A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 5 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Rubens ättlingar

Israels äldste son var Ruben, men eftersom han vanärade sin far genom att ligga med en av hans hustrur, blev han fråntagen sin förstfödslorätt. Den gavs i stället till halvbrodern Josef. I släktregistret nämns därför inte Ruben på den äldste sonens plats.

Trots att Judas stam var den starkaste och en furste kom från den fick Josef förstfödslorätten.

Rubens söner hette:Hanok, Pallu, Hesron och Karmi.

4-6 Joels ättlingar var hans son Semaja, och sedan följde i rakt nedstigande led Beera, Gog, Simei, Mika, Reaja, Baal och Beera, som var ledare för Rubens stam och blev tillfångatagen av Assyriens kung Tillegat-Pilneeser.

7-8 Huvudmännen i de olika släkterna i Rubens stam var enligt släktregistret stamledaren Jegiel, Sakarja och Bela, son till Asas, sonson till Sema och sonsons son till Joel.De bosatte sig från Aroer och ända bort till Nebo och Baal-Meon.

Österut tog de allt land i besittning ända bort till öknen vid Eufrat, därför att deras boskap i Gilead hade förökats så att de behövde stora betesmarker.

10 Under kung Sauls regering förde de krig med hagariterna, besegrade dem och intog deras bosättningar i hela området öster om Gilead.

Gads ättlingar

11 Gads ättlingar behärskade det område i Basan som gränsade till rubeniternas ända bort till Salka.

12 Joel var deras ledare och sedan följde Safam, Jaanai och Safat i nämnd ordning.

13 Huvudmännen för de sju släkterna hette Mikael, Mesullam, Seba, Jorai, Jaekan, Sia och Eber.

14 Dessa var söner till Abihail, vars fäder i rakt uppstigande led var Huri, Jaroa, Gilead, Mikael, Jesisai, Jado och Bus.

15 Ahi, som var son till Abdiel och sonson till Guni, var deras ledare.

16 Gaditerna bodde i och runt Gilead i Basan, och på Sarons ängar så långt de sträckte sig.

17 Alla dessa fanns i det släktregister som upprättades under den judiske kungen Jotams och den israeliske kungen Jerobeams tid.

18 Det fanns 44.760 soldater i den armé som Rubens och Gads stammar och den ena halvan av Manasses stam hade gemensamt. De kunde hantera sköld och svärd och var goda bågskyttar.

19 De angrep hagariterna, jeturiterna, nafisiterna och nodabiterna.

20 De ropade till Gud om hjälp, och han besvarade deras bön därför att de litade på honom. Hagariterna och alla deras allierade blev besegrade.

21 Bytet bestod av 50.000 kameler, 250.000 får och 2.000 åsnor, och de tog 100.000 fångar.

22 Många av fiendens män hade också stupat i slaget, för Gud hade stridit mot dem. Sedan bodde de i detta område ända fram till tiden för fångenskapen.

Manasses ättlingar

23 Den del av Manasses stam som bosatte sig från Basan till Baal-Hermon, eller Senir (berget Hermon) hade många medlemmar.

24 Ledare för deras olika familjer var Efer, Jisei, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodauja och Jadiel. Alla dessa hade rykte om sig som modiga krigare och ansedda ledare,

25 men de var inte trogna mot sina förfäders Gud. I stället tillbad de avgudarna hos de folk som Gud hjälpt dem att förgöra.

26 Därför lät Gud kung Pul från Assyrien (också känd som Tillegat-Pilneeser) anfalla landet och föra bort Rubens och Gads stammar och den ena hälften av Manasses stam. De fördes till Hala, Habor, Hara och Gosans flod, där de fortfarande finns kvar.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes