Add parallel Print Page Options

NABˈE WUJ RI XTAK PABLO RIQˈUI TIMOTEO

Titaksaj rutzil jwich Timoteo

In Pablo, in jtakoˈn Kakaj Jesucristo, takalquin jwiˈl Kakaj Dios ri ajcolol ke y Kakaj Jesucristo ri cubˈul kachˈol chirij. Tantzˈibˈajbˈi man wuj ri pi awe Timoteo, ri at tzˈetel incaˈjol chirij Kakaj Jesucristo jwiˈl niqˈuiˈ cubˈul kachˈol chirij.

Chwaj chi Kakaj Dios pach Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawe y tril cˈur awch y tijyeˈ utzil laj awanm.

Ma yeˈ aybˈak chi subˈem

Cuando bˈenam we Macedonia, xintzˈonajiˈ tokˈobˈ chawe chi atcan Éfeso pire takˈel mak nicˈj joˈstaklaj ajtijonl ri tijbˈijtak mak joˈstaklaj cˈutuˈn. Bˈij rechak chi mi jcojtak mak yoloj ri queneysalke jwiˈlak cristian y mak jtaquil chirijak kamam katitˈ ojrtaktzij ri taˈ ni jonok ticwin chi retemaj, jwiˈl mak yoloj li reke tocbˈi etzelal. Taˈ nen tichacuj chi jbˈitic yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo trantak ri jwiˈlke jcubˈarbˈ jchˈolak chirij. Ri takon ri ximbˈij chawe cuando xatcan inyeˈ Éfeso pirechiˈ tran chi yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo tijlokˈaj ribˈak laˈ lokˈin ri tipe laj ranmak ri taˈ etzltak noˈj laˈ y laˈ tzitaklaj chomorsaˈn ri wiˈ laj ranmak y laˈ tzˈetel jcubˈarbˈ jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. Wiˈ jujun cristian xtos ribˈak chirij li, riˈ chiquiˈ xeˈ ranmak chi jcojic mak joˈstaklaj yoloj ri taˈ nen tichacuj ri reke tocbˈi etzelal. Mak cristian li rajti ranmak tioctak pi ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, pero ni taˈ retamak jcholajl nen mo tielwiˈ ri tijbˈijtak onque rechak mas ticubˈar jchˈolak chirij juntir ri tijbˈijtak.

Oj ketamiˈ chi Jpixbˈ Kakaj Dios tziyiˈn, pero wi kes tzˈet tikabˈantak laj kacˈaslemal nen tijbˈij. Cuxtajok kawiˈl chi Jpixbˈ Kakaj Dios taˈ xyeˈsaj pi rechak yak cristian ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios. Kakaj Dios xcan jyeˈ jpixbˈ pi rechakiˈ mak ri taˈ ticojontak chiwch, pi rechakiˈ mak ri tixutuwtak re, pi rechakiˈ mak ri taˈ tijcojtak Jyolj, pi rechakiˈ mak ajmacbˈ, pi rechakiˈ mak ri taˈ tijcojtak jkˈij, pi rechakiˈ mak ajcamsal jkaj jchuchak, pi rechakiˈ mak ajcamsanl, 10 pi rechakiˈ mak ri trechbˈejtak jun cristian ri maˈ jcˈulaljlak taˈn, pi rechakiˈ mak winak ri trechbˈejtak jun winak chic, pi rechakiˈ mak ajalkˈaltak cristian pire tijcˈayajtak, pi rechakiˈ mak joˈstaklaj cristian, pi rechakiˈ mak ri tibˈintak jun yoloj ri taˈ tzˈet y pi rechakiˈ juntir mak ri tixutuwtak re tzˈetel cˈutuˈn 11 ri tipe laˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri subˈlaj nim jkˈij, ri xintaksaj jwiˈl Lokˈlaj Kakaj Dios chi jbˈij rechak cristian.

Pablo ticˈomowan re Kakaj Dios

12 Subˈlaj tancˈomowaj re Kakaj Jesucristo ri Kajawl ri tiyeˈw jcowil wanm jwiˈl xinjcoj chi jbˈanic lawiˈ raj tambˈan jwiˈlke cubˈul jchˈol chwij chi tambˈanaˈ lawiˈ ri injtak, 13 onque in ojr xinxutaˈ Kakaj Jesucristo, xintakejiˈ jbˈanic cˈax rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y subˈlaj xincoj inkˈij chi mas tzi ri tijin tambˈan. Pero Kakaj Dios xrilaˈ cˈur inwch jwiˈl ajquiˈ chinjach wibˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo y jwiˈl taˈ wetam nen intijin chi jbˈanic. 14 Pero Kakaj Jesucristo ri Kajawl subˈlaj xyeˈ rutzil ranm chwe y xan chwe chi xcubˈar inchˈol chirij y xinjlokˈaj jwiˈl inchak jun riqˈuil.

15 Mak yoloj ri tijin tambˈij, kes tzˈetel tzˈetiˈn y rajwaxiˈ ticojsaj jwiˈlak cristian chi Kakaj Jesucristo xpe wich ulew pirechiˈ xyuk jcoleˈ yak ajmacbˈ laj jkˈabˈ jmacak. Y in, iniˈ jun ri mas ajmac chijxoˈlak juntir yak ajmacbˈ. 16 Pero jwiˈl Kakaj Dios subˈlaj xril cˈur inwch in ri mas in ajmac, pire xcˈutun chwij in chi Kakaj Jesucristo subˈlaj tijcochˈ jwich chi rilic juntir ajmacbˈ. Jilonli in, iniˈ cˈutbˈire chiwchak yak cristian ri tina cubˈarna jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo, tiyeˈsajiˈ jun tzilaj cˈaslemal rechak riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic.

17 Jwiˈliˈli rajwaxiˈ ni jun bˈwelt mi can yeˈsaj jcojic y jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios jwiˈl riˈ re jun rey chibˈak juntir cristian y taˈ chiquiˈ ni jun bˈwelt tiel pire rey, taˈ jcamic, ni jun cristian tiiliw jwich y xike re jun chi Dios. Jiloniˈn.

Ri rajwax tran Timoteo

18 At Timoteo ri at incˈajol chirij Kakaj Jesucristo, tambˈijbˈi chawe chi tij akˈij chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈan jwiˈl jilon bˈil chawij chapcaˈ ri xijtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios. 19 Mi can ayeˈ jcubˈarbˈ achˈol chirij Kakaj Jesucristo y rajwaxiˈ taˈ etzltak chomorsaˈn laj awanm. Wiˈ jujun cristian jwiˈl taˈ trantak mak tzitaklaj chomorsaˈn laj ranmak, xquibˈaj ranmak chirij Kakaj Jesucristo. 20 Chijxoˈlak mak cristian li wiˈtakaˈ Himeneo pach Alejandro. Ximpe in xinjachtak laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl pire tretemajtak chi taˈ tzi tritzˈbˈejtak jwich Kakaj Dios.