A A A A A
Bible Book List

1 Regi 6 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Solomon construieşte Casa Domnului

Regele Solomon a început zidirea Casei Domnului în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna a doua, adică luna Ziv[a], după patru sute optzeci[b] de ani de la ieşirea israeliţilor din ţara Egiptului. Casa pe care regele Solomon a zidit-o pentru Domnul avea şaizeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime şi treizeci de coţi înălţime[c]. Porticul din faţa odăii principale[d] a Casei se întindea pe toată lăţimea Casei, adică pe douăzeci de coţi[e], iar începând din faţa Casei, avea o lungime de zece coţi[f]. Solomon a făcut Casei ferestre cu deschidere îngustă. De jur împrejurul zidului Casei, atât al odăii principale, cât şi al sanctuarului interior[g], el a zidit mai multe rânduri de odăi. Rândul de jos era lat de cinci coţi[h], cel de la mijloc – de şase coţi[i], iar al treilea – de şapte coţi[j], pentru că în partea exterioară, de jur împrejurul Casei, a făcut nişte borduri, astfel încât grinzile care sprijineau odăile să nu fie fixate în zidurile Casei.

La zidirea Casei s-au folosit pietre cioplite la carieră, aşa încât nici ciocan, nici topor, nici o altă unealtă de fier nu s-a auzit în Casă în timpul zidirii. Intrarea în odăile de jos[k] era prin partea dreaptă a Casei, iar o scară urca până la nivelul din mijloc şi de acolo până la nivelul al treilea. După ce a terminat de zidit Casa, a acoperit-o cu grinzi şi cu scânduri de cedru. 10 Fiecare dintre rândurile de odăi zidite de jur împrejurul Casei era de cinci coţi înălţime[l]; ele erau legate de Casă prin căpriori de cedru.

11 După aceea, cuvântul Domnului a venit la Solomon şi i-a zis: 12 „În ce priveşte această Casă pe care o zideşti, dacă vei umbla în legile Mele, dacă vei împlini hotărârile Mele şi vei păzi toate poruncile Mele, atunci voi împlini prin tine promisiunea pe care am făcut-o tatălui tău, David. 13 Voi locui în mijlocul israeliţilor şi nu-l voi părăsi pe poporul Meu, Israel.“

14 Astfel, Solomon a zidit Casa şi a terminat-o. 15 El a acoperit zidurile din partea interioară a Casei cu cedru, de la pardoseală până la tavan, iar pardoseala a acoperit-o cu scânduri de chiparos. 16 A acoperit cu scânduri de cedru o suprafaţă de douăzeci de coţi[m] în partea din spate a Casei, de la pardoseală până la tavan, făcând un sanctuar interior, numit „Locul Preasfânt“. 17 Odaia principală din faţă, aflată în interiorul Casei, era de patruzeci de coţi[n]. 18 Pe lemnul de cedru din interiorul Casei erau sculptate tărtăcuţe şi flori cu petale deschise. Totul era acoperit cu cedru, astfel încât nu se vedea nici o piatră.

19 El a pregătit sanctuarul interior înăuntrul Casei, ca să aşeze acolo Chivotul Legământului cu Domnul. 20 Sanctuarul interior avea douăzeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime şi douăzeci de coţi înălţime[o]. El l-a placat cu aur curat. De asemenea, a poleit cu aur altarul din lemn de cedru. 21 Solomon a placat partea dinăuntru a Casei cu aur curat şi a întins lănţişoare de aur înaintea sanctuarului interior, pe care l-a placat, de asemenea, cu aur curat. 22 Astfel, el a placat toată Casa cu aur curat, iar altarul care se afla în sanctuarul interior l-a poleit cu aur. 23 În sanctuarul interior a aşezat doi heruvimi făcuţi din lemn de măslin, înalţi de zece coţi[p]. 24 Lungimea fiecăreia dintre aripile primului heruvim era de cinci coţi, aşa încât de la capătul uneia până la capătul celeilalte era o lungime de zece coţi. 25 Al doilea heruvim avea o lungime de zece coţi; măsura şi forma erau aceleaşi pentru ambii heruvimi. 26 Înălţimea fiecăruia dintre cei doi heruvimi era de zece coţi. 27 Solomon a aşezat heruvimii în mijlocul sanctuarului interior, cu aripile întinse. Aripa unuia atingea un zid, aripa celui de-al doilea atingea celălalt zid, iar celelalte aripi ale lor se atingeau una de alta la mijlocul odăii. 28 El a poleit cu aur cei doi heruvimi. 29 Pe toate zidurile Casei, de jur împrejur, atât în sanctuarul interior, cât şi în odaia principală, a sculptat heruvimi, palmieri şi flori cu petale deschise. 30 De asemenea, el a placat cu aur şi pardoseala celor două odăi, din interiorul şi din faţa Casei. 31 Pentru intrarea în sanctuarul interior a făcut uşi din lemn de măslin, cu uşorii în cinci muchii. 32 Pe cele două uşi din lemn de măslin a sculptat heruvimi, palmieri şi flori cu petale deschise, pe care le-a poleit cu aur. A poleit cu aur şi heruvimii şi palmierii. 33 Aşa a făcut şi pentru intrarea în odaia principală: a făcut uşori din lemn de măslin, în patru muchii, 34 precum şi două uşi din lemn de chiparos; fiecare uşă avea două canaturi şi se putea întoarce pe ţâţânii ei. 35 A gravat pe ele heruvimi, palmieri şi flori cu petale deschise şi le-a poleit cu aur.

36 Apoi a făcut zidul curţii interioare din trei rânduri de pietre cioplite şi un rând de grinzi de cedru. 37 Temelia Casei Domnului a fost pusă în al patrulea an, în luna Ziv, 38 iar Casa a fost terminată în toate detaliile şi după toate indicaţiile în al unsprezecelea an, în luna Bul[q], adică luna a opta. Solomon l-a zidit în şapte ani.

Footnotes:

 1. 1 Regi 6:1 Probabil numele canaanit al lunii a doua (aprilie-mai); şi în v. 37
 2. 1 Regi 6:1 TM; LXX: patru sute patruzeci
 3. 1 Regi 6:2 Aproximativ 30 m lungime, 10 m lăţime şi 15 m înălţime
 4. 1 Regi 6:3 Locul Sfânt; peste tot în capitol
 5. 1 Regi 6:3 Aproximativ 10 m
 6. 1 Regi 6:3 Aproximativ 5 m
 7. 1 Regi 6:5 Locul Preasfânt; aici apare sub numele de devir, cum mai este cunoscut în literatura biblică de după exilul babilonian (vezi profeţia lui Ezechiel); peste tot în capitol
 8. 1 Regi 6:6 Aproximativ 2,5 m
 9. 1 Regi 6:6 Aproximativ 3 m
 10. 1 Regi 6:6 Aproximativ 3,5 m
 11. 1 Regi 6:8 LXX; TM: de la nivelul din mijloc
 12. 1 Regi 6:10 Aproximativ 2,5 m
 13. 1 Regi 6:16 Aproximativ 10 m
 14. 1 Regi 6:17 Aproximativ 20 m
 15. 1 Regi 6:20 Aproximativ 10 m lungime, lăţime şi înălţime
 16. 1 Regi 6:23 Aproximativ 5 m
 17. 1 Regi 6:38 Probabil numele canaanit al lunii a opta (octombrie-noiembrie)
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

1 Împăraţilor 6 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Zidirea Templului

În al patru sute optzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Solomon a zidit Casa Domnului, în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua. Casa pe care a zidit-o împăratul Solomon Domnului era lungă de şaizeci de coţi, lată de douăzeci şi înaltă de treizeci. Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de douăzeci de coţi în lăţimea casei şi zece coţi lărgime în faţa casei. Împăratul a făcut casei ferestre largi înăuntru şi strâmte afară. A zidit, lipite de zidul casei, mai multe rânduri de odăi, unul peste altul, de jur împrejur, care înconjurau zidurile casei, Templul şi Sfântul Locaş, şi a făcut astfel odăi lăturalnice de jur împrejur. Catul de jos era lat de cinci coţi, cel de la mijloc de şase coţi, iar al treilea de şapte coţi, căci pe partea de afară a casei a făcut arcade strâmte împrejur, ca grinzile să nu fie prinse în zidurile casei. Când s-a zidit casa, s-au întrebuinţat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, aşa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. Intrarea odăilor din catul de jos era în partea dreaptă a casei; în catul de la mijloc te suiai pe o scară cotită şi, tot aşa, de la catul de mijloc, la al treilea. După ce a isprăvit de zidit casa, Solomon a acoperit-o cu scânduri şi cu grinzi de cedru. 10 A făcut de cinci coţi de înalte fiecare din caturile dimprejurul întregii case şi le-a legat de casă prin lemne de cedru. 11 Domnul a vorbit lui Solomon şi i-a zis: 12 „Tu zideşti casa aceasta! Dacă vei umbla după legile Mele, dacă vei împlini orânduirile Mele, dacă vei păzi şi vei urma toate poruncile Mele, voi împlini faţă de tine făgăduinţa pe care am făcut-o tatălui tău, David: 13 voi locui în mijlocul copiilor lui Israel şi nu voi părăsi pe poporul Meu Israel.” 14 După ce a isprăvit de zidit casa, 15 Solomon i-a îmbrăcat zidurile pe dinăuntru cu scânduri de cedru, de la pardoseală până la tavan, a îmbrăcat astfel în lemn partea dinăuntru şi a acoperit pardoseala casei cu scânduri de chiparos. 16 A îmbrăcat cu scânduri de cedru cei douăzeci de coţi ai fundului casei, de la pardoseală până în creştetul zidurilor, şi a păstrat locul acesta, ca să facă din el Sfânta Sfintelor, Locul Preasfânt. 17 Cei patruzeci de coţi de dinainte alcătuiau Casa, adică Templul. 18 Lemnul de cedru dinăuntru avea săpături de colocinţi şi flori deschise; totul era de cedru, nu se vedea nicio piatră. 19 Solomon a pregătit Locul Preasfânt înăuntru, în mijlocul casei, ca să aşeze acolo chivotul legământului Domnului. 20 Locul Preasfânt avea douăzeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime şi douăzeci de coţi înălţime. Solomon l-a căptuşit cu aur curat. A făcut înaintea Locului Preasfânt un altar de lemn de cedru şi l-a acoperit cu aur. 21 Partea dinăuntru a casei a căptuşit-o cu aur şi a prins perdeaua dinăuntru în lănţişoare de aur înaintea Locului Preasfânt, pe care l-a acoperit cu aur. 22 A căptuşit toată casa cu aur, casa întreagă, şi a acoperit cu aur tot altarul care era înaintea Locului Preasfânt. 23 În Locul Preasfânt a făcut doi heruvimi de lemn de măslin sălbatic, înalţi de zece coţi. 24 Fiecare din cele două aripi ale unuia din heruvimi avea cinci coţi, ceea ce făcea zece coţi de la capătul uneia din aripile lui până la capătul celeilalte. 25 Al doilea heruvim avea tot zece coţi. Măsura şi chipul erau aceleaşi pentru amândoi heruvimii. 26 Înălţimea fiecăruia din cei doi heruvimi era de zece coţi. 27 Solomon a aşezat heruvimii în mijlocul casei, în partea dinăuntru. Aripile lor erau întinse; aripa celui dintâi atingea un zid şi aripa celui de al doilea atingea celălalt zid, iar celelalte aripi ale lor se întâlneau la capete, în mijlocul casei. 28 Solomon a acoperit şi heruvimii cu aur. 29 Pe toate zidurile casei de jur împrejur, în partea din fund şi în faţă, a pus să sape chipuri de heruvimi, de finici şi de flori deschise. 30 A acoperit pardoseala casei cu aur, în partea din fund şi în faţă. 31 La intrarea Locului Preasfânt a făcut două uşi din lemn de măslin sălbatic; pragul de sus şi uşorii uşilor erau în cinci muchii. 32 Cele două uşi erau făcute din lemn de măslin sălbatic. A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici şi de flori deschise şi le-a acoperit cu aur, a întins aurul şi peste heruvimi, şi peste finici. 33 A făcut, de asemenea, pentru poarta Templului nişte uşori de lemn de măslin sălbatic, în patru muchii, 34 şi cu două uşi de lemn de chiparos; fiecare uşă era făcută din două scânduri despărţite. 35 A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici şi de flori deschise şi le-a acoperit cu aur, pe care l-a întins pe săpătura de chipuri. 36 A zidit şi curtea dinăuntru din trei rânduri de pietre cioplite şi dintr-un rând de grinzi de cedru. 37 În anul al patrulea, în luna Ziv, s-au pus temeliile Casei Domnului 38 şi în anul al unsprezecelea, în luna Bul, care este a opta lună, Casa a fost isprăvită în toate părţile ei şi aşa cum trebuia să fie. În timp de şapte ani a zidit-o Solomon.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes