A A A A A
Bible Book List

1 TESALONICENSES 2 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri apóstol Pablo cunaˈtaj chque ri cojonelab aj Tesalónica jas ri xuban che qui patänixic

Ri ix, kachalal, kas iwetam chi man xak tä lokˈ xujcˈoji iwucˈ, xane nim xixkatoˈ wi. Pune cˈu xkarik cˈäx aretak uj cˈo pa ri tinimit Filipos, xukujeˈ xujyokˈic, jeˈ jas ri iwetam ix, ri Dios xuya ka chukˈab rech man cäkaxej tä kib chutzijoxic ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chiwe, pune e cˈo ri sibalaj quecˈulelan chke, ri cäquikˈatej ka wäch. Je riˈ, rumal chi kas jicom ri cäkatzijoj, man cˈo tä etzelal chupam, man xkatzijoj tä cˈu jastak che qui subic ri winak. Ri Dios cˈut kas utz xril na ri kanimaˈ, rumal riˈ xuya pa ka kˈab ru tzijoxic ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio, jeˈ jas ri cäkatzijoj. Man cˈo tä cäkesaj che, man cäkaya tä cˈu u wiˈ. Man are tä cäkatzijoj jachique ri utz cäquita wi ri winak, xane jachique ri cäkaj chuwäch ri Dios ri cäcaˈy pa kanimaˈ. Ri ix iwetam chi man rucˈ tä jeˈlalaj tak tzij xixkachˈaco, man xkatzucuj taj jas xkabij chiwe rech cäkachˈac puak chiwij. Chuwäch ri Dios cˈo wi chi man jeˈ tä waˈ xkaˈno. Man ka tzucum taj chi cäyiˈ ka kˈij cumal ri winak, we are iwumal ix, o are rumal jachin jun chic, pune takal chke chi cˈo jas cäkataˈ chiwe. We je riˈ cäkaˈno, rajwaxic chi quinimaj ri cäkabij rumal chi uj apóstoles, uj takom rumal ri Cristo. Man jeˈ tä cˈu waˈ xkachomaj, xane jeˈ xkaˈn chiwe jas ri cuban jun chichuˈ che qui chajixic ri ral, sibalaj uj utz iwucˈ. Sibalaj nim na ri rutzil kanimaˈ chiwe chi man xuwi tä ru Lokˈ Pixab ri Dios xkaj xkaya chiwe, xane xukujeˈ, we ta rajwaxic, xkaya ta ri ka cˈaslemal rumal chi sibalaj ix lokˈ chkawäch. Kachalal, ¿a mat cänaˈtaj riˈ chiwe chi aretak xujcˈoji iwucˈ, xujchacunic, sibalaj xujcosic? Xujchacunic chi pakˈij chi chakˈab chuchˈaquic ri ka wa rech man cäkaya tä latzˈ che jachin jun chiwe. Jeˈ xkaˈn waˈ aretak xkatzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio rech ri Dios chilaˈ iwucˈ.

10 Ri ix kas xiwilo, xukujeˈ ri Dios kas xrilo chi xkaˈn ri jicomal iwucˈ, man cˈo tä etzelal xriktaj chkij, chˈajchˈoj ri ka cˈaslemal aretak xujcˈoji chilaˈ iwucˈ ix ri ix cojonelab. 11 Kas iwetam cˈut chi ka walijisam iwanimaˈ chijujunal, ka cuˈbisam i cˈux, xukujeˈ ka yoˈm pixbenic chiwe. Jeˈ xkaˈn chiwe jas ri cuban jun tataˈ chque ri ralcˈual. 12 Xixkabochiˈj chi jeˈ quibano jas ri yaˈtal chque ri e rech ri Dios ri xixusiqˈuij rech quixcˈoji rucˈ, cätakan cˈu ri Areˈ pi wiˈ, xukujeˈ rech cuya ri jeˈlalaj juluwem chiwe.

13 Ri uj man cujtäni tä chuyaˈic maltioxinic che ri Dios rumal chi aretak xitatabej ru Lokˈ Pixab ri Dios ri xkatzijoj chiwe, kas xicˈamowaj, xicoj pa kas tzij, man xichomaj taj chi xak u tzij jun achi, xane are ru Lokˈ Pixab ri Dios. Tzij cˈu riˈ chi are ru Lokˈ Pixab ri Dios ri cäcowin chuqˈuexic ri i cˈaslemal ix ri ix cojonelab. 14 Ri cˈäx ri xicˈulmaj ix, kachalal, are jeˈ jas ri xquicˈulmaj ri e cojoninak che ri Dios ri e cˈo pa Judea ri xa e jun rucˈ ri Cristo Jesús. Xban cˈäx chiwe cumal ri iwinakil, jeˈ xban chiwe jas ri xban chque ri cojonelab aj Judea cumal ri qui winakil aj Israel. 15 E are cˈu waˈ ri winak aj Israel ri xecämisan ri Kajaw Jesús, jas ri xcaˈn chque ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios ri xetak bi cucˈ nabe. Are cˈu ri uj xukujeˈ xujquesaj lok. We winak riˈ man cäcaˈn tä ri cäkaj chuwäch ri Dios, xane cäcaˈn qui cˈulel chque conojel winak. 16 Aretak ri uj cäkaj cäkatzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chque ri man e aj Israel taj, rech ri e areˈ xukujeˈ cäquirik ru tobanic ri Dios, ri winak aj Israel xa cäquikˈatej ka wäch. Je riˈ qui banom, qui nimarisam ri qui mac cho ri Dios. Cämic cˈut petinak chic ri nimalaj royowal ri Dios pa qui wiˈ conojel.

Waral cäkil wi chi ri apóstol Pablo craj queusolij chi na jumul chic ri cojonelab aj Tesalónica

17 Kachalal, pune xqueˈ quieb oxib kˈij ri uj elinak lok iwucˈ, pune ta ne man cäkil tä i wäch, man ix sachinak tä chke, ix cˈo pa kanimaˈ. Sibalaj cäkaj cäkil i wäch jumul chic. 18 Rumal riˈ xkatzucuj jas xkaˈno rech cujopan iwucˈ che iwilic. In waˈ, ri Pablo, qˈuia mul xintzucuj jas quinbano rech cujopan iwucˈ. Are cˈu ri Satanás xujukˈatej. 19 ¿Jas cˈu chrij cuˈl wi ka cˈux, cujquicotic? ¿Jas riˈ ri cubano chi cäcuˈbisax ka cˈux, cuya quicotemal chke? Ix riˈ, kachalal, rumal chi jicom ri iwanimaˈ cho ri Dios. Are ri ix ri quixbanowic chi cujquicot na cho ri Kajaw Jesús aretak cäpetic rumal chi xujchˈacanic. 20 Are jeˈ iwumal ix chi cäcuˈbisax ka cˈux, cujquicotic.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes