A A A A A
Bible Book List

1 Mózes 36 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Ézsau nemzetsége

36 Ez Ézsau leszármazottjainak, vagyis Edomnak története.

Ézsau a Kánaán földjén élő népek közül vett magának feleségeket: Ádát, a hettita Élón leányát, azután Oholíbámát, Aná leányát (Aná apja a hivvi Cibón volt), és Boszmatot, Izmáel leányát (Boszmat Nebajót húga volt).

Adá szülte Ézsaunak Elífázt, Boszmat szülte Reúélt, Oholíbámá pedig ezt a három fiút szülte neki: Jeús, Jalám és Kórah volt a nevük. Ezek a fiai Kánaán földjén születtek.

6-7 Mivel ez a föld, amelyen jövevények voltak, már nem tudta eltartani Ézsau és Jákób megszaporodott nyájait, és a családjaik és szolgáik létszáma is igen megnőtt, Ézsau elhatározta, hogy más országba költözik, távolabb Jákóbtól. Fogta hát a családját, szolgáit, nyájait, összes állatát és minden vagyonát, amelyre Kánaán földjén szert tett, és elköltözött. Így telepedett le Ézsau — akit Edomnak is neveztek — a Széír-dombvidéken.

Ézsau az edomiak ősapja. A Széír-hegységben élő leszármazottjai a következők.

10 Ézsau és Ádá fia: Elífáz. Ézsau és Boszmat fia: Reúél.

11 Elífáz fiai: Témán, Ómár, Cefó, Gatám és Kenaz.

12 Elífáznak volt egy másodfelesége is, Timna, akitől Amálek született.

Ezek származtak Ézsautól és Adától.

13 Reúél fiai: Nahat, Zerah, Sammá és Mizzá.

Ezek Ézsau és Boszmat unokái voltak.

14 Ézsau feleségül vette Oholíbámát, Aná leányát, Cibón unokáját, akitől ezek a fiai születtek: Jeús, Jalám és Kórah.

15-16 Ezek a nemzetségek származtak Ézsautól:

Témán, Ómár, Cefó, Kenaz, Kórah, Gatám és Amálek. Ők mind Elífáztól, Ézsau és Ádá első fiától származtak. Ők valamennyien Edom országában éltek.

17 A következő nemzetségek származtak Reúéltől, Ézsau és Boszmat fiától: Nahat, Zerah, Sammá és Mizza. Ők valamennyien Edom országában éltek.

18 Ezek a nemzetségek származtak Ézsautól és a feleségétől, Oholíbámától, Aná leányától: Jeús, Jalám és Kórah.

19 Ezek az edomi, vagyis az Ézsautól származó nemzetségek[a].

Széír leszármazottjai

20 Mielőtt Ézsau letelepedett a Széír-dombvidéken, a hóriak laktak ott, akik mind Széír utódai voltak. Széír fiai:

Lótán, Sóbál, Cibón, Aná, 21 Disón, Écer és Disán. Ezek mindannyian hóri nemzetségfők voltak, és a maguk nemzetségének ősei Edom földjén.

22 Lótán fiai: Hóri és Hémám. Lótán leánytestvére pedig Timna.

23 Sóbál fiai: Alván, Mánahat, Ébál, Sefó, és Ónám.

24 Cibón fiai: Ajjá és Aná. Aná volt az, aki hőforrásokat talált a pusztában, mikor apja szamarait legeltette.

25 Aná gyermekei: Disón, a fia és Oholíbámá, a leánya.

26 Disón fiai: Hemdán, Esbán, Jitrán és Kerán.

27 Écer fiai: Bilhán, Zaaván és Akán.

28 Disán fiai: Úc és Arán.

29 A hóriak nemzetségfői: Lótán, Sóbál, Cibón, Aná, 30 Disón, Écer és Disán. Ezek mindannyian a maguk nemzetségének ősei voltak Széír földjén.

Az edomi királyok névsora

31-39 Mielőtt még Izráel népének királya lett volna, Edom országában egymás után a következő királyok uralkodtak:

Beór fia, Bela, Dinhábá városából,

Zerah fia, Jóbáb, Bocra városából,

Husám, Témán vidékéről,

Bedad fia, Hadad, Avít városából, aki legyőzte a midjániakat Moáb földjén,

Szamlá, Maszréka városából,

Saul, a folyó melletti Rehóbót városából,

Akbór fia, Baál-Hánán,

Hadar, Páú városából, akinek felesége Mehétabél volt, Matréd leánya, Mézáháb unokája.

40-43 Ézsau volt a következő edomi nemzetségfők, és a tőlük származó nemzetségek őse:

Timná, Alvá, Jetét, Oholibámá, Élá, Pínon, Kenaz, Témán, Micbár, Magdíél és Írám. Azt a területet, amelyen egy-egy nemzetség letelepedett, ugyanúgy nevezték, mint magát a nemzetséget. Ézsau volt az összes edomiak ősapja.

Footnotes:

  1. 1 Mózes 36:19 nemzetségek A 15–19. versekben Ézsau fiai szerepelnek, akik egyúttal a róluk elnevezett nemzetségek vezetői (nemzetségfők) és ősei is. Lásd a 40–43. verseket.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes