Add parallel Print Page Options

Yak ri tijkˈel ribˈak chirij Kakaj Jesucristo

Kes tzˈetiˈ tijbˈij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi lak qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak wiˈ jujun ajtakeltak re Kakaj Jesucristo tijkˈel ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, jwiˈl riˈ tibˈe ranmak chi jtaic jyoljak mak etzl ri ajsubˈunltak y chi jcojic jcˈutuˈnak mak etzl. Mak cˈutuˈn li queneysalke jwiˈlak mak cristian ajsolcopil jcaybˈalak y ajmololtak tzij. Jwiˈliˈli ranmak mak cristian li jiˈchaklon chapcaˈ cˈatal laˈ cˈatan laj chˈiˈchˈ jwiˈl taˈ chiquiˈ tijchomorsajtak laˈ mak jchomorsaˈnak ri wiˈ laj ranmak chi taˈ tzi ri tijin trantak. Y mak cristian li tijbˈijtak chi taˈ chiquiˈ tijnaˈ tibˈan cˈuliˈnem y taˈ chiquiˈ tijyeˈtak luwar titijsaj juntir kelen onque juntir kelen ri xansaj jwiˈl Kakaj Dios tijnaˈ titijsaj. Pero ojtak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ketamiˈ chi tzˈetel tzˈet tijnaˈ tikatijtak juntir kelen, pero tina kacˈomowajtakna nabˈe re Kakaj Dios, ajrucˈreˈ tikatijtak. Juntir ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios ri tijel rij tziyiˈ tikatijtak. Taˈ tijnaˈ tikaxuttak, pero nabˈe rajwaxiˈ tikacˈomowajtak re Kakaj Dios ri tijyeˈ chike. Jwiˈl Jyolj Kakaj Dios y jwiˈl ojchˈaˈwtak riqˈuil chi jcˈomowajc, Kakaj Dios tijyaˈ jkˈabˈ chibˈ lawiˈ ri tikatijtak.

Jun tzilaj rajchac Kakaj Jesucristo

At Timoteo, wi jilonli tatijoj yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, atiˈ jun tzilaj rajchac Kakaj Jesucristo jwiˈl awetamchak mas chirij tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri cubˈul kachˈol chirij y awetamchak mas chirij tzilaj cˈutuˈn ri tijin tatakej jbˈanic. Ma coj retal mak etzltak yoloj ri queneysalke jwiˈlak cristian y mak sonstaklaj cˈutuˈn. Riˈ jach aybˈ chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈan.

Cuando tikasilibˈsaj katioˈjl y tikacoj kachokˈbˈ, tziyiˈ pire katioˈjl, pero cuando tikabˈantak lawiˈ raj Kakaj Dios tikabˈantak, masna tzi jwiˈl tijyaˈ utzil chike laj kacˈaslemal neri wich ulew y tijyaˈ nimlaj utzil chike cuando ojbˈe li tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. Riˈ ri kes tzˈetel tzijiˈn y tijnaˈ tijcubˈaˈ jchˈolak cristian chirij, jwiˈliˈli rajwaxiˈ juntir cristian ticojowtak re. 10 Oj tikabˈanaˈ lawiˈ raj Kakaj Jesucristo y subˈlaj cˈax tikatij, jwiˈliˈ cubˈul kachˈol chirij Kakaj Dios ri yoˈlc, ri ajcolol rechak juntir cristian. Y riˈ re kes ajcolol rechak yak cristian ri cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. 11 Riˈ cˈutuˈn li ri tina atijojna yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire tretemajtak.

12 At Timoteo, tike acwentij aybˈ pire maˈ atxutsaj jwiˈlak cristian jwiˈl aj atiˈ cˈojol winak. Cˈut jun tzilaj cˈaslemal chiwchak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chirij nen mo atyolow, nen tabˈan, chirij nen mo atlokˈin, nen mo jcubˈarbˈ achˈol chirij Kakaj Jesucristo y taˈ etzltak noˈj titaˈmaj chawij. 13 Takej rilic jwich wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios chiwchak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, tijojtak chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios asta in retal aacˈl. 14 Y coj acwinel ri xsipaj chawe jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ cuando yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo xyeˈ jkˈabˈak chabˈ. 15 Riˈ jach awanm chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈan pire juntir cristian triltak juntir utzil ri tijin tabˈan laj acˈaslemal. 16 Chajaj aybˈ re anoˈj y tawil jcholajl nen mo jtijoj yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo tabˈan, rajwaxiˈ coj jcowil awanm chi jbˈanic juntir li. Wi tabˈan jilonli, Kakaj Dios atjcolaˈ laj jkˈabˈ amac y jilon yak cristian ri tijtatak ayolj, ticolmajtakaˈn.