A A A A A
Bible Book List

1 Sámuel 8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Izráel népe királyt kíván

Amikor Sámuel megöregedett, a saját fiait tette meg bíráknak Izráel népe fölött. Elsőszülött fiát Jóelnek, második fiát Abijjának hívták. Ők Beérsebában bíráskodtak, de nem követték apjuk példáját, hanem a maguk hasznát keresték, elfogadták a megvesztegetést, és igazságtalan ítéleteket hoztak.

Emiatt Izráel vezetői összegyűltek, és felkeresték Sámuelt Rámában. Ezt mondták neki: „Sámuel, te már megöregedtél, de fiaid nem követik a példádat. Ezért tégy valakit királlyá, hogy vezessen bennünket, ahogy ez más nemzetekben is szokás.”

Sámuel azonban nagyon rosszallotta ezt a kérést, és imádkozott az Örökkévalóhoz, aki ezt válaszolta: „Sámuel, tedd meg, amit a nép kér tőled! Nem téged, hanem engem utasítottak el[a], hogy ne legyek többé a királyuk. Ugyanúgy cselekszenek veled is, ahogy velem szemben viselkednek mind a mai napig. Amióta kihoztam őket Egyiptomból, mindig elfordulnak tőlem, és más isteneket imádnak. Most hát tedd meg, amit kívánnak tőled, de előbb nyomatékosan figyelmeztesd őket arra, hogy a királyuk milyen módon fog uralkodni rajtuk.”

10 Sámuel az Örökkévaló minden szavát kihirdette a népnek, amely királyt kért[b]. 11 Ezt mondta nekik: „Tudjátok meg hát, hogy a király, akit kívántok, ilyen módon fog uralkodni fölöttetek: fiaitokat a saját szolgálatára rendeli, és katonai szolgálatra osztja be. Némelyeket a harci szekerei és a hozzájuk tartozó lovak mellé rendel, másokat meg testőrszolgálatra, hogy a király harci kocsiját gyalog kísérjék.

12 Fiaitokat nevezi ki seregébe tiszteknek: ötven, vagy ezer katona kapitányává teszi őket.

Fiaitok fogják a király földjeit szántani és termését aratni. A király fiaitokkal fogja elkészíttetni a harci szekereket, mindenféle fegyvert és a harci szekerek fölszerelését.

13 Leányaitok is a királyt fogják szolgálni: egyesek illatszereket készítenek a számára, mások szakácsok lesznek a konyháján, vagy a kenyerét fogják sütni.

14 A király elveszi tőletek a legjobb szántóföldjeiteket, szőlőskertjeiteket, olajfa-ligeteiteket, és jutalmul udvari szolgáinak és tisztségviselőinek adja.

15 Tizedet szed tőletek a gabonaföldek és szőlőskertek terméséből, és abból fizeti majd udvari szolgáit és tisztségviselőit. 16 Saját szolgálatára rendeli szolgáitokat és szolgálólányaitokat. Elveszi legjobb marháitokat[c] és szamaraitokat. 17 Nyájaitokból is tizedet fog szedni.

Ti magatok is a király szolgáivá lesztek, 18 és majd keservesen panaszkodtok királyotok miatt, akit választottatok magatoknak, de az Örökkévaló akkor már nem hallgat rátok.”

19 A nép azonban nem törődött azzal, amit Sámuel mondott, és ezt felelték: „Mégis királyt akarunk, aki uralkodjon fölöttünk! 20 Olyanok akarunk lenni, mint a többi nemzet! Ő vezessen bennünket, ő járjon előttünk a harcban, és vezesse seregünket a háborúban!”

21 Sámuel meghallgatta, amit a nép mondott, azután az Örökkévaló elé tárta, 22 aki ezt felelte neki: „Tedd meg, amit kérnek tőled: adj nekik királyt!”

Azután Sámuel ezt mondta a népnek: „Most pedig menjetek haza.”

Footnotes:

  1. 1 Sámuel 8:7 Nem… el Ugyanis eddig Sámuel volt Izráel bírája, vagyis felelős vezetője. Mivel pedig ő Isten prófétája volt, rajta keresztül valójában Isten vezetése és akarata érvényesült.
  2. 1 Sámuel 8:10 kért Szójáték és valószínű utalás arra, hogy első királyát a nép kérte magának. A héberben a „Saul” szó azt jelenti: „akit kértek/kívántak”.
  3. 1 Sámuel 8:16 marháitokat Ez ókori görög (LXX) fordításból van, a masszoréta héber szövegben e helyett „ifjaitokat” szerepel.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes