A A A A A
Bible Book List

1 Pedro 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Majmɨcó̱o̱ˈ˜naaˈ dseaˋ rúˈˋnaaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ e cangɨ́ɨngˋnaaˈ e cacuøˈˊ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cangongɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ iihuɨ́ɨˊ lajeeˇ táaiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ lajo̱b ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ ˈnéˉ e jméeˆnaˈ téˈˋbaˈ jo̱guɨ e féngˈˊ óoˊnaˈ mɨ˜ ningɨɨng˜naˈ e huɨ́ɨngˊ. Jo̱ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ngɨ́ɨngˊ e huɨ́ɨngˊ fɨˊ jmɨgüíˋ la, nɨcaˈímˉ bíˋ quiáˈˉ dseeˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ joˋ ˈnéˉ jmérˉ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ ngúuˊ táaiñˋ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ dseaˋ i̱ sɨˈnɨɨmˇbɨ có̱o̱ˈ˜ dseeˉ quiáˈˉ, dsʉˈ lana ˈnéˉ nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ lata˜ seeiñˋ. Dsʉˈ téˈˋ jí̱i̱ˈ˜ lana e jmooˋnaˈ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ; co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ, ie˜ nʉ́ˈˉguɨ e calɨcuíingˋnaˈ dseaˋ do, cajmeeˉnaˈ jaléˈˋ e gaˋ e jaˋ dseengˋ, faˈ mɨ˜ suungˋnaˈ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ jmooˋnaˈ ta˜ güɨɨngˋ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ quíiˉnaˈ, jo̱guɨ jmooˋnaˈ ta˜ ɨ̱́ˈˋ, jo̱guɨ jmooˋnaˈ ta˜ gøˈˊ cúngˆ, jo̱guɨ eáangˊ taˈˊnaˈ mɨ́ɨˈ˜ fɨˊ lɨ˜ néeˊ júuˆ, jo̱guɨ jmiféngˈˊnaˈ jaléngˈˋ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ. Jo̱ laco̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ nɨcatʉ́ʉˊbaˈ lana e jmooˋnaˈ jaléˈˋ e gaˋ do, jo̱baˈ eáamˊ dsigáˋ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋbɨ e ˈlɨˈˆ do có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ gabˋ nɨféˈrˋ uii˜ quíiˉnaˈ cajo̱. Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ niguiéebˊ jmɨɨ˜ mɨ˜ niguiéerˉ cuente quiáˈrˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, dseaˋ nɨnéeˊ guiʉ́ˉ quiáˈrˉ e niquidsirˊ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ seengˋguɨ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcajúngˉ cajo̱. Jo̱ dsʉˈ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ nɨcaguiaˊ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ nɨcajúngˉ do e laco̱ˈ e calɨséiñˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e cajmɨcó̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈrˉ, nañiˊ faˈ nɨcatɨdsibˋ íˈˋ quiáˈrˉ lajeeˇ e seeiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

Jo̱ joˋ huǿøˉ ró̱o̱ˋguɨ jmɨgüíˋ e nidsijéeˊ lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈíˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nidsijéeˊ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, íiˋ óoˊnaˈ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, jo̱guɨ ñiim˜bɨ óoˊnaˈ e laco̱ˈ líˈˋnaˈ e føngˈˆnaˈ Fidiéeˇ e ngocángˋ óoˊnaˈ mɨ˜ eeˋgo̱ mɨ́ɨˈ˜naˈr. Dsʉˈ niingˉguɨ eáangˊ e nijmiˈneáangˋnaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ e ngocángˋ óoˊnaˈ, dsʉco̱ˈ mɨ˜ jmiˈneáangˋnaˈ rúngˈˋnaˈ, jo̱baˈ nilíbˋ nilɨféngˈˊ óoˊnaˈ quiáˈˉ rúngˈˋnaˈ doñiˊ faˈ seaˋ jmiguiʉˊ dseeˉ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ íimˈ˜baˈ e iáangˋ óoˊnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ røøˋ mɨ˜ i̱i̱ˋ guilíingˉ fɨˊ quíiˉnaˈ. 10 Jo̱guɨ ˈnéˉ jmɨcó̱o̱ˈˇ rúngˈˋnaˈ laco̱ˈ sɨˈíˆ, dseángˈˉ lɨ˜ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ e cangɨ́ɨngˋnaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ lajaangˋ lajaangˋnaˈ. 11 Jo̱guɨ song i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ cangɨ́ɨngˋnaˈ e guiaˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, ˈnéˉ foˈˆnaˈ e júuˆ jo̱ laco̱ˈ iing˜ Fidiéeˇ e foˈˆnaˈ. Jo̱guɨ mɨ˜ i̱i̱ˋ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ ngɨ́ɨngˋnaˈ e jmooˋnaˈ co̱o̱ˋ ta˜ e jmooˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ, ˈnéˉ jméeˆnaˈ e jo̱ dseángˈˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ bíˋ e cuøˈˊ dseaˋ do ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ lajalébˈˋ e jmooˋnaˈ, jmeeˉbaˈ dseángˈˉ laco̱ˈ nijmiféngˈˊnaˈ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ íbˋ dseaˋ i̱ féngˈˊ jo̱guɨ i̱ ˈgøngˈˊ lata˜. Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ nilɨti˜.

Mɨ˜ íngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ

12 Jo̱ lalab fɨ́ɨˉtú̱u̱ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jaˋ jmooˋnaˈ e dsiˈgóˋ óoˊnaˈ mɨ˜ ngɨɨng˜naˈ jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱guɨ jaˋ ɨ́ˆ áaˊnaˈ e jí̱i̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ dsingɨ́ɨngˉnaˈ lajo̱. 13 Dsʉco̱ˈ o̱ˈ lajo̱ e ˈnéˉ jméeˆnaˈ, co̱ˈ lɨ́ˈˉ lɨˊ ˈnéˉ e cuǿˈˆ bíˋ rúngˈˋnaˈ e jmiˈiáangˋ óoˊbaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iihuɨ́ɨˊ do, co̱ˈ lajo̱b e cangongɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ lajo̱baˈ nilɨˈiáangˋ óoˊnaˈ mɨ˜ nimóˆnaˈ e nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la có̱o̱ˈ˜ e laniingˉ ˈgøiñˈˊ do. 14 Jo̱ juguiʉ́ˉ quíiˉnaˈ song i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ sɨ́ˈˋ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ ˈlɨˈˆ uíiˈ˜ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ contøømˉ seengˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ e Jmɨguíˋ jloˈˆ niingˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ do. 15 Jo̱guɨ song i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ móoˉnaˈ iihuɨ́ɨˊ, dsʉˈ gabˋ lɨ́ɨˊ song e iihuɨ́ɨˊ do caˈíingˈ˜naˈ uíiˈ˜ quiáˈˉ e cajngangˈˊnaˈ dseaˋ, o̱si quiáˈˉ e jmooˋnaˈ ɨ̱ɨ̱ˋ, o̱si quiáˈˉ e nɨcaˈlee˜naˈ é, o̱si quiáˈˉ e quɨ́ngˈˋnaˈ jee˜ jaléˈˋ e jaˋ e cuaiñ˜ quíiˉnaˈ. 16 Jo̱ dsʉˈ song e iihuɨ́ɨˊ e móoˉnaˈ do caˈíingˈ˜naˈ uíiˈ˜ quiáˈˉ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ jméeˆnaˈ e ɨˈˋ lɨ́ɨngˉnaˈ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e jmiféngˈˊguɨˈ Fidiéebˇ uii˜ quiáˈˉ e jo̱.

17 Jo̱ lanaguɨ nɨcatɨ́bˋ íˈˋ e Fidiéeˇ niquidsirˊ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ ninángˋ lajeeˇ laˈóˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ ¿jialguɨ tíiˊ gaˋ iihuɨ́ɨˊ nidsingɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ nʉ́ʉˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ? 18 Jo̱guɨ laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lala: “Song jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ guiúngˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ huɨ́ɨmˊ nileáiñˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱baˈ ¿jialguɨ tíiˊ gaˋ nidsijéeˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈlɨngˈˆ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ i̱ beángˈˊ dseeˉ yaang˜?” 19 Jo̱ song cuøˊ Fidiéeˇ fɨˊ e íngˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ iihuɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ ˈnéˉ jméˉbɨr jmangˈˉ e guiʉ́ˉ, jo̱guɨ nijángˈˋ yaaiñ˜ carˋ ngocángˋ dsíirˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ i̱ cajmeáangˋ írˋ do, co̱ˈ dseángˈˉ jmitib˜ Fidiéeˇ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes