Add parallel Print Page Options

Cuma ma chi oca te ttanem Dios, juˈ tzunj, key ocslal, cykˈoˈncj cykilca yaaˈn baˈn. Miˈn cub cyyajlaˈna ke xjal, bix miˈn chi oca te xmeletzˈ. Miˈn chiˈl cycˈuˈja tiˈ cyuyena, bix miˈn chi cub tena iken yol kaˈ tiˈ cyuyey. Tisen jun ẍlak ntzeyˈ tcˈuˈj tiˈ cychˈuˈ, jax juˈx cyey, ntzeyˈxit cycˈuˈja tiˈj tyol Dios sakxix yaaˈn tzˈil, tuˈntzen cytz̈ˈiy tuˈn tuj cyocslabla. Ma cyiikˈa t‑xtalbil Dios jun maj. Chi oca tisen jun tal neeˈ ma txiˈ jun maj tchˈuˈ, bix tajx mastl. Tisen najben jun xak te tkˈukˈlel jun jaaˈ, jax juˈx te Kaaw. Jaxin tkˈukˈlel kchunkˈlal, tisen jun xak iˈtz. Juˈ tzunj, chi lkˈetza tuyaxin. El cyiiqˈuen xjal jaxin, pero te Dios, ma jaw tscyˈoˈn jaxin, bix nimxsen cˈajbelaxin. Tisen oj njaw cybinchaˈn xjal lookˈ tibaj tkˈukˈlel jaaˈ tuˈn tbint jun jaaˈ, jax juˈx cyey, cymojbanx cyiiba tuya Kaaw tuˈn cyoca tisen jun tja Dios jaaˈ najla Dios. Bix tisenj tej t‑xiˈ cykˈoˈn pala oybil te Dios, juˈx cyey, chi ajbena te Dios. Oj nchi ajbena te Dios juˈwa, jax jun oybilkey te Dios, bix tiikˈel Dios cyoybila, cuma at cymojbabl cyiiba tuya Jesucristo. Ktzkiˈn jlu, cuma tzin tkbaˈn tyol Dios cyjulu: “Jeyˈ, cwel nkˈoˈna jun jawnex xak te cytanem nxjala, jun tkˈukˈlel jaaˈ scyˈoˈn wuˈna, bix kej xjal n‑oc ke cycˈuˈj tiˈj ja xak lu, yaaˈn nuk cyajx cˈoquel ke cycˈuˈj tiˈj,” tz̈i tyol Dios. Juˈ tzunj, cyey ma chi ocslana, jawnexsen ja xak lu tuj cywitza. Pero te cyej xjal min ma chi ocslan, tzin tkbaˈn tyol Dios cyjulu: “Jxak el cyiiqˈuen kej binchal jaaˈ, ma tzˈoc te tkˈukˈlel jaaˈ, bix jawnex,” tz̈i tyol Dios. Jax tzin tkbaˈn: “Tuj cywitz xjal, tiˈj Clol cye cxeˈl nkˈoˈna, tisen jun xak tcub tuj cybe nchi jaw pitcˈaj tiˈj, bix tisen jun tzlom nchi jaw jilpaj xjal twitz,” tz̈i tyol Dios. Nchi jaw tzˈak tiˈj cuma cycyˈi tuˈn toc cybiˈn. Juˈ tzunj, il tiˈj nchi jaw tzˈak.

Ejeeˈ kej xjal scyˈoˈn tuˈn Dios

Perotzen cyey, t‑xjal Dioskey. Scyˈoˈnkey tuˈn Dios tuˈn cyajbena te kbalte tyolxin cyxol xjal bix tuˈn cyajbena tuj taakˈen jrey tibaj cykilca. Ttanem Dios sakxixkey, bix taj Dios tuˈn cytena nuk te texin. Ma ttxoc Dios ejeeˈy tuˈn cyetza tuj klolj bix tuˈn cytena tuj spiˈyen, tuˈntzen t‑xiˈ cykbaˈna jawnex colbil cye xjal o bint tuˈn Dios. 10 Nejl, yaaˈn ttanem Dioskey. Pero jaˈlewe, ma chi oca te ttanem Dios. Nejl, min e cyiikˈa tlastim Dios. Pero jaˈlewe, ma cyiikˈa.

Il tiˈj cbinel tajbil Dios kuˈn

11 Key ocslal n‑oc cyakˈa weya, tisen jun wikxitl xjalkey cyxol xjal te twitz txˈotxˈ. Nuk jun rato eteˈy tzalu. Juˈ tzunj, cxeˈl ncubsaˈna nwitza cyey tuˈn miˈn txiˈ cynimana tajbil cynaabla aj il, cuma nkˈojl cynaabla aj il tiˈ cyanema. 12 Cxeˈl cyiiˈna cychunkˈlala tuj tumel cywitz xjal yaaˈn ocslal, tuˈntzen toc cycyeˈyen cybinchbena baˈn. Amale nchi yolet kaˈ cyiˈja jaˈlewe, pero laˈ alcye jun kˈij cjawel cynimsaˈn tbi Dios, cuma tuˈnj n‑oc cycyeˈyen jbaˈn nbint cyuˈna, chi ocslaltzen tiˈ Dios.

13 Il tiˈj cxeˈl cynimana cykilca cawel tcub cyxol xjal, cuma juˈ taj Kaaw. Cynimanx jnintzaj cawel, 14 bix jax cynimanx ke gobernador, cuma smaˈnke tuˈn cawel tuˈn cykˈonte cycastiwa kej xjal binchal kaˈ, bix tuˈn cyyolen baˈn cyiˈj xjal binchal baˈn. 15 Taj Dios tuˈn cybinchantiya baˈn tuˈn tmaket cytzi kej xjal cycyˈi jaxxix yol cuma mintiiˈ cynaabl tiˈj. 16 Ma ttzakpi Dios ejeeˈy, pero yaaˈn tuˈn cyxiˈ lpey tiˈj tikˈch cyaja, sino tuˈn tbint tajbil Dios cyuˈna. 17 Juˈ tzunj, cykˈonx nimbil te cykilca. Cˈoqˈuelxix cyakˈ ocslal cyey. Cybiˈy Dios. Bix cynimanxa kej cawel.

18 Yaltzen key xjal nchi akˈanana tjakˈ tcawbil cypatróna, tuˈn toc cybiˈna cyyol, yaaˈn nuk oˈcx tuˈn t‑xiˈ cynimana ke patrón baˈn cynaabl, pero jax juˈx tuˈn t‑xiˈ cynimana ke patrón cyiw. 19 Amale cyiwet tcawbil cypatróna cyibaja, pero cynimanxa jaxin tuya cypasensyey, tuˈn cynimana Dios, cuma baˈn jlu tuj twitz Dios. 20 Ka ma chi binchana jun kaˈ tiˈ cypatróna, bix ma tzˈoc cypjuˈn ejeeˈy tuˈn tlaj cyila, ¿ti cˈajbela ka ma tziyˈx cycastiwiya cyuˈna tuya cypasensyey? Pero ka ma chi binchana nuk baˈn, pero n‑ocx tpjuˈn cypatróna ejeeˈy, bix ka ma tziyˈx ja qˈuixcˈaj lu cyuˈna tuya cypasensyey, baˈntzen nchi eˈley tuj twitz Dios. 21 At‑xit cypasensyey, cuma ma chi txqueta tuˈn Dios tuˈn cyxiˈ lpey tiˈj yecˈbil e cyaj tkˈoˈn Cristo. Iyˈx qˈuixcˈaj tuˈn Cristo, bix tuˈnj qˈuixcˈaj iyˈx tuˈnxin, ma tzˈel baˈn te cyey. 22 Mintiiˈ il e tbinchaxin, bix min e ẍtakˈenxin. 23 Tej toc cyxmucchaˈn xjal jaxin, mintiiˈ akˈxin. Tej tiyˈx qˈuixcˈaj tuˈnxin cyuˈn xjal, min e xiˈ tkanenxin te Dios tuˈn tcub cycastiwa. Nuk oˈcx e xiˈ tkˈon tiibxin tuj tkˈab Dios, jxin binchal cykilca jiquenxix. 24 Jaxxin e xiˈ ikente kil tej tjaw kˈoˈn t‑xumlalxin twitz cruz, tuˈntzen tel ttzakpiˈnxin ejooˈ tiˈj knaabl aj il, tuˈn kbinchante baˈn. Tuˈnj tcyimlenxin ma ko cleta. 25 Nejl, otk chi el tzpeta tisen ke carnel. Pero jaˈlewe, ma chi ul meltzˈaja tuya Cristo, ja cylel cyey bix cˈojlal cyanema.