Add parallel Print Page Options

Abiam regerar i Juda

1-2 Abiam började sin treåriga regeringstid i Jerusalem som kung i Juda under Jerobeams artonde regeringsår i Israel. (Abiams mor hette Maaka och var dotter till Abisalom.)

Han syndade lika grovt som sin far, och hans hjärta var inte hängivet Gud, som kung Davids hade varit.

4-5 Men trots Abiams synd kom Herren ihåg löftet till David och gjorde inte slut på Davids kungliga ätt, för David hade varit lydig mot Gud under hela sin livstid, med undantag för affären med hetiten Uria. Därför fick Abiam en son som skulle efterträda honom på tronen och göra Jerusalem starkt.

Under hela Abiams regeringstid var det ständiga krig mellan Israel och Juda.

Allt övrigt som hände under Abiams regering finns att läsa i Juda kungars krönika.

När han hade dött begravdes han i Jerusalem, och hans son Asa efterträdde honom.

Asa regerar i Juda

Asa blev kung i Juda under Jerobeams tjugonde regeringsår i Israel, och

10 han regerade i fyrtioett år i Jerusalem. Hans farmor hette Maaka och var Abisaloms dotter.

11 Asa gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans förfader David hade gjort.

12 Han drev ut de manliga prostituerade ur landet och rev ner alla de avgudar som hans far hade gjort.

13 Han avsatte sin farmor Maaka som drottningmoder, därför att hon hade låtit tillverka en avgud, en Asera. Den högg han ner och brände upp i Kidrons dal.

14 Men offerhusen på höjderna fick vara kvar, för Asa insåg inte att det var fel att ha dem kvar.

15 Han förde till templet allt det silver och guld som han och hans far hade avskilt för Herren.

16 Det rådde ett ständigt krig mellan kung Asa i Juda och kung Baesa i Israel.

17 Baesa byggde befästningar kring Rama i ett försök att skära av alla förbindelser till Asa.

18 Då tog Asa allt silver och guld som fanns kvar i templets skattkammare, och även skatterna i palatset, och bad sina tjänare att föra alltsammans till den arameiske kungen Ben-Hadad i Damaskus och säga:

19 Låt oss ingå förbund som våra förfäder gjorde. Ta emot min gåva och bryt ditt förbund med kung Baesa i Israel, så att han låter mig vara i fred.

20 Ben-Hadad gick med på förslaget och sände sina arméer mot några av Israels städer. Han intog Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaka och hela Kinarot och Naftali.

21 När Baesa hörde detta slutade han bygga på befästningen i Rama och vände tillbaka till Tirsa.

22 Kung Asa sammankallade då hela Juda för att riva ner Rama och bära bort all sten och allt timmer och övrigt byggnadsmaterial. Det använde han till att bygga upp Geba i Benjamin och staden Mispa.

23 Det övriga av Asas bedrifter, alla hans erövringar och namnen på de städer han byggde återfinns i Juda kungars krönika.På äldre dagar fick han en sjukdom i sina fötter.

24 När han dog begravdes han på den kungliga begravningsplatsen i Jerusalem, och hans son Josafat efterträdde honom.

Nadab regerar i Israel

25-26 Under kung Asas andra regeringsår blev Jerobeams son Nadab kung i Israel. Han regerade bara i två år och var inte någon god kung. I likhet med sin far tillbad han många olika avgudar och förledde Israel till synd.

27 Baesa, son till Ahia från Isaskars stam, ledde en sammansvärjning mot Nadab och lönnmördade honom när han med den israelitiska armén belägrade den filisteiska staden Gibbeton.

Baesa regerar i Israel

28 Baesa efterträdde Nadab som kung över Israel i Tirsa, och detta hände under kung Asas tredje regeringsår över Juda.

29 Baesa dödade omedelbart alla som tillhörde Jerobeams familj, så att den dog ut, precis som Herren hade sagt genom profeten Ahia från Silo.

30 Detta skedde därför att Jerobeam hade retat Herren till vrede genom att synda och förleda det övriga Israel till synd.

31 Om händelserna under Nadabs regeringstid finns berättat i Israels kungars krönika.

32-33 Det rådde ständiga strider mellan kung Asa i Juda och kung Baesa i Israel. Baesa regerade i tjugofyra år,

34 men hela tiden gjorde han det som var ont i Herrens ögon. Han handlade som Jerobeam hade gjort och förledde Israels folk att synda mot Herren.

Bible Gateway Sponsors