Add parallel Print Page Options

Salomo bygger sitt palats

Sedan byggde Salomo sitt eget hus som det däremot tog tretton år att få färdigt.

Han byggde Libanonskogshuset som var 50 meter långt, 25 meter brett och 15 meter högt, med fyra rader av cederpelare och med huggna cederbjälkar på pelarna. Taket var av cederträ över bjälkarna som låg på pelarna, 45 bjälkar, 15 i varje rad. Fönstren var placerade mitt emot varandra i rader om tre. Alla dörröppningar var fyrkantiga och i den främre delen fanns tre dörrar i varje grupp mitt emot varandra.[a]

Han gjorde också en pelarhall. Den var 25 meter lång och 15 meter bred och hade ett förrum med en baldakin som hölls upp av pelare.

Han byggde också tronrummet eller domsalen där Salomo satt när han dömde folket. Det hade panel av cederträ från golv till tak.

Rummen som han själv skulle bo i längre in i byggnaden var av liknande utseende. Han byggde också ett hus i samma stil åt faraos dotter som var en av hans hustrur. Alla dessa byggnader, från grunden till utsidan av den stora förgården, uppfördes av stora stenblock av dyrbar sten som huggits ut efter mått både på insidan och utsidan. 10 Grundstenarna var utvalda stora stenar 4 till 5 meter långa. 11 Ovanpå dem låg också utvalda stenar uthuggna efter mått och cederträ. 12 Den stora förgårdsmuren var gjord av tre varv uthuggna stenar och ett varv cederbjälkar på samma sätt som vid den inre förgården till Herrens hus.

Templets utrustning

13 Salomo lät sända bud efter Hiram från Tyros, 14 son till en änka av Naftalis stam och hans far var en kopparsmed från Tyros. Hiram var en skicklig och begåvad konstnär och kunde göra alla slags koppararbeten. Han kom nu för att utföra alla kung Salomos arbeten.

15 Hiram tillverkade två pelare av koppar, var och en 9 meter hög och med en omkrets av 6 meter. 16 På toppen av varje pelare gjorde han ett kapitäl av gjuten koppar, 2,5 meter högt. 17 Varje kapitäl var dekorerat med flätverk med sju kedjor i form av hängprydnader 18 och han gjorde granatäpplen i två rader runt varje flätverk, likadant på båda kapitälen. 19 Kapitälen på pelartopparna vid förhuset var liljeformade och 2 meter höga.[b] 20 På båda pelarhuvudena ovanför den skålformade delen nära flätverket var 200 granatäpplen i rader som omgav vart och ett av dem.[c] 21 Hiram placerade dessa pelare vid templets ingång. Den till höger kallades Jakin[d] och den till vänster Boas[e]. 22 Pelarhuvudena var liljeformade. Så blev arbetet med pelarna fullbordat.

23 Han gjorde Havet av gjutgods, runt, 5 meter i diameter och hälften så högt, med en omkrets på 15 meter. 24 Runt dess kant fanns två rader av kurbitsdekorationer, tio stycken per varje halvmeter, gjutna i samma stycke som själva Havet. 25 Havet stod på tolv oxar. Tre av dem var vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre mot öster. Havet vilade på dem, och deras bakdelar var vända inåt. 26 Havet var en handsbredd tjockt och kanten var formad som i en skål, så att den liknade en utslagen lilja. Det rymde 60 000 liter[f].

27 Därefter gjorde han tio flyttbara ställ. De var 2 meter långa, 2 meter breda och 1,5 meter höga. 28 De var tillverkade på följande sätt: De hade sidoplåtar som var fästa mellan hörnlisterna. 29 Sidoplåtarna var dekorerade med lejon, oxar och keruber, liksom hörnlisterna. Under och över lejonen och oxarna fanns hamrade blomsterkransar. 30 Vart och ett av dessa ställ hade fyra hjul av koppar med axlar av koppar. Vart och ett av dem vilade på fyra gjutna stöd under fatet med blomsterkransar på varje sida. 31 På insidan av stället fanns en öppning, en halv meter hög. Dess mitt var rund, 75 centimeter djup, och runt öppningen var utsirade blomsterkransar. Listerna var fyrkantiga, inte runda. 32 Ställen hade fyra hjul som satt under sidoplåtarna på hjulaxlar fästade i ställets hörn. Hjulen var 75 centimeter höga 33 och gjorda som vagnshjul, i alla delar gjutna i brons, axlar, ekrar, hjulringar och hjulnav. 34 I vart och ett av de fyra hörnen fanns ett handtag, gjort i ett stycke med stället i övrigt. 35 Överst på varje ställ fanns en rund kant, 25 centimeter hög och hållare med sina lister. 36 Keruber, lejon och palmer omgivna av blomsterkransar var ingraverade på hållarnas ytor där det fanns utrymme. 37 Alla tio ställen var gjutna exakt lika i samma storlek och form.

38 Till detta gjorde han tio fat av koppar. Varje fat var 2 meter i diameter och rymde 1 200 liter[g] vatten. Han satte ett fat på vart och ett av de tio ställen. 39 Fem av ställen placerade han i rummets södra del och fem i den norra. Havet ställde han i det hörn av templet som låg mot sydost. 40 Hiram gjorde också grytorna, skovlarna och offerskålarna. Han fullbordade allt det arbete som han fått i uppdrag att göra åt kung Salomo i Herrens hus:

41 De två pelarna,

de skålliknande pelarhuvudena,

de två flätverken som dekorationer på pelarhuvudena,

42 400 granatäpplen till de båda flätverken, två rader granatäpplen för varje flätverk, som dekorerade de skålformade pelarhuvudena,

43 de tio ställen med tio fat,

44 Havet och de tolv oxarna under det,

45 grytorna, skovlarna och skålarna med alla tillhörande föremål.

Mäster Hiram tillverkade alla föremålen åt kung Salomo till Herrens hus i polerad koppar. 46 Kungen lät gjuta dem i lerformar på Jordanslätten mellan Suckot och Saretan. 47 Salomo gjorde så mycket av alla dessa ting att vikten av koppar inte kunde fastställas.

48 Salomo gjorde alla föremålen i Herrens hus:

det gyllene altaret,

det gyllene bordet för skådebröden,

49 lampställen av rent guld, fem på högra sidan och fem på vänstra framför det inre rummet, blomsterdekorationerna, lamporna och tängerna, allt av guld,

50 faten, knivarna, skålarna, pannorna och fyrfaten av rent guld,

gångjärnen till dörrarna in till det allra heligaste och till templets huvudingång. Allt detta gjordes alltså av guld.

51 När allt arbete Salomo gjorde för Herrens hus var klart, förde han in det som blivit helgat åt Herren av hans far David: silvret och guldet och alla kärlen och lade dem i skattkammaren i Herrens hus.

Footnotes

  1. 7:5 Grundtextens innebörd i denna vers är osäker.
  2. 7:19 Den senare delen av versen är mycket svårförståelig och översättningen därför osäker.
  3. 7:20 Innebörden i versens första del är högst osäker och därmed också översättningen av versen i sin helhet.
  4. 7:21 Betyder troligen: han befäster
  5. 7:21 Betyder troligen: i honom finns styrka.
  6. 7:26 På hebreiska 2 000 bat. 1 bat var lika med 1 efa, mellan 20 och 40 liter. Här är beräkningen gjord utifrån 30 liter.
  7. 7:38 På hebreiska 40 bat. Se not till 7:26.