A A A A A
Bible Book List

1 Pedro 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, tʉ́ʉˊnaˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e quɨˈˊ jmooˋnaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, faˈ mɨ˜ jmɨgǿøngˋnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ mɨ˜ jmɨcaangˇnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ e foˈˆnaˈ, jo̱guɨ mɨ˜ jmooˋnaˈ e dsihuɨ́ɨngˊnaˈ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ mɨ˜ quié̱ˆnaˈ júuˆ adseeˋ cajo̱. Jmeáangˈ˜ yaang˜naˈ laco̱ˈguɨ jiuung˜ i̱ táˋ cangáangˈ˜ e ˈnóˈrˊ yaang˜ fiˈˊ quiáˈˉ niquiáˈrˆ e niˈɨ̱́ˈrˋ, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jo̱baˈ e cuaaiñˋ; jo̱ lajo̱bɨ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, cuǿøˈ˜ fɨˊ yaang˜naˈ e niˈíingˈ˜naˈ layaang˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ e laco̱ˈ nidsicuángˋguɨ quíiˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e júuˆ jo̱, jo̱ lajo̱baˈ niléangˋnaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ. Co̱ˈ lana lajamˈˉbaˈ eáangˊ jáˈˉ nɨcalɨlíˈˆnaˈ e dsímˈˉbaˈ guiúngˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.

Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ caguíngˈˋ Fidiéeˇ

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jméeˆnaˈ e nilɨcuíingˋguɨˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ doñiˊ faˈ jaˋ jíiˈ˜ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ dseaˋ do, dsʉˈ íˋbingˈ i̱ caguíngˈˋ Fidiéeˇ e laco̱ˈ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ e cu̱u̱˜ e nɨsɨguóˈˋ jo̱guɨ e quíingˊ eáangˊ. Jo̱ lajo̱baˈ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, Fidiéeˇ cajméerˋ e nilíingˉnaˈ lafaˈ cu̱u̱˜ e quíingˊ, jo̱baˈ cuǿøˈ˜ fɨˊ yaang˜naˈ e Fidiéeˇ nijmeáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ ta˜ e lafaˈ nilíiˋ co̱o̱ˋ guáˈˉ güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ e nilíingˉnaˈ lafaˈ jmidseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ dseaˋ do, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ cuøˈˊnaˈ Fidiéeˇ jaléˈˋ e catɨ́ɨiñˉ e laco̱ˈ iáangˋ dsíirˊ. Co̱ˈ e lajo̱baˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ mɨ˜ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lala:

Jnea˜ niquiee˜e co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ quiáˈˉ tɨɨˉ fɨɨˋ quiáˈˉ ˈñʉ́ʉˊ fɨˊ Sión
jo̱guɨ e cu̱u̱˜ jo̱b e nɨsɨguóˈˋ quiéˉe jo̱guɨ eáamˊ quíingˊ cajo̱;
jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ,
jaˋ nilɨgøøiñˋ có̱o̱ˈ˜ e jo̱, co̱ˈ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ lɨ́ɨngˊ lafaˈ e cu̱u̱˜ do.

Jo̱ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, eáamˊ quíingˊ e cu̱u̱˜ do quíiˉnaˈ; jo̱ dsʉˈ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ e jo̱, jo̱baˈ nilɨtib˜ laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala:
    E cu̱u̱˜ e jaˋ calɨjíiˈ˜ dseaˋ jmɨgüíˋ quiáˈˉ tɨɨˉ fɨɨˋ quiáˈˉ ˈnʉr˜,
    lanaguɨ dseángˈˉ cu̱u̱˜ laniimˉ nɨcaˈuíingˉ quiáˈˆ ˈnʉ́ʉˊ.

Jo̱guɨ lɨtib˜ cajo̱ laco̱ˈ féˈˋguɨ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ:
    Jo̱ có̱o̱ˈ˜ e cu̱u̱˜ jo̱
    seemˋ dseaˋ i̱ niquiungˈˆ.

Jo̱ co̱ˈ uíiˈ˜ e jaˋ jíiˈ˜ i̱ dseaˋ do júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ caquiuiñˈˆ, dsʉco̱ˈ lajo̱b dseángˈˉ sɨˈíiñˆ.

Dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋguɨ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ nɨcaguíngˈˋ Fidiéeˇ e laco̱ˈ nilíingˉnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱guɨ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ jmidseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ, jo̱guɨ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ co̱o̱ˋ fɨɨˋ güeangˈˆ quiáˈrˉ. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ e laco̱ˈ niguiáˆnaˈ júuˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajméeˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ íˋbre dseaˋ catǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ nilíingˉnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ jneáˋ jɨr˜ e laco̱ˈ joˋ seengˋnaˈ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋ fɨˊ lɨ˜ jmooˋnaˈ ta˜ quiʉˈˊ i̱ ˈlɨngˈˆ. 10 Jo̱ ˈnʉ́ˈˋ, lamɨ˜ jéengˊguɨ, dseángˈˉ jaˋ lɨ́ɨmˊbaˈ dseaˋ fɨɨˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, dsʉˈ lanaguɨ dseaˋ fɨɨˋ quiáˈˉ dseaˋ dob nɨlɨ́ɨngˊnaˈ; jo̱guɨ lamɨ˜ jéengˊguɨ jaˋ mɨˊ catɨ́ɨngˉnaˈ e fɨ́ɨˉ lɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ, dsʉˈ lanaguɨ nɨcatɨ́ɨmˉbaˈ lajo̱.

ˈNéˉ lɨseengˋnaˈ e jmooˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ

11 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ iin˜n eáangˊ, dseaˋ i̱ seengˋnaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la e sɨsooˇ sɨjǿngˆnaˈ fɨˊ caluuˇ fɨɨˋ góoˋnaˈ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ cuøˈˊ fɨˊ yaang˜naˈ e nijméeˆnaˈ jaléˈˋ e gaˋ e iing˜ ngúuˊ táangˋnaˈ, co̱ˈ mɨ˜ jmooˋnaˈ lajo̱, jo̱baˈ niˈíingˉ quíiˉnaˈ yaam˜baˈ jóng. 12 Jo̱ eeˉnaˈ guiʉ́ˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ cuíingˋ Fidiéeˇ, co̱ˈ nañiˊ faˈ lana gabˋ féˈˋ i̱ dseaˋ íˋ uii˜ quíiˉnaˈ e lafaˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈléeˊ, dsʉˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ nijmifémˈˊbre Fidiéeˇ cajo̱ co̱ˈ nilɨlíˈˆbre lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ e jmooˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

13 Jo̱ laˈeáangˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ jmɨˈgooˋnaˈ jo̱guɨ jmitíˆnaˈ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ jaléngˈˋ dseata˜ quíiˆnaˈ: faˈ jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ latøøngˉ góoˋnaˈ, 14 jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ casíingˋ i̱ dseata˜ dseaˋ mogui˜ do e laco̱ˈ dseaˋ do niquidsirˊ íˈˋ quíiˉnaˈ jo̱guɨ e nicuǿˈrˉ iihuɨ́ɨˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈléeˊ jo̱guɨ e nijmɨˈgórˋ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ. 15 Dsʉco̱ˈ iing˜ Fidiéeˇ e niˈeeˉnaˈ røøˋ laco̱ˈ sɨˈíˆ, jo̱ lajo̱baˈ nitʉ́ˋ dseaˋ e féˈrˋ gaˋ uii˜ quíiˉnaˈ, jo̱ i̱ dseaˋ i̱ ˈléeˊ jaˋ mɨˊ cangáiñˈˋ røøˋ jaléˈˋ e jmóorˋ do.

16 Jo̱ güɨlɨseengˋnaˈ e joˋ quie̱ˊguɨ nifɨˊ quíiˉnaˈ jaléˈˋ dseeˉ. Jo̱ dsʉˈ lajeeˇ e seengˋnaˈ lajo̱, jaˋ cuøˈˊ fɨˊ yaang˜naˈ e síˈˋ nifɨˊ e nijméeˆnaˈ e gaˋ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e eeˉnaˈ guiʉ́ˉ laco̱ˈguɨ éeˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ. 17 Jo̱guɨ jmɨˈgooˋnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ, jo̱guɨ jmiˈneáangˋnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, jo̱guɨ jmiféngˈˊnaˈ Fidiéeˇ, jo̱guɨ lajo̱bɨ jmɨˈgooˋnaˈ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ latøøngˉ góoˋnaˈ cajo̱.

E˜ uiing˜ e cacá̱ˉ Dseaˋ Jmáangˉ iihuɨ́ɨˊ

18 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ, e jmɨˈgooˋbaˈ jaléngˈˋ fii˜ quíiˆnaˈ jo̱guɨ jmitíˆnaˈ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ, dsʉˈ o̱ˈ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ có̱o̱ˈ˜ fii˜naˈ i̱ féngˈˊ dsíiˊ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ ˈnéˉ jméeˆnaˈ lajo̱, dsʉˈ lajo̱b ˈnéˉ jméeˆnaˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ fii˜naˈ i̱ sooˋ dsíiˊ cajo̱. 19 Co̱ˈ guiʉ́ˉguɨb fɨng song jaangˋ dseaˋ, laˈeáangˊ e iiñ˜ jmérˉ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ, nijmérˉ téˈrˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e huɨ́ɨngˊ e cangɨ́ɨiñˋ e jaˋ catɨ́ɨiñˉ. 20 Co̱ˈ song cangongɨ́ɨngˋnaˈ e huɨ́ɨngˊ dsʉˈ uíiˈ˜ e nɨcajméeˆnaˈ e gaˋ, jo̱baˈ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ quíiˉnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e nijméeˆnaˈ féngˈˊ áaˊnaˈ quiáˈˉ e huɨ́ɨngˊ do jóng. Jo̱ song ˈnʉ́ˈˋ cangɨ́ɨngˋnaˈ e huɨ́ɨngˊ dsʉˈ uíiˈ˜ e nɨcajméeˆnaˈ e guiʉ́ˉ, jo̱guɨ e jmooˋbaˈ téˈˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e huɨ́ɨngˊ do, jo̱baˈ e jo̱ eáangˊguɨ quíingˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 21 Co̱ˈ uii˜ e lajo̱baˈ e catǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ mɨ˜ caˈíngˈˋ Dseaˋ Jmáangˉ iihuɨ́ɨˊ uii˜ quíiˆnaˈ, caˈeˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ jial e ˈnéˉ téˈˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e huɨ́ɨngˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajméerˋ ˈñiaˈrˊ mɨ˜ caˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ. 22 Jo̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ jaˋ caˈéerˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ o̱ˈguɨ cajmɨgǿøiñˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e féˈrˋ. 23 Jo̱ mɨ˜ casɨ́ˈˉ dseaˋ júuˆ ˈléˈˋ dseaˋ do, dsʉˈ jaˋ cañíirˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ ˈléˈˋ quiáˈˉ dseaˋ íˋ; jo̱guɨ mɨ˜ cacuøˈˊ dseaˋ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ dseaˋ do, dsʉˈ jaˋ cañíirˋ e cuøˈrˊ dseeˉ i̱ dseaˋ íˋ, dsʉco̱ˈ lɨ́ˈˉ lɨˊ e cajángˈˋ ˈñiaˈrˊ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ, co̱ˈ nɨñirˊ e quidsiˊ dseaˋ do íˈˋ quiáˈˉ lajɨɨngˋ dseaˋ laco̱ˈ catɨ́ɨmˉ.

24 Jo̱ cacó̱ˉ Dseaˋ Jmáangˉ jaléˈˋ dseeˉ quíˉnaaˈ mɨ˜ cacá̱rˋ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ e laco̱ˈ jneaa˜aaˈ lafaˈ nɨcajúmˉbaaˈ, co̱ˈ joˋ quiʉˈˊguɨ ta˜ quíˉiiˈ jaléˈˋ dseeˉ, jo̱guɨ e laco̱ˈ nɨse̱e̱ˉnaaˈ e eeˉnaaˈ røøˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ. Dsʉco̱ˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ calɨhuɨ́ɨiñˋ e catáiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ nilíˈˋnaˈ e nilɨseengˋnaˈ røøˋ laco̱ˈ sɨˈíˆ. 25 Dsʉco̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ ngɨˋnaˈ laco̱ˈ ngɨˊ joˈseˈˋ i̱ sɨˈíimˆ i̱ jaˋ seengˋ fii˜, dsʉˈ lanaguɨ nɨcaquɨ́ˈˉ jíimˈˇ yaang˜naˈ e nɨcajmicuíingˋnaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ lana íbˋ dseaˋ i̱ nɨnéeˊ ni˜ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ i̱ nɨjmóoˋ íˆ ˈnʉ́ˈˋ laco̱ˈguɨ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ guiʉ́ˉ joˈseˈˋ quiáˈˉ contøøngˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes