A A A A A
Bible Book List

1 Mózes 49 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Jákób prófétál, és megáldja a fiait

49 Ezután Jákób magához hívatta fiait, és ezt mondta nekik: „Jöjjetek fiaim, gyűljetek ide körém, hadd mondjam el nektek, ami rátok következik a jövőben.

Gyűljetek össze, Jákób fiai, figyeljetek!
    Hallgassátok meg atyátokat, Izráelt!

Rúben

Rúben, elsőszülöttem,
    férfierőm első zsengéje,
első a méltóságban,
    első az erőben!
De zabolátlan vagy,
    mint az árvíz.
Nem maradsz az első,
    mert atyád ágyába feküdtél,
atyád asszonyával háltál,
    bemocskoltad ágyamat!

Simeon és Lévi

Simeon és Lévi fivérek,
    kardjuk erőszakos pusztítás fegyvere!
Lelkem, ne végy részt bosszújuk tanácsában!
    Dicsőségem, maradj távol közösségüktől,
mert haragjukban férfiakat mészároltak,
    kedvtelésből ökröket bénítottak.
Átkozott legyen haragjuk, mert erőszakos,
    átkozott dühük, mivel kegyetlen!
Elszélesztem őket Jákób fiai között,
    szétszórom törzseiket Izráelben!

Júda

Dicsérnek téged testvéreid, Júda.
    Kezed ránehezül ellenségeidre,
    s meghajolnak előtted atyád fiai.
Mint ifjú oroszlán, olyan vagy, fiam!
    Zsákmányt ejtesz,
    majd felmész helyedre, s leheveredsz.
Lenyugszik, mint nőstény oroszlán,
    ki merészelné fölriasztani?
10 Júda kezében marad a királyi hatalom,
    övé a vezéri pálca mindaddig,
amíg eljön a király,[a]
    akinek engedelmeskednek,
    és ajándékot hoznak a többi népek,[b]
11 aki szőlőtőhöz köti szamarát,
    és a legjobb szőlőhöz szamara csikóját,
aki borban áztatja ruháját,
    szőlő vérében köpenyét,
12 kinek szemei sötétebbek, mint a bor,[c]
    s fogai fehérebbek, mint a tej.

Zebulon

13 Zebulon a tengerparton lakik,
    tengeri hajók kikötőjénél,
    s földje egészen Szidón határáig ér.

Issakár

14 Issakár olyan, mint az erős csontú szamár,
    amely a juhaklok között heverészik.
15 Látja, hogy nyugvóhelye kedves,
    és földje jó,
teher alá hajtja vállát,
    és robotoló szolgává lesz.

Dán

16 Dán[d] védelmezi népét,
    mint Izráel egyik törzse.
17 Dán olyan lesz, mint kígyó az úton,
    mint vipera az ösvényen:
a ló lábába harap,
    hogy lovasa hanyatt esik.

18 Szabadításodat várom, Örökkévaló!

Gád

19 Gádot rabló csapatok háborgatják,
    de ő elűzi, majd üldözi őket.

Ásér

20 Ásér kenyere kiváló és bőséges,
    földje királyi csemegét terem.

Naftáli

21 Naftáli könnyűlábú szarvasünő,
    kinek borjai gyönyörűek.[e]

József

22 Termő fa ága József,
    gyümölcsöt ringató ág a forrás mellett.
Hajtásai átnyúlnak a kőfalon.
23 Ellenséges íjászok lövöldözik,
    keserítik és üldözik,
24 de József íja nem remeg,
    karjai erősek maradnak és tevékenyek,
mert segítik őt Jákób Hatalmasának,
    Izráel Pásztorának, Kősziklájának kezei.
25 Segítsen téged az én Istenem,
    áldjon meg a Mindenható,
a menny áldásaival onnan fölülről,
    és a mélység áldásaival lent,
    az emlők és anyaméh áldásaival!
26 Atyád áldásai fölülmúlják az ősi hegyek áldásait,
    az örök dombok gyönyörűségeit!
Szálljanak József fejére,
    a testvérei közül kiválasztott
    fejedelem homlokára!

Benjámin

27 Benjámin, mint a ragadozó farkas,
    reggel zsákmányt ejt,
    este prédát osztogat.”

28 Ez Izráel tizenkét törzse. Ezt mondta Jákób a fiainak, mikor megáldotta őket, mindegyiket a hozzá illő áldással.

29 Majd meghagyta nekik: „Fiaim, hamarosan nyugovóra térek őseimhez. Atyáim mellé temessetek, abba a barlangba, amely a hettita Efróntól vásárolt mezőn fekszik. 30 Ott van az Makpéla mezején, Mamréval szemben, Kánaán földjén. Ábrahám vette meg azt a földet, és benne a barlangot a hettita Efróntól családi temetkezőhelyül. 31 Oda temették Ábrahámot és Sárát, a feleségét, majd Izsákot és Rebekát, a feleségét. Leát is ott helyeztem nyugalomra. 32 Ábrahám a hettitáktól vette meg azt a mezőt és benne a barlangot.” 33 Amikor Jákób befejezte a fiainak adott végső rendelkezéseit, lefeküdt az ágyra, meghalt, és őseihez csatlakozott.

Footnotes:

  1. 1 Mózes 49:10 király Szó szerint: „Siló” — ennek jelentése vitatott. Egy eljövendő uralkodóra, valószínűleg a Messiásra vonatkozik.
  2. 1 Mózes 49:10 amíg… népek Egyéb lehetséges változatok: (1) „… amíg Júda Silóhoz jön, és a többi nemzetek engedelmeskednek neki.” (2) „… amíg eljön az, akié a királyi pálca, s akinek engedelmeskednek a többi nemzetek.”
  3. 1 Mózes 49:12 bor Kétségtelenül sötétvörös színű borról van szó.
  4. 1 Mózes 49:16 Dán Ez a szó azt jelenti: „bíró”.
  5. 1 Mózes 49:21 Ez a rész a héber szövegben nehezen érthető.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes