A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 27 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Befälhavare i armén

27 Israels armé var indelad i tolv divisioner med vardera 24.000 man. Dessa enheter kallades in till aktiv tjänst en månad varje år. Här följer en förteckning över enheterna och deras befälhavare och högre officerare:

2-3 Befälhavare över första divisionen var Jasobeam. Den var i tjänst den första månaden varje år.

Befälhavare över andra divisionen var ahoaiten Dodai. Den var i tjänst den andra månaden. Dodais ställföreträdare hette Miklot.

5-6 Befälhavare över tredje divisionen var Benaja. Den var i tjänst den tredje månaden. Benaja var son till översteprästen Jojada och ledare bland De trettio. Hans son Ammisabad assisterade vid hans sida.

Befälhavare över fjärde divisionen var Asael, Joabs bror, som senare ersattes av sin son Sebadja. Den var i tjänst den fjärde månaden.

Befälhavare över femte divisionen var jisraiten Samhut. Den var i tjänst den femte månaden.

Befälhavare över sjätte divisionen var tekoaiten Ira, Ickes' son. Den var i tjänst den sjätte månaden.

10 Befälhavare över sjunde divisionen var peloniten Heles från Efraims stam. Den var i tjänst den sjunde månaden.

11 Befälhavare över åttonde divisionen var husatiten Sibbekai, som hörde till seraiterna. Den var i tjänst den åttonde månaden.

12 Befälhavare över nionde divisionen var Abieser från Anatot i Benjamins stam. Den var i tjänst den nionde månaden.

13 Befälhavare över tionde divisionen var netofatiten Maherai, som tillhörde seraiterna. Den var i tjänst den tionde månaden.

14 Befälhavare över elfte divisionen var Benaja från Pirgaton i Efraim. Den var i tjänst under den elfte månaden.

15 Befälhavare över tolfte divisionen var netofatiten Heldai som hörde till Otniels släkt. Den var i tjänst under den tolfte månaden.

16-22 Var och en av stammarna i Israel hade sin stamledare:Elieser, Sikris son, för Rubens stam,Sefatja, Maakas son, för Simeons stam,Hasabja, Kemuels son, för Levis stam, och Sadok bland Arons ättlingar,Elihu, en av kung Davids bröder, för Judas stam,Omri, Mikaels son, för Isaskars stam,Jismaja, Obadjas son, för Sebulons stam,Jerimot, Asriels son, för Naftalis stam,Hosea, Asasjas son, för Efraims stam,Joel, Pedajas son, för ena hälften av Manasses stam,Jiddo, Sakarjas son, för andra hälften av Manasses stam, den som var i Gilead,Jaasiel, Abners son, för Benjamins stam,Asarel, Jerohams son, för Dans stam.

23 När David företog folkräkningen tog han inte med dem som var tjugo år eller yngre, för Herren hade lovat att Israel skulle bli lika många och oräkneliga som himlens stjärnor.

24 Joab påbörjade folkräkningen men avslutade den aldrig, för Guds vrede kom över Israel, och slutsumman blev aldrig införd i kung Davids krönika.

Tjänstemän i riket

25 Asmavet, Adiels son, hade ansvaret för de kungliga förråden.Jonatan, Ussias son, ansvarade för förråden i distriktens städer, byar och vakttorn.

26 Esri, Kelubs son, hade ansvaret för alla som arbetade på kungens jordbruk.

27 Simei från Ramat hade ansvaret för kungens vingårdar.Sabdi ansvarade för tillverkningen och lagringen av vin.

28 Baal-Hanan från Gadera hade ansvaret för kungens olivplanteringar och för mullbärsfikonträden på låglandet i väster.Joas var ansvarig för förråden av olivolja.

29 Sitrai från Saron var ansvarig för boskapen som betade på Sarons slätter.Safat, Adlais son, ansvarade för den boskap som fanns i dalarna.

30 Obil, ismaeliten, var ansvarig för kamelerna.Jedeja från Meronot var ansvarig för åsnorna.

31 Jasi var ansvarig för fåren.Dessa män var kung Davids uppsyningsmän.

32 Davids farbror, Jonatan, en vis och lärd man, var rådgivare till kungen. Jehiel, Hakmonis son, var ansvarig för utbildningen av kungens söner.

33 Ahitofel var också rådgivare till kungen. Arkiten Husai var kungens personlige vän.

34 Ahitofel efterträddes av Jojada, Benajas son, och av Ebjatar.Joab var överbefälhavare för Israels armé.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes