A A A A A
Bible Book List

1 Tesalonicenses 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

1 Tesalonicenses

Jnea˜ Paaˉ, co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Silvano jo̱guɨ Timoteo, jmoˈˊnaaˈ e jiˋ la e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ na fɨˊ Tesalónica, dseaˋ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜naaˈ Fidiéeˇ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e nilɨseengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.

Guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ e calɨcuíingˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ Tesalónica Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ laco̱o̱ˋ ya̱ˈˊ mɨ˜ féngˈˊnaaˈ Fidiéeˇ, cuǿøˉbaaˈr guiˈmáangˈˇ uii˜ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ lajɨɨngˋnaˈ, jo̱guɨ laco̱o̱ˋ ya̱ˈˊ mɨ˜ mɨ́ɨˈ˜naaˈ Fidiéeˇ, mɨ́ɨˈ˜baaˈr la quie̱ˊ tɨˊ uii˜ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱. Jo̱guɨ laco̱o̱ˋ ya̱ˈˊ mɨ˜ féngˈˊnaaˈ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ, jmiguiéngˈˊ dsiˋnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quíiˉnaˈ e jmooˋnaˈ laˈeáangˊ e nɨcajáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱guɨ jmiguiéngˈˊ dsiˋnaaˈ uíiˈ˜ e ta˜ e nɨcajmeeˇnaˈ e iáangˋ óoˊnaˈ laˈeáangˊ e ˈneáangˋnaˈ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱guɨ jmiguiéngˈˊ dsiˋnaaˈ cajo̱ jial nɨcateáˈˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ teáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ e sɨjeengˇnaˈ mɨ˜ nijáaˊtu̱ dseaˋ do. Dseaˋ rúˈˋnaaˈ, ˈneáamˋ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ nɨne˜bɨ́ɨˈ e íˋbre dseaˋ caguíñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ caguiáˆnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ, jaˋ cajmóˆnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ layaang˜ júuˆ quíˉnaaˈ yee˜naaˈ, co̱ˈ caguiáˆnaaˈ e júuˆ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ e lajamˈˉbaˈ ta˜ dsiˋnaaˈ e dseángˈˉ jábˈˉ e júuˆ jo̱ cajo̱. Jo̱guɨ nɨñíˆbaˈ jial nɨcaˈeeˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ guiʉ́bˉ niˈuíingˉ quíiˉnaˈ.

Jo̱ ˈnʉ́ˈˋ, eeˉbaˈ laco̱ˈguɨ la eeˉ jneaˈˆ laco̱ˈguɨ la éeˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ ˈñiaˈrˊ cajo̱. Jo̱ jaˋ e lɨ́ɨˊ e cangɨ́ɨngˋnaˈ iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ e caˈíingˈ˜naˈ e júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do, dsʉˈ iáamˋ óoˊnaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ co̱ˈ guiʉ́bˉ eeˉ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Acaya nɨñirˊ jial ˈnéˉ érˉ cajo̱. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ Tesalónica, jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Acaya nɨcanúurˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ doñiˊ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ dséeˊnaaˈ nɨñirˊ e dseángˈˉ nɨcajáamˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ o̱ˈ ˈnéˉ féˈˆguɨ jneaˈˆ e jo̱ uíiˈ˜ quíiˆ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ yaam˜ i̱ dseaˋ íˋ nɨsɨ́ˈrˋ jneaˈˆ jial mɨ˜ caˈíingˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e léeˊnaaˈ mɨ˜ caguiéˉnaaˈ e cangoˈeeˇnaaˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ na fɨˊ Tesalónica. Jo̱guɨ sɨ́ˈrˋ jneaˈˆ cajo̱ jial mɨ˜ catʉ́ʉˊnaˈ e jmiféngˈˊnaˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ lafaˈ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ, jo̱ lajo̱b canaangˉnaˈ e jmooˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ i̱ Fidiéeˇ i̱ dseángˈˉ jáˈˉ do. 10 Jo̱guɨ féˈˋbɨr cajo̱ e sɨjeemˇ ˈnʉ́ˈˋ e nijáaˊtu̱ Jesús fɨˊ ñifɨ́ˉ i̱ lɨ́ɨngˊ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ i̱ cajmijí̱ˈˊtu̱ Fidiéeˇ quiáˈrˉ jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜. Jo̱ íbˋ dseaˋ i̱ láangˋ jneaa˜aaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ eáangˊ e nɨjaquiéengˊ e niˈíngˈˋ dseaˋ uíiˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ e nɨcaˈéerˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes