Add parallel Print Page Options

Adam och Eva syndar

Ormen var det listigaste av alla vilda djur som Herren Gud hade skapat. Ormen frågade kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?” ”Vi får äta frukt av träden”, svarade kvinnan. ”Det är bara av trädet mitt i trädgården som vi inte får äta. Gud har sagt att vi inte får äta eller ens röra dess frukt, för då kommer vi att dö.” Ormen svarade: ”Ni kommer visst inte att dö! Gud vet att den dag ni äter av frukten kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud[a], med kunskap om gott och ont.”

Kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och det var vackert och lockande, eftersom det gav vishet. Hon åt av frukten och gav också till sin man, som var med henne, och han åt. Då öppnades deras ögon, och de insåg att de var nakna. Därför band de ihop fikonlöv runt höfterna för att skyla sig.

När de den kvällen, i den svala kvällsvinden, hörde Herren Gud vandra omkring i trädgården, gömde de sig för honom bland träden. Herren Gud ropade till Adam: ”Adam, var är du?” 10 Adam svarade: ”Jag hörde dig i trädgården, och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” 11 ”Vem har talat om för dig att du är naken?” frågade Gud. ”Har du ätit av frukten från trädet som jag förbjöd dig att äta av?” 12 Adam svarade: ”Kvinnan, som jag fick av dig, gav mig av trädet, och jag åt.”

13 Då sa Herren Gud till kvinnan: ”Vad har du gjort?” ”Ormen lurade mig, och jag åt”, svarade hon. 14 Herren Gud sa till ormen: ”Eftersom du gjorde detta,

ska du vara förbannad
    och skild från alla husdjur
    och vilda djur på hela jorden.
På din buk ska du kräla
    och jord ska du äta så länge du lever.
15 Jag ska sätta fiendskap
    mellan dig och kvinnan
    och mellan din avkomma[b] och hennes.
Han kommer att krossa ditt huvud,
    och du kommer att hugga[c] honom i hälen.”

16 Till kvinnan sa han:

”Din möda under havandeskapet ska jag göra stor.
    Du kommer att föda barn under smärta.
Du kommer att åtrå din man,
    och han kommer att råda över dig.”

17 Till Adam sa han: ”Eftersom du lyssnade till din hustru och åt av trädet, fast jag förbjudit dig och sagt att du inte fick,

låter jag en förbannelse vila över marken för din skull.
    Hela ditt liv kommer du att få skaffa ditt uppehälle med möda.
18 Marken ska ge dig tistlar och törnen,
    och du ska äta dess växter.
19 Hela livet ända tills du dör
    kommer du att få svettas och kämpa för ditt bröd.
Sedan kommer du att återvända
    till den jord du kommit ifrån,
för du formades av jord,
    och jord ska du en gång åter bli.”

20 Mannen kallade sin hustru Eva[d], för han sa: ”Hon ska bli mor till alla som lever.” 21 Och Herren Gud gjorde kläder av djurhudar åt Adam och hans hustru.

22 Herren Gud sa: ”Eftersom människan har blivit som en av oss, med kunskap om det goda och det onda, får hon inte ta och äta också av livets träd och så leva i evighet.” 23 Därför visade Herren Gud ut dem ur Edens trädgård och skickade bort dem för att bruka den jord de hade skapats av. 24 Herren drev ut människan och öster om Edens trädgård placerade han keruberna[e] och ett flammande svärd för att skydda vägen till livets träd.

Footnotes

  1. 3:5 Eller: gudar
  2. 3:15 Bokstavligen din säd. Se not till 1 Mos 12:7
  3. 3:15 Hebreiskan använder samma ord för krossa och hugga.
  4. 3:20 Namnet kommer från hebreiskans verb för leva.
  5. 3:24 Himmelska väsen, som vanligen avbildas med vingar och som framträder med uppdrag att bl.a. beskydda det heliga (jfr t.ex. 2 Mos 25:18-22).