A A A A A
Bible Book List

1 Pedro 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial ˈnéˉ seengˋ jaléngˈˋ dseaˋ sɨcúngˈˆ guóˋ

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ dseamɨ́ˋ ˈnéˉ nijmɨˈgooˋbaˈ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ quíiˉnaˈ. Co̱ˈ song i̱i̱ˋ lajeeˇ laˈóˈˋ dseañʉˈˋ jaˋ jáˈˉ mɨˊ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉˈ song guiʉ́bˉ eeˉnaˈ có̱o̱ˈr˜, jangámˉ jáˈˉ nilíiñˋ e júuˆ jo̱ doñiˊ faˈ jaˋ mɨˊ casíiˈ˜naˈr jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ˈˆ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. Co̱ˈ mɨ˜ niníˋ jaléngˈˋ i̱ dseañʉˈˋ do e eáamˊ guiʉ́ˉ jaléˈˋ e jmooˋnaˈ jo̱guɨ e eáamˊ jmɨˈgooˋ rúngˈˋnaˈ cajo̱, jo̱baˈ jangámˉ niˈíñˈˋ e júuˆ do jóng. Dsʉˈ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e jmáangˈ˜ guiʉ́ˉ yaang˜naˈ lɨ́ˈˆ caluuˇ, faˈ jaléˈˋ e sɨˈnáangˈˇ guíˆnaˈ e jloˈˆ o̱si quié̱ˆnaˈ jaléˈˋ ñíˆ cunéeˇ é o̱si jaléˈˋ mɨˈñúungˈ˜ e niguoˈˆ. Co̱ˈ guiʉ́ˉguɨ jo̱guɨ niingˉguɨ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e jial guiʉ́ˉ jmáangˈ˜ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ óoˊnaˈ, jo̱guɨ e jaˋ jmɨcǿøngˈ˜ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ e seengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e nabaˈ e eáangˊguɨ quíingˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ calɨséngˋ malɨɨ˜ i̱ calɨcuíingˋ Fidiéeˇ, co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseamɨ́ˋ íˋ cajángˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ jo̱guɨ cajmɨˈgóˋbɨr dseañʉˈˋ quiáˈrˉ cajo̱. Jo̱ lajo̱b cajméeˋ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ calɨséngˋ malɨɨ˜ i̱ calɨsíˋ Sara, cajméeˋbre nʉ́ʉˈr˜ júuˆ quiáˈˉ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ i̱ calɨsíˋ Abraham jo̱ eáamˊ cajmɨˈgórˋ íˋ. Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseamɨ́ˋ, lafaˈ jó̱o̱ˊ i̱ Sara dob lɨ́ɨngˊnaˈ song jmooˋnaˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ e jaˋ ˈgóˈˋnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e jmooˋnaˈ jaléˈˋ e jo̱.

Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseañʉˈˋ, jmeeˉnaˈ féngˈˊ áaˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ quíiˉnaˈ. Jmɨˈgooˋnaˈr dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ e jmɨˈgóˋ dseaˋ jaangˋ dseamɨ́ˋ, jo̱ o̱ˈ uíiˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e dseamɨ́ˋ dseáangˈ˜guɨr laco̱ˈ dseañʉˈˋ e ˈnéˉ jméeˆnaˈ lajo̱, dsʉˈ lajo̱b ˈnéˉ jméeˆnaˈ cajo̱ uíiˈ˜ e røøbˋ íngˈˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ e se̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜ lata˜, doñiˊ faˈ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ é. Jo̱baˈ jmeeˉbaˈ lajo̱ e laco̱ˈ jaˋ eeˋ jnɨ́ɨngˊ quiáˈˉ júuˆ quíiˆnaˈ mɨ˜ fǿngˈˋnaˈ Fidiéeˇ.

Jaléngˈˋ i̱ íngˈˋ iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ e jmóorˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e güɨlɨseemˋbaˈ e guiʉ́ˉ laˈóˈˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ e sɨɨng˜naˈ røøˋ, jo̱guɨ e iing˜ rúngˈˋnaˈ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ jméeˆnaˈ e guiúngˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ jo̱guɨ e jaˋ jmɨjløngˈˆ yaang˜naˈ cajo̱. Jo̱guɨ song i̱ lɨɨng˜ dseaˋ éerˋ gaˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ jaˋ jméeˉnaˈ quɨ́ˈˋ táaˊ lajo̱ có̱o̱ˈr˜, jo̱guɨ song sɨ́ˈrˋ ˈnʉ́ˈˋ ˈleáangˉ, dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋguɨ jaˋ ˈnéˉ e ngɨɨˉnaˈ lajo̱ quiáˈrˉ, dsʉco̱ˈ o̱ˈ lajo̱ e ˈnéˉ jméeˆnaˈ. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ mɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ uii˜ quiábˈˉ i̱ dseaˋ laˈíˋ e laco̱ˈ nijmigüeangˈˆneiñˈ, co̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ nɨcatǿˈˉ ˈnʉ́ˈˋ e niˈíingˈ˜naˈ güeaˈˆ quiáˈrˉ. 10 Dsʉco̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ:

I̱i̱ˋ dseaˋ iing˜ e nilɨseengˋ guiʉ́ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la
jo̱guɨ e seeiñˋ juguiʉ́ˉ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜,
ˈnéˉ nijmeáiñˈˋ íˆ nisɨ́ɨˈˇbre e laco̱ˈ jaˋ niféˈrˋ gaˋ,
jo̱ lajo̱bɨ losʉʉr˜ cajo̱ e laco̱ˈ jaˋ niféˈrˋ júuˆ adseeˋ.
11 Jo̱ ˈnéˉ e nitʉ́ˆnaˈ e jmooˋnaˈ jaléˈˋ e gaˋ,
jo̱ ˈnéˉ nijméeˆnaˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ
jo̱guɨ ˈnéˉ nijmɨˈúungˋnaˈ e seengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúngˈˋnaˈ.
12 Co̱ˈ Fíiˋnaaˈ jmóoˋbre íˆ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ jmóoˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ,
jo̱guɨ jábˈˉ núurˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ íˋ mɨ˜ eeˋgo̱ mɨˈrˊ dseaˋ do,
dsʉˈ ˈníˈˋ níimˉbre jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ gaˋ.

13 Co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ líˋ jmeáiñˈˋ ˈnʉˋ gaˋ song jmɨˈúungˋnaˈ e jmooˋnaˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ. 14 Dsʉˈ carˋ jí̱i̱ˈ˜ e eeˉnaˈ e guiʉ́ˉ do niˈíimˈ˜baˈ e huɨ́ɨngˊ, dsʉˈ eáamˊ juguiʉ́ˉ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ song lajo̱. Jo̱baˈ jaˋ fǿøngˈ˜naˈ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ jmángˈˋ ˈnʉ́ˈˋ gaˋ, o̱ˈguɨ jmooˋnaˈ ˈgóˈˋnaˈ cajo̱. 15 Co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nijmɨˈgooˋnaˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e carˋ ngocángˋ óoˊbaˈ, jo̱guɨ ˈnéˉ e néebˊ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ contøøngˉ e ningɨɨˉnaˈ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ iing˜ nilɨñiˊ cuaiñ˜ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e nɨsɨtaˇ óoˊnaˈ e nicuǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ. 16 Dsʉˈ mɨ˜ ngɨɨˉnaˈ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ, ˈnéˉ jméeˆnaˈ e jmɨˈgooˋbaˈre jo̱guɨ ˈnéˉ e jaˋ jmɨjløngˈˆ yaang˜naˈ có̱o̱ˈr˜, jo̱guɨ lajo̱bɨ ˈnéˉ eeˉnaˈ guiʉ́ˉ e joˋ ɨ́ˆ áaˊnaˈ jaléˈˋ e gaˋ e lamɨ˜ jmooˋnaˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ, jo̱ lajo̱baˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e jmooˋnaˈ do nilíˋ ɨˈˋ lɨ́ɨmˉbre quiáˈrˉ yaaiñ˜ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e féˈrˋ do.

17 Co̱ˈ guiʉ́ˉguɨ e niˈiíngˈ˜naaˈ iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ e jmooˉnaaˈ e guiʉ́ˉ song lajo̱ iing˜ Fidiéeˇ, dsʉˈ gaˋguɨb lɨ́ɨˊ e niˈiíngˈ˜naaˈ iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ e jmooˉnaaˈ jaléˈˋ e gaˋ. 18 Co̱ˈ ˈñiabˈˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ cacá̱rˉ iihuɨ́ɨˊ cartɨˊ cajúiñˉ uíiˈ˜ dseeˉ quíˉnaaˈ, co̱ˈ lajo̱ nɨsɨˈíbˆ e nidsingɨ́ɨiñˉ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ lata˜ ró̱o̱ˋ jmɨgüíˋ. Dsʉco̱ˈ írˋ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ i̱ éeˋ røøˋ i̱ jaˋ dseeˉ røøngˋ, dsʉˈ cajámˈˋ ˈñiaˈrˊ e cacá̱rˉ iihuɨ́ɨˊ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaaˈ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ, e laco̱ˈ nitǿørˋ jneaa˜aaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ írˋ cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈrˉ lafaˈ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíbˋ, dsʉˈ cají̱bˈˊtu̱r laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 19 Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do e jmɨcó̱o̱ˈˇ quiáˈrˉ do cangórˉ e cangoguiarˇ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ i̱ sɨjnɨ́ɨngˇ cartɨˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˆ e Fidiéeˇ quidsiˊ íˈˆ quiáˈrˉ. 20 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ laamˋbre cajméerˋ ie˜ malɨɨ˜guɨ do, ie˜ lamɨ˜ seengˋguɨ Noé, ie˜ lamɨ˜ cajéengˋ Fidiéeˇ e féngˈˊ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ írˋ do lajeeˇ e lɨ́ˋ e móoˊ dséeˉ do e fɨˊ lɨ˜ caláangˉ jñíngˉ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ Noé laˈeáangˊ fɨˊ dsíiˊ e móoˊ do mɨ˜ caˈáˋ jmɨɨˋ fɨˊ jmɨguíˋ la. 21 Co̱ˈ e jmɨɨˋ jo̱ guǿngˈˋ lafaˈ jmɨɨˋ có̱o̱ˈ˜ e saangˋ dseabˋ, dsʉco̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jo̱baˈ e cuøˊ li˜ e caláangˉnaaˈ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ. Dsʉˈ e saangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do o̱faˈ guǿngˈˋ e jgɨ́ɨngˉ ngúuˊ táangˋ dseaˋ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ guǿngˈˋ e ˈnéˉ mɨ́ɨˈ˜naaˈ Fidiéeˇ e niˈíiñˉ dseeˉ quíˉiiˈ e laco̱ˈ joˋ lɨ́ɨˊguɨ́ɨˈ dseaˋ dseeˉ. Jo̱ dsʉˈ joˋ lɨ́ɨˊnaaˈ lajo̱, co̱ˈ nɨcajgáangˉnaaˈ jmɨɨˋ uíiˈ˜ e cají̱ˈˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ. 22 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cají̱ˈrˊ do, cangámˈˉtu̱r fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱ lana dob nɨguiiñ˜ lɨ́ˈˉ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiing˜ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ, jo̱ fɨˊ jo̱b quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ ángeles i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋguɨ dseaˋ guíˋ i̱ ˈgøngˈˊ jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ óoˋ ta˜ cajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes