A A A A A
Bible Book List

1 Mózes 10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Nóé családja

10 Az özönvíz után Nóé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek is születtek fiaik. Az ő leszármazottjaik a következők.

Jáfet leszármazottjai

Jáfet fiai[a]: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász.

Gómer fiai: Askenáz, Rífat és Tógarmá.

Jáván fiai: Elísá, Társis, Kittím és Dódáním.

Leszármazottaik elterjedtek, és belőlük alakultak ki a tenger partján és szigetein[b] lakó népek és nyelvcsoportok.

Hám leszármazottjai

Hám fiai: Kús[c], Micraim[d], Pút és Kánaán.

Kús fiai: Szebá, Havilá, Szabtá, Ramá és Szabteká.

Ramá fiai: Sebá és Dédán.

Kús fia volt Nimród is, az első, aki birodalmat épített, amelynek ő volt az uralkodója. Nagy vadász is volt, innen származik a mondás: „Nagy vadász, mint Nimród.” 10 Ő volt az alapítója és első uralkodója ezeknek a városoknak: Bábel, Erek, Akkád és a Sineár földjén lévő Kalné. 11 Innen terjesztette ki uralmát Asszíriára, ahol ezeket a további városokat építette: Ninive, Rehóbót-Ír, Kelah 12 és Reszen. Ez utóbbi Ninive és a nagy város, Kelah között fekszik.

13 Micraimtól származnak a következő országok népei: Lúd, Anám, Leháb, Naftúh, 14 Patrósz, Kaszlúh és Kaftór. A filiszteusok Kaftórból származnak.

15 Kánaán utódai: elsőszülöttje Szidón, azután Hét. 16 Kánaántól származnak a következő népek: a jebúsziak, emóriak, girgásiak, 17 hivviek, arkaiak, színiek, 18 arvádiak, cemáriak és hamátiak.

Ezek a népek azután elszéledtek és szétterjedtek. 19 Az általuk benépesített terület Szidóntól Gerár felé Gázáig, és Sodoma, Gomora, Adma és Ceboim irányában Lesáig terjedt. 20 Ezek tehát Hám leszármazottjai, akik országaik, nyelvük, származásuk és nemzetük szerint váltak szét egymástól.

Sém leszármazottjai

21 Sémnek, aki Jáfet bátyja volt, szintén születtek fiai. Sém egyik leszármazottja volt Héber, akitől a héberek nemzetsége ered.

22 Sém fiai: Élám, Assúr, Arpaksad, Lúd és Arám.

23 Arám fiai: Úc, Húl, Geter és Mas.

24 Arpaksad fia Selah, annak fia pedig Héber.

25 Héber két fia: Peleg[e] és Joktán. Peleg azért kapta ezt a nevet, mert az ő idejében vált szét részekre a föld.

26 Joktán fiai: Almódád, Selef, Hacarmávet, Jerah, 27 Hadórám, Úzál, Dikla, 28 Óbál, Abímaél, Seba, 29 Ófir, Havílá és Jóbáb. Ezek mindannyian Joktán fiai. 30 Az a terület, amelyen ők és leszármazottjaik éltek, Mésától Szefár felé a keleti hegyekig terjed.

31 Ezek tehát Sém leszármazottjai nyelvük, származási csoportjaik és országaik szerint, ahogy elterjedtek a nemzetek között.

32 Ezek tehát Nóé fiainak nemzetségei, származásuk szerinti rendben. Az özönvíz után tőlük népesedett be ismét a föld, és tőlük származtak a népek, amelyek mindenfelé elterjedtek a föld színén.

Footnotes:

  1. 1 Mózes 10:2 Jáfet fiai Ez egyrészt Jáfet saját fiait jelenti, másrészt azokat a népeket, akik ezektől a fiúktól származtak. Hasonlóan kettős értelmű a „fia”, vagy „fiai” kifejezés az egész fejezetben, amely egyrészt Nóé közvetlen utódait, másrészt a tőle származó népeket sorolja föl.
  2. 1 Mózes 10:5 tenger partján és szigetein Valószínűleg a Földközi-tengerről van szó.
  3. 1 Mózes 10:6 Kús Az ókorban így nevezték Etiópiát.
  4. 1 Mózes 10:6 Micraim Az ókorban így nevezték Egyiptomot. A 13. versben is.
  5. 1 Mózes 10:25 Peleg Azt jelenti: „szétválasztás”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes