A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 4 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Judas ättlingar

Judas ättlingar hette:Peres, Hesron, Karmi, Hur och Sobal.

Reaja, Sobals son, var far till Jahat, som hade sönerna Ahumai och Lahad. De blev kända som sorgatiternas stamfäder.

3-4 Etams söner hette:Jisreel, Jisma och Jidbas. De hade en syster som hette Hasselelponi. Penuel var far till Gedor och Eser var far till Husa.Dessa var alla söner till Hur, Efratas äldste son, ledaren i Betlehem.

Ashur, Tekoas far, hade två fruar, Helea och Naara.

Naara födde Ahussam, Hefer, Timeni och Ahastari.

Helea födde Seret, Jishar och Etnan, och

Kos, som var far till Anub och Hassobeba. Han var också stamfar till den släkt som fick namn efter Aharhel, Harums son.

Jaebes hade större anseende än någon av sina bröder. Hans mor gav honom namnet Jaebes, därför att hon hade haft det så svårt under förlossningen. Jaebes betyder smärta.

10 Det var han som ropade och bad till Israels Gud: Välsigna mig och utvidga mitt område! Var med mig i allt jag gör och bevara mig från olycka och smärta! Gud hörde hans bön och gav honom vad han begärde.

11-12 Kelub, Suhas bror, var far till Mehir, som var far till Eston. Eston var far till Bet-Rafa, Pasea och Tehinna. Tehinna var far till Ir-Nahas. Dessa var från Reka.

13 Kenas söner hette:Otniel och Seraja.Otniels söner hette Hatat och Meonotai.

14 Meonotai var far till Ofra.Seraja var far till Joab, stamfar till invånarna i Timmermansdalen, där det fanns många hantverkare.

15 Kalebs, Jefunnes sons söner hette:Iru, Ela och Naam. Elas son hette Kenas.

16 Jehallels söner hette:Sif, Sifa, Tirja och Asarel.

17 Esras söner hette:Jeter, Mered, Efer och Jalon. Mereds hustru Bitja, en egyptisk prinsessa, var mor till Mirjam, Sammai och Jisba, Estemoas far.

18 Mereds judiska hustru födde Jered, Gedors far, Heber, Sokos far och Jekutiel, Sanoas far.

19 Hodias hustru var syster till Naham. En av hennes söner var far till garmiten Kegila, och en annan till maakatiten Estemoa.

20 Simons söner hette:Amnon, Rinna, Ben-Hanan och Tilon.Jiseis söner hette:Sohet och Ben-Sohet.

21-22 Selas, Judas sons, söner hette:Er, som var far till Leka, Laeda, som var far till Maresa och stamfar till den släkt med många linnearbetare som fanns i Asbea, Jokim, männen i Koseba och Joas och Saraf, som härskade i Moab och Jasubi-Lehem. Dessa namn kommer alla från mycket gamla uppteckningar.

23 Männen i dessa släkter var kända som krukmakare och stod i kungens tjänst.

Simeons ättlingar

24 Simeons söner hette:Nemuel, Jamin, Jarib, Sera och Saul.

25 Sallum var son till Saul. Sallums son hette Mibsam, och dennes son hette Misma.

26 Mismas son Hammuel var far till Sackur som var far till Simei.

27 Simei hade sexton söner och sex döttrar, men ingen av hans bröder hade någon större familj. Deras släkt var mindre än vad som var normalt i Juda.

28 De bodde i Beer-Seba, Molada och Hasar-Sual,

29 Bilha, Esem Tolad,

30 Betuel, Horma, Siklag,

31 Bet-Markabot, Hasar-Susim, Bet-Birei och Saaraim. Alla dessa städer tillhörde dem ända fram till Davids tid.

32-33 Det fanns också fem större byar inom deras område, Etam, Ain, Rimmon, Token och Asan, och andra byar ända bort till Baal. De förde ett eget släktregister.

34-39 Här följer namnen på ledare för släkter som for till östra sidan om Gedor-dalen för att få tag i bättre betesmarker för hjordarna:Mesobab, Jamlek, Josa, Amasjas son, Joel, Jehu, Josibjas son, som var son till Seraja och sonson till Asiel, Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja och Sisa, vars förfäder i rakt uppstigande led hette Sifei, Allon, Jedaja, Simri och Semaja.

40-41 De upptäckte goda betesmarker i ett vidsträckt och fridfullt område där ättlingar till Ham bodde. Det var under Hiskias regering i Juda som dessa män invaderade landet och rev ner tält och hus, som tillhörde Hams ättlingar och även de meiniter som bodde där. De dödade alla och tog området i besittning därför att det var utmärkt betesmark för deras hjordar.

42 Senare begav sig 500 av dessa män från Simeons stam till berget Seir. Deras ledare hette Pelatja, Nearja, Refaja och Ussiel, alla söner till Jisei.

43 Där dödade de alla som fortfarande fanns kvar av Amaleks stam. Sedan bosatte de sig på platsen och har bott där sedan dess.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes