Add parallel Print Page Options

Jun tneel uˈj e xiˈ ttzˈiˈben apóstol Pedro

Jun kˈolbebl tuˈn apóstol Pedro

Inayena Pedro, jun t‑xel Jesucristo. Nxiˈ ntzˈiˈbena ja uˈj lu te cyey ocslal cyuj departamento te Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, bix Bitinia. Ma chi el tz̈itja. Cyisen jun wikxitl xjalkey twitz txˈotxˈ. Jatxe tuj tneel ttzkiˈn Kman Dios alcyej xjal at cˈoquel te ttanem. Ma tzˈel tpaˈn Espíritu Santo ejeeˈy cyiˈ niyˈtl xjal tuˈn cyoca te ttanem Dios. Ma chi jaw scyˈoˈna tuˈn toc cybiˈna Jesucristo, bix tuˈn cycleta tuˈnj tcyamecy tej t‑xiˈ toyen ttz̈qˈuel te chojbil kil. Tzajxit nim t‑xtalbil Dios cyibaja, bix nimxit chi temela tuj ttz̈yal.

At kˈukbabl kcˈuˈj tiˈj kkab mintiiˈ tbajlel

Knimsaˈwaxittzen tbi Dios, ja tman Kaaw Jesucristo. Nimxsen ma tzaj tkˈoˈn Dios lastim ke, cuma ma tzaj tkˈoˈn jun acˈaj kchunkˈlal. Cuma e jatz itzˈj Jesucristo tuj cyamecy, juˈ tzunj ko tzalajel cuma laˈ alcye jun kˈij ko temel tuyaxin te junx maj. Ckiikˈel jun kkab mintiiˈ tbajlel bix mlay txiˈ tuj il bix mlay tzkij. Ja kkab lu cˈuˈn tuˈn Dios tuj cyaˈj te ke. Cuma ma tzˈoc ke cycˈuˈja tiˈ Dios, ctzaaltzen tonen Dios ejeeˈy tuˈn tipemal tuˈn tiyˈx cyuˈna ojxe cyiikˈentey cycotza. Bix tuj mancˈbil kˈij ccyiikˈela jcolbil ma baj tnincˈuˈn Dios cyey.

Juˈ tzunj, chi tzalajxa, amale atet maj il tiˈj jaˈlewe tuˈn tiyˈx qˈuixcˈaj cyuˈna jun rato. Cyocslabla tisen oro. Il tiˈj tuˈn tocx oro tuj kˈakˈ, tuˈntzen tyeecˈaj ka oro. Katzen il tiˈj tuˈn tocx oro tuj kˈakˈ, amale pjelet oro laˈ alcye jun kˈij, mas il tiˈj tuˈn toc pena cyiˈja, tuˈntzen tyeecˈaj ka jaxxix cyocslabla tiˈ Dios. Amale nimxsen cˈajbel oro, pero mas cˈajbel cyocslabla. Bix oj tul meltzˈaj Jesucristo, ka ma chicˈaj jaxxix cyocslabla, chi elela baˈn tuj twitz, bix cjawel tnimsaˈn ejeeˈy, bix ctzaal tkˈoˈn nimbil cyey. Bajx cyiley Jesucristo, pero n‑oc takˈxin cyey. Bix amale mint n‑oc cycyeˈyena jaxin jaˈlewe, pero nimxsen nchi tzalaja tiˈjxin tuya jun cytzalajebla mlay kbaj, cuma n‑oc ke cycˈuˈja tiˈjxin, bix cuma tuˈnj ja cyocslabla tiˈjxin, chi cletel tzuna.

10 Jatxe ootxa, kej tyolel Dios e cykˈume tiˈj jun xtalbil at tuˈn tul, jaj colbil ma cyiikˈa. Pero min el cyniyˈ tiˈj colbil, bix nim e cub tenke ximal tiˈj. 11 Tuˈnj Espíritu Santo e kˈoj tuˈn Cristo, e cykˈume at tuˈn tul jun xjal laˈ alcye jun kˈij scyˈoˈn tuˈn Dios, bix at tuˈn tiyˈx nim qˈuixcˈaj tuˈn ja xjal lu, bix at tuˈn toc te cawel tibaj cykilca. Bix nim e cyajbe tuˈn tel cyniyˈ tiˈj alcyej xjal scyˈoˈn tuˈn Dios, bix alcyej kˈij tuˈn tul. 12 Tuˈnj Espíritu Santo, e tyeecˈaj cyexin j‑e cykˈume at tuˈn tbaj, yaaˈn tuˈn tbaj te cye, sino mas yaj te ke. Bix ma kˈumj tpocbalel ja colbil lu cyey cyuˈn kbalte tyol Dios. O chi kˈumenxin tuˈnj tipemal Espíritu Santo o tzaj smaˈn tuj cyaˈj, bix tpocbalel cycolbila, jax juˈx ke t‑ángel Dios tuj cyaˈj cyaj tuˈn tel cyniyˈ tiˈj.

Ma ko txquet tuˈn Dios tuˈn koc te ttanem

13 Juˈ tzunj, nuk binne cytena tuˈn cybinchantiya tajbil Dios, bix cytzyum cyiiba twitz tkaˈyel. Bix miˈn baj cycˈuˈja tiˈj xtalbil ctzaal kˈoˈn cyey oj tul meltzˈaj Jesucristo. Nuk chi ayonxa tiˈj tuya cykil cycˈuˈja. 14 Cuma tcwal Dioskey, juˈ tzunj cybima tyol. Miˈn txiˈ cycuyana tajbil cyxumlala yaaˈn baˈn, tisenj e cysey tej min el cyniˈya tiˈj tajbil Dios. 15 E ttxoc Dios ejeeˈy tuˈn cyoca te ttanem Dios. Juˈ tzunj, chi tena sakxix, tisen te Dios sakxix. 16 Tzin tkbaˈn tyol Dios cyjulu: “Chi tena sakxix, cuma sakxix kena,” tz̈i Dios tuj tyol. 17 N‑oc cykˈoˈna Dios te cymana. Pero jax juˈx ja Cymana Dios cˈoquel te Juez tibaj taakˈen cykilca xjal. Bix oj cyoc xjal tuj xkelbil twitzxin, miˈn txiˈ tcyeˈyenxin ka jawnex jun xjal bix ka ajnintz. Juˈ tzunj, cyyeecˈanx nim cynimbila twitzxin tzalu twitz txˈotxˈ joocˈtzen nchi ayona tuˈn cypona tuya Dios, bix tuˈn tten baˈn cykilca cybinchbena. 18 Jcychunkˈlala e xiˈ cyiiˈna nejl, otk cyxnakˈtza cyiyˈjila cyey, pero mintiiˈ cˈajbela. Ma chi coˈpja tuj ja cychunkˈlala lu, bix cytzkiˈna twiˈj cycolbila yaaˈn oro bix yaaˈn pwak te plata at tbajlel. 19 Chi lokˈeta tuyaj jawnex tcyamecy Cristo tej tel tz̈itj ttz̈qˈuel tiˈj, tisen oj nxiˈ oyet jun tal carnel mintiiˈ tpalt bix sakxix. 20 Tej mitknaˈx tbint twitz txˈotxˈ, otk baj tnincˈuˈn Dios tuˈn cycleta tuˈn Cristo, pero maa jaˈlewe ma tzaj yeecˈan Cristo twitz txˈotxˈ tuˈn t‑xiˈ tcoˈpan ejeeˈy. 21 Nuk tuˈn Cristo nbint cyuˈna tuˈn cyocslana tiˈ Dios e jatz titzˈjsaˈn Dios ja Cristo tuj cyamecy, bix ma tzaj tkˈoˈn Dios texin tuˈn toc te mas jawnex tibaj cykilca. Nuk tuˈn Cristo baˈn tuˈn cyoc lpey tiˈ Dios, bix baˈn tuˈn cyayona tiˈj tuˈn cytena tuya Dios.

22 Tuˈnj Espíritu Santo, ma tzˈoc cybiˈna jaxxix yol, bix ma chi oca sakxix. Ya ma kˈoj cyipemala tuˈn tocxix cyakˈ ke ocslal cyey. Juˈ tzunj, cˈoquel cyakˈ ke ocslal cyuyey cyey tuya cykil cycˈuˈja. 23 Ma kˈoj jun acˈaj cychunkˈlala. Min e tzaj ja acˈaj cychunkˈlala lu tiˈj cyiyˈjila tej cyul itzˈja, cuma yaaˈn te junx maj ja cychunkˈlala lu oj n‑ul itzˈj jun xjal, sino ma tzaj acˈaj cychunkˈlala lu tuˈn tyol Dios nim tipemal mintiiˈ tbajlel. 24 Tzin tkbaˈn tyol Dios cyjulu: “Cykilca xjal tisen cˈul, bix cybinchben bix cynimbil cyiib jawnex tisen txmaquel cˈul, bix tisen oj ntzkijtl cˈul bix txmaquel n‑el tzˈak, juˈx xsunj pjel cye xjal tuyaj ma bint cyuˈn. 25 Pero tyol Dios ctemel te junx maj,” tz̈i tyol Dios. Bix ja tzunj tyol Dios lu e kˈumj cyey tej tpon tpocbal colbil cyey cyxola.

Bible Gateway Sponsors