A A A A A
Bible Book List

1 PEDRO 2 Quiché, Centro Occidental (QUT)

―cächa ri tzˈibtal canok. Ri Tzij riˈ are ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio ri xtzijox chiwe.

Rumal cˈu riˈ chiya baˈ can u banic ronojel u wäch etzelal, mixsubun chic, miban xak quieb i wäch, cˈäx minaˈ chquij niqˈuiaj winak chic aretak cäquirik utzil, man quiyac tä cˈu tzij. Chibanaˈ jas ri cuban jun alaj acˈal ri teˈ quil u wäch, cutzucuj ru tuˈ ru nan. Rajwaxic chi sibalaj queˈ iwanimaˈ rucˈ ru Lokˈ Pixab ri Dios ri jeˈ ta ne kas leche ri man cˈo tä yujtal rucˈ, rech rumal waˈ quixqˈuiyic, quirik cˈu na ru tobanic ri Dios. Jeˈ chibana waˈ we kas xichˈobo chi kas tzij sibalaj utz ri Kajaw Jesús.

Waral cäkil wi chi ri Cristo are junam jas jun nimalaj abaj ri cäcoj che tokˈebal re ri ja

¡Chixsaˈj rucˈ ri Kajaw Jesús! Pune cˈasal ri Areˈ, are junam rucˈ jun cowilaj abaj. (Are utz na riˈ we cäcoj waˈ che tokˈebal re jun nim ja.) Kas tzij cˈut, ri Areˈ etzelam u wäch cumal ri winak. Chuwäch cˈu ri Dios are ri abaj ri más utz na, ri nim na u kˈij, chaˈtal cˈu rumal ri ka Tat. Ri ix xukujeˈ, pune ix cˈaslic, jeˈ ta ne ix abaj. Chiya baˈ che ri Dios chi quixucoj chuyaquic jun lokˈalaj ja ri cäkˈijilax wi ri Areˈ. Ri ix cˈut, ix juchˈob sacerdotes ri i jachom iwib pu kˈab ri Dios, ix tastal cˈu chrij ronojel u wäch etzelal. Rumal cˈu ri Jesucristo, ri ix quiya sipanic cho ri Dios xa jas ri cäkaj chuwäch ri Areˈ, ri cucˈamowaj, jas ri cuya ri Lokˈalaj Espíritu pa ri iwanimaˈ. Rumal riˈ xukujeˈ cubij ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic:

¡Chiwilampeˈ! Cˈo Jun ri quinya pa ri Sión,
jeˈ ta ne chi quinchaˈ jun abaj ri sibalaj nim u kˈij,
quincoj cˈu ri Areˈ che tokˈebal re ri ja.
Jachin cˈu ri cäcojon che, man cäbison tä riˈ,
xane cäquicot na ranimaˈ, ―cächa ri tzˈibtal canok. Sibalaj lokˈ cˈu na ri Areˈ chiwäch ix, ri ix cojoninak che. Are cˈu ri man quecojon taj, jeˈ cäbantaj na jas ri cubij ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic:
Ri abaj ri man xcaj tä ri yacal tak ja,
are abaj waˈ xcoj che tokˈebal re ri ja, ―cächaˈ. Xukujeˈ jeˈ cäbantaj na jas ri cubij:
Are jun abaj ri cäquichakˈij wi quib,
jun nimalaj abaj ri xa quetzak rumal, ―cächa riˈ ri tzˈibtal canok. Quetzak cˈu ri winak we man queniman tä che ru Lokˈ Pixab ri Dios. Jeˈ cˈu u chomam lok ri Dios waˈ chquij.

Waral cäkil wi jachin tak ri e rech ri Dios

Ri ix cˈut, ix juchˈob winak ri chaˈtalic, ix juchˈob sacerdotes ri quixpatänin che ri Nim Takanel, ix winak ri i jachom iwib pu kˈab ri Dios, i tasom iwib chrij ronojel u wäch etzelal, ix cˈu riˈ ri u tinimit ri Dios. Je waˈ i banic rech quitzijoj ri nimak tak cajmabal ri tajin cuban ri Dios ri xixusiqˈuij rech quixel pa ri kˈekum ri ix sachinak wi, quixkˈax cˈu pa ri sakil ri sibalaj cajmabal ri cuya ri Dios. 10 Ri ix nabe canok man kas ix tä jun tinimit, are cˈu ri cämic ix riˈ ri u tinimit ri Dios. Nabe canok man cˈo tä jun ri quel u cˈux chiwe. Cämic cˈut sibalaj quel u cˈux ri Dios chiwe.

Chicojo ri i cˈaslemal chupatänixic ri Dios

11 Lokˈalaj tak kachalal, quintzijon iwucˈ rumal chi ri ix, ix winak ri naj ix cˈo wi che ri i tinimit. Quixinbochiˈj chi man quiban tä chi ri man utz taj ri craj ri iwanimaˈ, ri itzel tak i rayinic ri quechˈojin chiwij rech quixtzak na pa mac. 12 Chibana ri kas utz pa ri i cˈaslemal chquixol ri winak ri mäjaˈ kas quetam u wäch ri Dios. Je riˈ, pune ri e areˈ cämic quixquiyokˈo, cäquibij chiwij chi ix banal tak etzelal, cäquinimarisaj cˈu na u kˈij ri Dios rumal ri utzil ri quibano aretak cäpe ri Areˈ, cucˈut cˈu ri nimalaj u chukˈab pa qui wiˈ ri winak.

13 Chiya baˈ iwib pa takic chque ri winak ri yoˈm pa qui kˈab chi quetakan pi wiˈ ix rech nim cäquil wi ri Kajaw Jesús. Jeˈ cˈu quiban waˈ che ri nimalaj takanel, ri tataˈ ri más cˈo na takanic pu kˈab chquiwäch conojel. 14 Je riˈ quiban ix xukujeˈ chque ri winak, ri u takoˈn ri kˈatal tzij, ri e takom bi chucˈäjisaxic qui wäch ri banal tak etzelal, xukujeˈ chuyaˈic qui kˈij ri cäcaˈn utzil. 15 Are cˈu u rayibal ri Dios chi quiban ri utzil rech quikˈatej u wäch ri conalaj tak qui tzij ri winak ri man cˈo tä quetam. Je riˈ man cäquirik tä chic jas cäquibij chiwij.

16 Ri ix, ix winak ri ix tzokopital chi pu kˈab ri Itzel, man rumal tä cˈu rech chi ix tzokopitalic quiban ta ri man utz taj, xane chibanaˈ jas ri cuban jun ri cojom che patänil re jun winak chic, chipatänij ri Dios. 17 Nim cheiwila wi conojel. Cheiwaj conojel ri kachalal cojonelab. Nim quiwil wi ri Dios, chixej cˈu iwib chuwäch. Nim chiwila wi ri nimalaj takanel xukujeˈ.

Ri Cristo, rucˈ ri cˈäx ri xuriko, xucˈut can chkawäch jas ri utz cäkaˈno

18 Ix riˈ, ri ix cojom che patäninelab, chiya iwib pa takic chque ri i patrón, nim cˈut cheiwila wi. Man xuwi tä chque ri utz qui chomanic, ri quechˈawic, xane jeˈ xukujeˈ chibana chque ri e cˈaˈn. 19 Utz cˈu na riˈ we jun cuchˈij cˈäx, pune man takal tä che chi curiko, we ri areˈ cunaˈ pa ranimaˈ cho ri Dios chi man cˈo tä etzelal u banom. 20 We cˈu rumal ri u banic ri man utz taj cäcˈäjisax i wäch ix, ¿a nim cˈu lo u banic waˈ chi quichˈij ri cˈäx rucˈ paciencia? ¡Man jeˈ taj! We cˈu ne quirik cˈäx xa rumal ru banic utzil, quichˈij cˈu waˈ rucˈ paciencia, are utz quil na waˈ rumal ri Dios. 21 Are cˈu waˈ ri ix siqˈuim wi rumal ri Dios rumal chi ri Cristo xurik cˈäx rumal kech uj, xuya cˈu can jun utzalaj cˈutbal chiwäch rech quiban iwe jas ri xuban ri Areˈ. 22 Ri Cristo man cˈo tä mac xubano, man xuban tä cˈu tzij che qui subic ri winak. 23 Ri Areˈ aretak xyokˈic, man xutzelej tä u qˈuexel ri qui tzij ri winak rucˈ yokˈonic. Aretak xban cˈäx che cumal ri winak, man xubij taj chi cäpe na cˈäx chquij ri e areˈ, xane xuya can ronojel pu kˈab ri Dios ri jicom cuban chukˈatic tzij. 24 Ri Cristo xucˈam bi ri ka mac pa ri u cuerpo aretak xrip cho ri cruz rech ri uj, jeˈ ta ne uj cäminak chi rucˈ Areˈ, man cäkatakej tä chi macunic, xane cäkachap u banic ri kas jicom, ri kas utz. Xsoctaj cˈu ri Cristo rech ri ix quixutziric, quirik na ri cˈaslemal ri kas utz. 25 Ri ix nabe canok ix sachinak, jeˈ ta ne ix chij ri i jabum iwib. Cämic cˈut ix tzelejinak chi lok rucˈ ri Cristo. Ri Areˈ quixuchajij junam jas jun ajyukˈ queuchajij ru chij. Cuchajij cˈu na ri iwanimaˈ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes