A A A A A
Bible Book List

1 Pedro 5 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Júuˆ ɨ́ɨˋ ˈgooˋ e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ lanaguɨ iin˜n nifǿnˈˆn jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quíiˉnaˈ jee˜ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ jnea˜ lɨ́ɨnˊn jaangˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ laco̱ˈ íˋbre cajo̱, jo̱guɨ camóˉbɨ́ɨ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e cangongɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱guɨ nitɨ́mˉbaa cajo̱ laco̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ e nimoo˜o e laniingˉ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ nijáaˊtu̱r fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ, jmeeˉnaˈ íˆ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cangɨ́ɨngˋnaˈ i̱ nɨcaneˈˉ níˆnaˈ i̱ nɨcacuøngˈˊ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ joˈseˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ jmeeˉbaˈ e jo̱ e ngocángˋ óoˊnaˈ laco̱ˈguɨ iing˜ Fidiéeˇ, jo̱ jaˋ jméeˆnaˈ e laguidseaangˆ o̱ˈguɨ e laco̱ˈ dsináangˊnaˈ cuuˉ cajo̱. Dsʉˈ jmeeˉbaˈ jaléˈˋ e jo̱ e iáangˋ óoˊnaˈ; jo̱ jaˋ ˈnéˉ jméeˆnaˈ lafaˈ dseaˋ fii˜ i̱ laguidseaangˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ, dsʉˈ lɨ́ˈˉ lɨˊ ˈnéˉ e nijmɨˈúungˋnaˈ e niˈeeˉnaˈ røøˋ, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ nijǿøˉ i̱ dseaˋ quíiˉnaˈ do e nijmérˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ cajo̱. Jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ, i̱ dseaˋ i̱ laniingˉ do i̱ jmóoˋ lafaˈ ta˜ níˋ joˈseˈˋ, jo̱baˈ ˈnʉ́ˈˋ niˈíingˈ˜naˈ lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈíingˆnaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ e jloˈˆ eáangˊ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e niˈíingˉ.

Jo̱guɨ lajo̱bɨ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, jaléngˈˋ simingˈˋ, ˈnéˉ jméeˆnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ jo̱guɨ e jmɨˈgooˋnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜. Jo̱ lajɨɨngˋ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ ˈnéˉ jméeˆnaˈ jløngˈˆnaˈ quiáˈˉ rúngˈˋnaˈ, dsʉco̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala:
    Dseángˈˉ teáˋ séeˋ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmɨcǿøngˈ˜ yaang˜,
    dsʉˈ eáamˊ guiʉ́ˉ jmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ jmóoˋ lajo̱ dsʉˈ ñiˊbre e ˈnéˉ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ quiáˈrˉ.

Jo̱baˈ cuǿøˈ˜ fɨˊ yaang˜naˈ e Fidiéeˇ nicá̱rˋ nifɨˊ quíiˉnaˈ, co̱ˈ íbˋ dseaˋ laniingˉ ˈgøngˈˊ cajo̱, jo̱ lajo̱baˈ niseáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ yʉ́ˈˆ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ quíiˉnaˈ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, ˈnaangˋnaˈ caˈˊ jaléˈˋ fɨˈíˆ dsíiˊ e seengˋnaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la jo̱ guiáˆnaˈ jaléˈˋ e jo̱ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ, dsʉco̱ˈ dseaˋ dobingˈ i̱ eáangˊ to̱ˈˋ fɨ́ɨngˋ ˈnʉ́ˈˋ contøøngˉ.

Jo̱guɨ ˈnéˉ e ɨ́ˆ áaˊnaˈ røøˋ, jo̱guɨ cajo̱ ˈnéˉ e sɨñiingˇ áaˊnaˈ contøøngˉ e laco̱ˈ jaˋ nijmɨgǿøngˋ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ ˈnʉ́ˈˋ, dsʉco̱ˈ íˋ dseángˈˉ ˈníˈˋ níimˉbre jneaa˜aaˈ e ngɨrˊ fɨˊ la fɨˊ na lafaˈ jaangˋ ieˈˋ e ˈnángˈˊneˈ lɨɨng˜ i̱ nisángˈˊneˈ. Dseángˈˉ jaˋ cuøˈˊnaˈ fɨˊ e fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do nijmérˉ e nijmɨgǿøiñˋ ˈnʉ́ˈˋ lajo̱, jo̱guɨ jie˜ mɨˊ tiúungˊnaˈ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ nɨñíˆnaˈ e jaléngˈˋ rúngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ røøbˋ ngɨ́ɨiñˋ iihuɨ́ɨˊ laco̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ. 10 Dsʉˈ mɨ˜ ningɨ́ˋ e nɨcaˈíingˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ lajeeˇ cateáˋ, jo̱b mɨ˜ nijméˉ Fidiéeˇ e niˈuíingˉnaˈ dseaˋ guiúngˉ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ, jo̱guɨ nijmérˉ e nisíngˈˉnaˈ teáˋguɨ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ e nɨta˜ óoˊnaˈ e Fidiéebˇ dseaˋ nicá̱ˋ nifɨˊ quíiˉnaˈ. Dsʉco̱ˈ dseaˋ dobingˈ i̱ eáangˊ ˈneáangˋ jneaa˜aaˈ, jo̱ nɨcatǿˈrˉ jneaa˜aaˈ cajo̱ e laco̱ˈ niˈuíingˉnaˈ dseaˋ i̱ seengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜ lata˜ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ. 11 Jo̱ eáangˊ laniingˉ ˈgøngˈˊ dseaˋ do lata˜ jee˜ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ nilɨti˜.

Júuˆ guicó̱o̱ˈˇ e lɨdséngˆ

12 Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Silvano, jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ dseángˈˉ i̱ lajangˈˉ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, nɨcajméeˈ˜e e jiˋjiʉ la e laco̱ˈ nifǿnˈˆn ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ e nicuǿøˆø ˈnʉ́ˈˋ bíˋ e laco̱ˈ nijmɨtaaˆ óoˊnaˈ e lajaléˈˋ e güeaˈˆ e nɨcaˈíingˈ˜naˈ do cuøˊ li˜ dseángˈˉ e lajamˈˉbaˈ ˈneáangˋ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e lajo̱b ˈnéˉ jméeˆnaˈ e teáamˉbɨˈ teáˋ fɨˊ lɨ˜ nɨteáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. 13 Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Babilonia i̱ nɨcaguíngˈˋ Fidiéeˇ do laco̱ˈguɨ nɨcaguíñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, guiéiñˈˊ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ cajo̱, jo̱guɨ lajo̱bɨ i̱ jó̱o̱ˋo̱ i̱ siiˋ Marcos. 14 Jo̱guɨ se̱ˈˋnaˈ guooˋ rúngˈˋnaˈ mɨ˜ jíngˈˊ rúngˈˋnaˈ uii˜ e ˈneáangˋ rúngˈˋnaˈ. Jo̱guɨ güɨlɨseemˋbaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ lajɨɨngˋnaˈ dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jo̱b quiáˈˉ lana.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ jiˋ laˈuii˜ quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes