Add parallel Print Page Options

Råd till församlingsledare och ungdomar

Nu en förmaning till er som är ledare i församlingen. Jag är ju själv församlingsledare och vittne till Kristus lidanden och ska också få dela Kristus härlighet som kommer att uppenbaras.

Var herdar för Guds hjord som han har satt er att leda, och vaka över den, inte därför att ni måste utan därför att ni själva vill. Det är så Gud vill ha det. Gör det inte för egen vinning, utan därför att ni vill tjäna helhjärtat. Uppträd inte som härskare över dem som anförtrotts åt er, utan gå före med gott exempel för hjorden. Då ska ni, när den högsta herden uppenbarar sig, få en härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.

Ni som är unga, underordna er de äldre. Men för er alla gäller att klä er i ödmjukhet, för

”Gud står emot de stolta,
    men de ödmjuka visar han nåd.”[a]

Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så kommer han att upphöja er när tiden är inne. Lämna alla bekymmer till honom, för han tar hand om er.

Var på er vakt

Var nyktra och tänk klart. Djävulen, er fiende, stryker omkring som ett rytande lejon och letar efter någon att sluka. Stå emot hans angrepp och håll fast vid er tro. Kom ihåg att alla troende i världen får gå igenom samma lidanden.

10 Gud har i all sin nåd kallat oss till sin eviga härlighet i Kristus, och efter en kort tid som ni behöver lida ska han upprätta er och ge er kraft, stödja er och ge er fasthet. 11 Hans är makten i all evighet, amen.

Slutord

12 Jag har skrivit detta brev till er med hjälp av Silvanus, en pålitlig, troende bror som jag anser att han är. Jag ville med dessa korta rader förmana er och vittna om denna Guds sanna nåd, som ni alltid ska hålla fast vid.

13 Församlingen i Babylon[b], som är utvald som ni, hälsar till er. Markus, min son[c], hälsar också till er. 14 Hälsa varandra med en kärlekskyss.[d]

Frid åt er alla som är i Kristus.

Footnotes

  1. 5:5 Se Ords 3:34.
  2. 5:13 Babylon var antagligen ett kodnamn för Rom Jfr Upp. 14-18.
  3. 5:13 Det grekiska uttrycket syftar förmodligen på min medhjälpare.
  4. 5:14 Se not till Rom 16:16.