A A A A A
Bible Book List

1 Mosebok 40 Svenska 1917 (SV1917)

40 En tid härefter hände sig att den egyptiske konungens munskänk och hans bagare försyndade sig mot sin herre, konungen av Egypten.

Och Farao blev förtörnad på sina två hovmän, överste munskänken och överste bagaren,

och lät sätta dem i förvar i drabanthövitsmannens hus, i samma fängelse där Josef satt fången.

Och hövitsmannen för drabanterna anställde Josef hos dem till att betjäna dem; och de sutto där i förvar en tid.

Medan nu den egyptiske konungens munskänk och bagare sutto fångna i fängelset, hade de båda under samma natt var sin dröm, vardera med sin särskilda betydelse.

Och när Josef om morgonen kom in till dem, fick han se att de voro bedrövade.

Då frågade han Faraos hovmän, som med honom sutto i förvar i hans herres hus: »Varför sen I så sorgsna ut i dag?»

De svarade honom: »Vi hava haft en dröm, och ingen finnes, som kan uttyda den.» Josef sade till dem: »Att giva uttydningen är ju Guds sak; förtäljen drömmen för mig.»

Då förtäljde överste munskänken sin dröm för Josef och sade till honom: »Jag drömde att ett vinträd stod framför mig;

10 på vinträdet voro tre rankor, och knappt hade det skjutit skott, så slogo dess blommor ut och dess klasar buro mogna druvor.

11 Och jag hade Faraos bägare i min hand, och jag tog druvorna och pressade ut dem i Faraos bägare och gav Farao bägaren i handen.»

12 Då sade Josef till honom: »Detta är uttydningen: de tre rankorna betyda tre dagar;

13 om tre dagar skall Farao upphöja ditt huvud och sätta dig åter på din plats, så att du får giva Farao bägaren i handen likasom förut, då du var hans munskänk.

14 Men tänk på mig, när det går dig väl, så att du gör barmhärtighet med mig och nämner om mig för Farao och skaffar mig ut från detta hus;

15 ty jag är med orätt bortförd från hebréernas land, och icke heller här har jag gjort något varför jag borde sättas i fängelse.»

16 Då nu överste bagaren såg att Josef hade givit en god uttydning, sade han till honom: »Också jag hade en dröm. Jag tyckte att jag bar tre vetebrödskorgar på mitt huvud.

17 Och i den översta korgen funnos bakverk av alla slag, sådant som Farao plägar äta; men fåglarna åto därav ur korgen på mitt huvud.»

18 Då svarade Josef och sade: »Detta är uttydningen: de tre korgarna betyda tre dagar;

19 om tre dagar skall Farao upphöja ditt huvud och taga det av dig; han skall upphänga dig på trä, och fåglarna skola äta ditt kött.»

20 På tredje dagen därefter, då det var Faraos födelsedag, gjorde denne ett gästabud för alla sina tjänare. Då upphöjde han, bland sina tjänare, såväl överste munskänkens huvud som överste bagarens.

21 Han insatte överste munskänken åter i hans ämbete, så att han fick giva Farao bägaren i handen;

22 men överste bagaren lät han upphänga, såsom Josef hade sagt dem i sin uttydning.

23 Men överste munskänken tänkte icke på Josef, utan glömde honom.

1 Mosebok 40 Nya Levande Bibeln (SVL)

Josef tyder drömmar i fängelset

1-3 Någon tid senare hände det sig att kungen i Egypten blev så arg på sin hovbagare och sin vinsmakare, att han lät fängsla dem båda två och sätta dem i det fängelse i Potifars palats där Josef var. Potifar var kapten för vakten och riksbödel.

De blev kvar ganska länge i arresten. Potifar gav Josef ansvaret för dem.

En natt hade de båda var sin dröm.

På morgonen lade Josef märke till att de såg nedstämda och sorgsna ut.

Vad i all världen är det med er? frågade han.

Vi har båda drömt i natt, men det finns ingen här som kan berätta vad drömmarna betyder, svarade de.Att tolka drömmar är Guds uppgift, svarade Josef. Berätta för mig vad ni såg.

9-10 Vinsmakaren berättade sin dröm först: I min dröm såg jag en vinstock med tre grenar som började knoppas och blomma, och snart fanns det klasar med mogna vindruvor.

11 Jag höll Faraos vinbägare i handen, och jag tog vindruvorna och kramade ur saften i bägaren och gav honom att dricka.

12 Jag vet vad den drömmen betyder, sa Josef. De tre grenarna betyder tre dagar!

13 Inom tre dagar tänker Farao hämta dig från fängelset och ge dig arbetet som vinsmakare tillbaka.

14 Du kan väl tänka på mig när du kommer tillbaka i tjänst och lägga ett gott ord för mig så att jag slipper ut härifrån.

15 Först blev jag kidnappad från hebreernas land, och nu har detta hänt mig. Här sitter jag nu trots att jag inte har gjort något.

16 När hovbagaren såg att den första drömmen hade en så god innebörd, berättade också han sin dröm för Josef.I min dröm, sa han, hade jag tre korgar med bröd på huvudet.

17 I den översta korgen fanns många olika slag av bakverk, men fåglarna kom och åt upp dem.

18-19 De tre korgarna betyder tre dagar, sa Josef till honom. Inom tre dagar kommer Farao att hugga av dig huvudet och hänga upp din kropp på en påle, och fåglarna ska komma och äta av ditt kött!

20 Faraos födelsedag inträffade tre dagar senare, och han hade en fest för alla sina myndighetspersoner och folket i palatset. Han skickade efter sin vinsmakare och sin hovbagare, och de hämtades till honom från fängelset.

21 Vinsmakaren fick upprättelse och arbetet tillbaka,

22 och hovbagaren blev hängd, precis som Josef hade sagt.

23 Men vinsmakaren glömde sitt löfte till Josef och ägnade honom inte mer en tanke.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes