Add parallel Print Page Options

Kej ocslal nchi akˈanancx tjakˈ tcawbil cypatrón, baˈnxix toc cybiˈn tyol tpatrón. Miˈn chi oc te cyˈaj. Cycuyaxix cyaakˈen, tuˈntzen miˈn txiˈ naˈn tbi Dios bix tuˈntzen miˈn txiˈ naˈn kxnakˈatz cyuˈn xjal. Bix ka at jun ocslal nakˈanaˈncx tuya jun tpatrón ocslal, cˈoquelx tbiˈn xina tisen jun cawel. Masx cˈoquel tilel tuˈna tuyaxin twitz tuya junxin yaaˈn ocslal, cuma alj nkˈinte tkbel jtaakˈena jax ocslal, bix n‑oc takˈ te Dios. Bix xnakˈtzanx bix kbanx xsunja lu cye xjal.

Baˈn tuˈn t‑xiˈ kniman Dios bix tuˈn ktzalaj tiˈj ntzaj tkˈoˈn ke

Attzen xjal nyeecˈan juntl wik xnakˈatz. Axse tbiˈnc cyxnakˈatz, pero yaaˈn junx tten cyyol tuyaj xnakˈatz nxiˈ kˈinte ke te niml Dios, bix yaaˈn baˈn tten cyyol tuya tyol Kaaw Jesús. Nuk n‑oc cykˈon cyiib jxjala te nintzaj, bix min tzˈel cyniyˈ tiˈj tixix ttenj jax yol. Nuk nchi jyon jaaˈ qˈueletza jun kˈoj. Tiˈj tzunja n‑etza itzˈj xchiˈlen cˈuˈj, kˈoj, cyakwusaj xjal, icˈbil twitz xjal, bix kˈoj min pon baj twiˈ. Alj ma cub xnakˈtzante cyej nicˈbil xnakˈatz, junxse maj otk tzpet ya min tzˈeltl cyniyˈ tiˈj alcyej jax, bix n‑eˈlatzen tuj cywitz nuk te cambl pwak ocslabl tiˈ Dios. Cyimeltzen cyiiba cyiˈj xjala.

Jaxte juˈ tewa. Te kocslabl tiˈ Dios tbeyel xtalbilte, pero laˈ alj ntzalaj tuyaj chˈin ncnet tuˈn, cuma mintiiˈte kˈiˈn kuˈn ktzaj twitz ja txˈotxˈa, bix mintiiˈte baˈn taj kiiˈn. Nuk ka at chˈin baˈn t‑xiˈ kwaaˈn bix tuˈn toc chˈin kiˈj, ya baˈntze tkete kcˈuˈj. Yal tzunkej cyaj chi oc kˈinan, mintzen cycol cyiib twitzj tkaˈyel ncub jlet cywitz. Tuˈntzen nuk tikˈch cyaj nchi cwaˈ tzˈak tuj cˈoˈbil, ja cˈoˈbilj tbanel n‑el tuj cycˈuˈj, bix ncheˈx tuj il. 10 Tej nuk pwak n‑oc takˈ, jatzen tloqˈuel nim wik tkaˈyel. At juun xjal nuk tuˈn cykˈaˈbentz tiˈ pwak o tzpet cyanem tiˈ Dios, bix tzin cynojsaˈn cychunkˈlal tuya nim bisbajil.

Ti tten tuˈn t‑xiˈ kiiˈn kchunkˈlal jiquen bix tuˈn toc ke kcˈuˈj tiˈ Dios

11 Perotzen tey, Timoteo, najben te Dios, cteltzen ok tiˈj kˈaˈbj pwak. Tetzen t‑xel ja lu, jyonxsen te ja baˈn, bix kˈinx tchunkˈlala tujxix jiquen, bix keˈc tcˈuˈja tiˈ Dios, bix cˈoquel takˈ cykil xjal tey, bix nimxsen tcˈuˈja, bix maansx tzˈoquey. 12 Tzˈocxix tilel tuˈna tiˈ tyol Dios bix kˈojl tiˈj tkaˈyel. Oj tbint tuˈna juˈwa, juˈtzen cpomela caney tiˈj tchunkˈlala te junx maj. Tiˈj tzunj tchunkˈlala te junx maj o tzaaˈ ttxcoˈn Dios jay, bix cywitz nim tstiwa o tzaaˈ tkbaˈna ka o tzˈocslaˈna tiˈ Jesús.

13 Twitz Dios, nkˈonte tchunkˈlal tikˈch jilel at twitz txˈotxˈ, bix twitz Jesús, Scyˈoˈn tuˈn Dios, jxin mintiiˈ ttz̈i tiˈj tej ttzakˈbeˈn te cawel Poncio Pilato alcyexin bix ti taakˈenxin, cxeˈltzen nkbaˈn tey 14 ctbiˈcˈa tzuna cykilj nxiˈ nkbaˈn tey. Miˈn cub tzpeta, bix cbinelxix tuˈna tuˈn miˈn chi el t‑xooˈna xjal tiˈja, ojxe tul jlet Kaaw Jesús juntl maj. 15 Tzultzen jlet Jesús juntl maj, pero ojxe tpon tumel tuj twitz Dios. Nuk jacˈate Kman Dios jawnex twitz tikˈch jilel, bix cyˈiwlaˈn. Jaxin Cawel cyibaj cawel, bix Taaw cykil twitz txˈotxˈ. 16 Nuk jacˈaxin mlay cyim. Najlxin tuj tken luz tzinxse ntxaken mas twitz tken kˈij. Min‑alxse juntl baˈn tocpan canan tiˈjxin. Min‑al jun xjal o tzˈoc cyeˈyente texin, bix min‑alx baˈn toc cyeˈyente texin. Jawnexxit tzunxin, bix nimxit tipemalxin te junx maj. Juˈxit tzuna.

17 Kej ocslal nim cykˈinemal twitz ja txˈotxˈa, kbanx cye tuˈn miˈn tzˈoc cykˈon cyiib te nintzaj, bix tuˈn miˈn tzˈoc ke cycˈuˈj tiˈ cykˈinemal, cuma tej kˈinemal mintiiˈxix baˈn toc ke cˈuˈjbaj tiˈj. Nuk jacˈate Dios baˈn toc ke kcˈuˈj tiˈj. Jaxin ntzaj kˈonte tikˈch ke te kniyˈbebl. 18 Kbanxse cye xjal kˈinan tuˈn yaaˈn jkˈinemal cˈoquel takˈ cye, sino tuˈn toc takˈ cye tuˈn tbint tikˈch tbanel cyuˈn, bix tuˈn tcub cypaˈn cykˈinemal cyuya mebe. 19 Ojtzen tbint juˈwa cyuˈn, nbajtzen cynincˈun cyiib tuj chunkˈlal tzul, cuma tej chunkˈlal tzul, jatzente chunkˈlalj jaxxix, bix te junx maj.

Tej t‑xiˈ tcyiwsaˈn Pablo tnaabl Timoteo tiˈj alcye tuˈn tbinchante

20 Oˈcx xsunj, Timoteo. Cˈojlam tzunj jax yol ma tzˈoc kˈoˈn tuj tkˈaba. Cˈojlam tiiba tuj cyyol jxjal n‑oc cyniqˈuen tise ka cytzkiˈn tiiˈn Dios, pero mintiiˈ ttxolan cyyol, bix mintiiˈ toclen tuyaj jax yol. 21 Miˈn chi oc tbiˈna, cuma at xjal o tzˈoc lpe tiˈj tise ka jax, biˈx o chi cub tzpet, bix o cub tzpet cycˈuˈj tiˈ Dios.

Tzajxit t‑xtalbil Dios cyibaja. Oˈcxsen nyolja.

Bible Gateway Sponsors