Add parallel Print Page Options

Tneel uˈj e xiˈ ttzˈiˈben Pablo te Timoteo

Jun kˈolbebl tuˈn apóstol Pablo te Timoteo

Inayena, Pablo, ma cub ntzˈiˈbena ja uˈj lu te tey, Timoteo, cuma inayena smaˈn tuˈn Jesús te tyolel tuˈn tajwalel Dios, Coˈpl ke, bix tuˈn tajwalel Kaaw Jesús, Scyˈoˈn tuˈn Dios, jaj xin kˈuklec kcˈuˈj tiˈj. Timoteo, jay tisen jun ncwal, cuma kˈuklecxix tcˈuˈja tiˈ Jesús. Wajtzen tuˈn ttzaj t‑xtalbil Dios tibaja, bix nuket tzaj kˈaˈben tcˈuˈjxin tiˈja, bix tente tuj ttz̈yal tuˈn Kman Dios bix tuˈn Kaaw Jesús.

Tej tkbante Pablo tuˈn miˈn t‑xiˈ cybiˈn ocslal cyyol xnakˈtzal nicˈbil yol

At‑xe kˈij tej nxiˈya tuj txˈotxˈ te Macedonia. Tzulcˈatzen tuj tcˈuˈja oc ncubsaˈn nwitz tey tuˈn tcyaja tuj tnom te Efeso. Ncubtzen ntzˈiˈben ja uˈj lu tey tuˈn toc tilel tuˈna tuˈnx tcyaja te cawel cyibaj xjal tuj tja Dios tuj Efeso, cuma cyxol xjal tuj tja Dios at xjal nxnakˈtzan nicˈbil yol. Wajtzen jay cawen cyibaj xjal tuˈn tbaj twiˈ jnicˈbil yola. Cawenxsen kej xjala tuˈn miˈn tzˈoc cyxnakˈtzaˈn cypocbal ootxa xjal o baj cyniqˈuen, cuma nuk nicˈbil yol, nuk kˈoj tzin tjyoˈn, bix min pon baj twiˈ, bix nuk amleˈn nxiˈ tiiˈn. Jaxitle at amleˈn cyiˈ xjal te tja Dios te xnakˈtzalec jaxxix tyol Dios, bix tuˈn toc ke cycˈuˈj xjal tiˈjxin. Nxiˈtzen nkbaˈn tey juˈwa jaj tuˈn toc takˈ jun xjal cye ocslal tuˈn cykil cyanem, bix tuˈntzen toc takˈ cye, il tiˈj ctzaal tkbaˈn cyanem, il tiˈj ctzaal itzˈj tiˈ jun cynaabl baˈn, bix jaxxix cyuˈn ka kˈuklec cycˈuˈj tiˈ Dios. Pero kej xjal nchi xnakˈtzan tiˈj jnicˈbil yola, lastimxse, cuma kej yol nbaj cyxnakˈtzaˈn cye xjal, yaaˈn juˈ n‑ocatle, sino nuk ncub meltzˈajtl cyyol te mintiiˈ baˈn tajbeˈna. Nuk ja n‑oc takˈ cyej tuˈn cyoc te nmak xnakˈtzal tley Moisés, bix nke cycˈuˈj tuˈn cyyol, pero min tzˈel cyniyˈ tiˈj ti nxiˈ cyyolen. Ktzkiˈnte ka baˈnte tley Moisés, pero ka ma tzˈajben tuj tajbel‑lel tisex o tzaj tkˈoˈn Dios. Tcublen bintte tley Moisés yaaˈn te cye cyej xjal nuk jaj baˈn ncub cybinchen. E cub bintte ley te tzuybel cyej xjal aj il. Ejeeˈtzen aj ilj yuwin, bix xool cynaabl, te cyej sbuˈn, bix xsunkej xjal min cybi Dios bix min cybi ti jilel jxjan, cyej xjal ncub byonte cyman bix cytxu, cykilca kej byol, 10 te cyej xjal at cypaj, bix te cyej xinak nchi jaw meltzˈaj tuya juntl xinak bix te cyej xuuj nchi jaw meltzˈaj tuya juntl xuuj, te cyej tzyul xjal te qˈueybil te juntl wik, te cyej ẍtakˈ, bix xsunkej ẍtakˈ tstiwa n‑oc cyniqˈuen ka jax cyuˈn twitz Dios, bix xsunkej xjal ncub cybinchen tikˈchtl jilel tkaˈyel tuj tley Dios. 11 Oj nxiˈ nkbaˈna jbaˈn tpocbal Jesús, jxin oc kˈonte wajwalela te kbalte cye xjal, bixse n‑el cyniyˈ xjal tiˈ cyil.

Tej t‑xiˈ tkˈoˈn Pablo chjonte te Kaaw Jesús

12 Nxiˈ nkˈoˈna chjonte te Kaaw Jesús, cuma o tzaj tkˈoˈn wipemala tuˈn npanteya tuj waakˈena, bix cuma ma ke tcˈuˈjxin wiˈja, bix ma chin kˈoja te wajbelela. 13 Cykil ma bint tuˈnxin wiˈja, bix jaj o tzˈoc nkˈoˈna qˈuixcˈaj te Jesús tuya nyola, bix e njoy ke ocslal lepch tiˈ Jesús te biybil bix te pjetel. Pero te Kaaw Jesús e tenx texin tanem we wiˈj, cuma weya mintknaˈx woca te ocslal, bix min el nniˈya tiˈj ti jilel e cub nbinchena, cuma eˈla tuj nwitza baˈn ncub nbinchena twitz Dios, bix min el nniˈya tiˈj ka ja Jesús Dios. 14 Amale otket tzˈoc nbinchena tiˈjxin, pero nimx t‑xtalbilxin e tzaj wibaja. Juˈ tzunj n‑oca wocslaˈn Jesús, bix n‑ocx takˈxin we.

15 At jun tyol jilj cykil xjal baˈn toc ebinte. Nbyan cyjulu: “Ul Jesús twitz txˈotxˈ te coˈpl cyej aj il,” tz̈i tyol jilj. Cyxoltzen aj il, inayena mas aj il. 16 Bix amale inayentwe mas aj il cywitz aj il, pero te Jesús e tzaj tyeecˈa texin tanemxin wiˈj, tuˈn toc tyeecˈaxin ka min jaaˈ baˈn toca baj tcˈuˈjxin. Bix tuˈntzen nim tcˈuˈjxin wiˈja, matzen cub tkˈoˈnxin jun techlal cywitzj xjal at tuˈn cyocslan te Jesús alcye kˈij bix ccyiikˈeltzen cychunkˈlal te junx maj. 17 Juˈ tzunj knimacˈatzen Dios, cuma jaxin Cawel, mintiiˈ titzˈjlenxin bix miˈn cyimxin, bix mlay baj twiˈ tuˈnxin, bix mi nuketpe chicˈajax Dios, bix nuk jacˈaxin junx maj iyˈna tilbil tiˈj. Nukettzen jacˈaxin s̈‑ij bix naˈj te junx maj.

18 Jaˈlewe, Timoteo, wey ncwala, ja tzuna o tzˈoc kˈoˈn tiˈj te xnakˈtzal tyol Dios cyuˈn tij tajwilel tja Dios. Yaltzen jaˈlewe inayentzen chin oquel kˈonte taakˈena. Kˈimtzen tuya cykil tcˈuˈja. Kˈoˈnc nim tipena te bajsalcˈa twiˈj nicˈbil xnakˈtzaˈn. Kˈoˈnc tipena tiˈj taakˈena lu cyiw, tisen oj nkˈojl jun soldado tuj kˈoj. 19 Cˈojlam tiiba tiˈj tajbela, bix tiˈj ncub tbinchena. Baˈnx tcˈuˈja tiˈ Dios, bix tcˈojlaˈxa tnaabla. At cabtl xjal min txiˈ cycˈuˈj tiˈ cynaabl. Juˈ tzunj o txaˈ tzˈak cyanem tiˈ Dios. 20 Juˈtzen e baj cye Himeneo bixse Alejandro. Ejeeˈ tzunja weya o chin naˈn Dios cyiˈj tuˈn tcuyante Dios tuˈn cyoc tuj cawbil tuˈn taaw il, Satanás, tuˈn tul tuj cycˈuˈj tuˈn miˈn baj cyyasen Kman Dios.