈ lajo̱b iihuɨ́ɨˊ cangáˉ íˋ cajo̱ e cacuøˊ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel. 15 Jo̱ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ Israel cajo̱, íbˋ i̱ cajngangˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ e jo̱, i̱ lɨɨng˜guɨ i̱ dseaˋ íˋ cajngaiñˈˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ góorˋ cajo̱. Jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨiñˈ do cajmeáiñˈˋ gaˋ jneaˈˆ cajo̱, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ jaˋ jmóorˋ laco̱ˈ tɨˊ dsíiˊ Fidiéeˇ, jo̱guɨ ˈníˈˋ níimˉbre lajaléngˈˋguɨ dseaˋ jmɨgüíˋ cajo̱. 16 Co̱ˈ mɨ˜ ii˜naaˈ guiáˆnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e laco̱ˈ jial nileáiñˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ, dsʉˈ i̱ dseaˋ Israel do jaˋ cacuøˈrˊ jneaˈˆ fɨˊ lajo̱, jo̱ lajo̱baˈ eáamˊ nɨcajmɨˈmɨ́ɨiñˈ˜ dseeˉ quiáˈrˉ uíiˈ˜ jaléˈˋ e nɨcajméerˋ do. Jo̱baˈ lanaguɨ catɨ́bˋ íˈˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do e niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ e eáangˊ e jáaˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

Mɨ˜ caˈɨ́ˋ dsíiˊ Paaˉ e nidséˉtu̱r fɨˊ Tesalónica

17 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e mɨ˜ cangohuíingˉnaaˈ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ e huǿømˉjiʉ, nañiˊ faˈ jaˋ neeng˜ rúˈˋnaaˈ dseángˈˉ lana, dsʉˈ contøømˉ guiing˜ dsiˋnaaˈ uii˜ quíiˉnaˈ, jo̱ dseángˈˉ ii˜naaˈ faˈ e dsiˈeebˇtú̱u̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na caléˈˋ catú̱ˉ. 18 Jo̱ cajmóˆbaaˈ quijí̱ˉ e nidséˆnaaˈ fɨˊ na; jo̱ jnea˜ Paaˉ, eáangˊguɨ jmiguiʉˊ ya̱ˈˊ cajméˉe quijí̱ˉ e ninii˜tú̱u̱ fɨˊ na, dsʉˈ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Satanás cajnirˊ fɨˊ quíˉnaaˈ e jaˋ cajmóˆnaaˈ lajo̱. 19 Jo̱ yaam˜ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ cuøˈˊnaˈ jneaˈˆ e tab˜ dsiˋnaaˈ jo̱guɨ e iáangˋ dsiˋnaaˈ jo̱guɨ e guiʉ́bˉ féˈˋnaaˈ uii˜ quíiˉnaˈ. Co̱ˈ dseángˈˉ ˈnʉ́ˈˋbingˈ i̱ nicuǿˈˉ jneaˈˆ e iáangˋ dsiˋnaaˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijáaˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 20 Dsʉˈ e jábˈˉ, dseángˈˉ ˈnʉ́ˈˋbingˈ i̱ cuøˈˊ jneaˈˆ e guiʉ́bˉ féˈˋnaaˈ uii˜ quíiˉnaˈ jo̱guɨ e nijmiˈiáangˋ dsiˋnaaˈ uii˜ quíiˉnaˈ cajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes