A A A A A
Bible Book List

1 Moseboken 16 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Hagar och Ismael

16 Abrams hustru Saraj hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar[a]. Och Saraj sade till Abram: ”Se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Kanske kan jag få barn genom henne[b].” Och Abram lyssnade till Sarajs ord. När Abram hade bott tio år i Kanaans land[c], tog hans hustru Saraj sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abram. Han gick in till Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon var havande, började hon förakta sin husmor.

Då sade Saraj till Abram: ”Den kränkning jag utsätts för ska komma över dig. Jag lade själv min slavinna i din famn, men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren får döma mellan mig och dig.” Abram sade till Saraj: ”Se, din slavinna är i din hand. Gör med henne som du finner bäst.” När Saraj då bestraffade henne, flydde hon bort från henne.

Men Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Shur. Han sade: ”Hagar, Sarajs slavinna, varifrån kommer du och vart går du?” Hon svarade: ”Jag är på flykt från min husmor Saraj.” Då sade Herrens ängel till henne: ”Gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne.” 10 Och Herrens ängel fortsatte: ”Jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem.” 11 Sedan sade Herrens ängel till henne:

”Se, du är havande,
        och du ska föda en son.
    Du ska kalla honom Ismael[d],
        för Herren har hört
            hur du har lidit.
12  Han ska vara som en vildåsna.
    Hans hand ska vara mot alla
        och allas hand mot honom.
    Och han ska bo mitt emot[e]
        alla sina bröder.”

13 Och hon gav ett namn åt Herren som hade talat med henne. Hon sade: ”Du är den Gud som ser mig”, för hon tänkte: ”Har jag här fått se en skymt av honom som ser mig?” 14 Därför kallar man brunnen Beer-Lahaj-Roi[f]. Den ligger mellan Kadesh och Bered.

15  Hagar födde en son åt Abram. Och Abram gav sonen som Hagar fött namnet Ismael. 16 Abram var åttiosex år[g] när Hagar födde Ismael åt honom.

Footnotes:

  1. 16:1 Hagar   Kan betyda ”flytt” (jfr arabiska hijra). Hon används av Paulus i Gal 4:24f som symbol för slaveri under lagen.
  2. 16:2 barn genom henne   Jfr 30:3, 9. Liknande arrangemang kring surrogatmödraskap omnämns i Hammurabis lag från Mesopotamien (1700-tal f Kr).
  3. 16:3 När Abram hade bott tio år i Kanaans land   Ca 2081 f Kr.
  4. 16:11 Ismael   Betyder ”Gud hör”.
  5. 16:12 mitt emot   Ordagrant: ”framför ansiktet på”. Annan översättning: ”öster om”.
  6. 16:14 Beer-Lahaj-Roi   Betyder ”Den Levandes brunn, han som ser mig”.
  7. 16:16 åttiosex år när Hagar födde Ismael   Ca 2080 f Kr.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

1 Moseboken 16 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Abram, Hagar och Ismael

16 Abrams hustru Saraj hade inte fött honom några barn. Men Saraj hade en egyptisk slavinna, som hette Hagar, och så sa Saraj till Abram: ”Eftersom Herren inte har gett mig några barn, kan du ligga med min slavinna, för att jag kanske kan få barn genom henne.” Abram gick med på hennes förslag.

Så gav Saraj, Abrams hustru, sin egyptiska slavinna Hagar till sin man. Abram hade då bott tio år i Kanaans land. Han låg med Hagar, och hon blev med barn. När hon förstod att hon var gravid, började hon se ner på sin husmor Saraj.

Då sa Saraj till Abram: ”Allt är ditt fel! Jag gav min slavinna i din famn, men när hon blev gravid började hon se ner på mig. Må Herren döma mellan mig och dig!” ”Slavinnan är i dina händer. Gör vad du tycker är bäst”, svarade Abram. Då bestraffade Saraj henne så att hon flydde.

Herrens ängel fann henne vid en brunn i öknen, på vägen till Shur. Ängeln frågade: ”Hagar, Sarajs slavinna, var har du kommit ifrån och vart är du på väg?” ”Jag är på flykt från min husmor Saraj”, svarade Hagar. Då sa Herrens ängel: ”Gå tillbaka till din husmor och underkasta dig henne!” 10 Herrens ängel sa vidare: ”Jag ska göra dina ättlingar så talrika att ingen kan räkna dem.” 11 Och Herrens ängel sa vidare till henne:

”Du är med barn och du kommer att få en son,
    som du ska kalla Ismael[a].
Herren har nämligen hört din klagan.
12     Denne din son kommer att vara som en vildåsna.
Han kommer att vara emot alla,
    och alla kommer att vara emot honom.
Han ska leva öster om[b] sina bröder.”

13 Därefter kallade Hagar Herren som talat med henne för ”den Gud som ser mig”, eftersom hon tänkte: ”Jag har sett den som ser mig.” 14 Senare kallades brunnen för Beer Lachaj Roi[c]. Den ligger mellan Kadesh och Bered.

15 Så födde Hagar en son åt Abram, och Abram kallade honom Ismael. 16 Abram var åttiosex år gammal när Hagar födde Ismael åt honom.

Footnotes:

  1. 16:11 Ismael betyder Gud har hört.
  2. 16:12 Kan också tolkas som att Ismael och hans bröder är mot varandra, dvs. en fientlig attityd råder mellan dem. Se vidare 1 Mos 25:18.
  3. 16:14 Beer Lachaj Roi betyder: Den Levandes brunn, han som ser mig.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes