A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 26 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Tempelvakternas uppgifter

26 Templets dörrvaktare delades upp i avdelningar. Meselemja från koraiternas släkt var son till Kore som var en av Asafs söner.

2-3 Meselemjas söner var:Sakarja, den äldste, följd av Jediael, Sebadja, Jatniel, Elam, Johanan och Eljoenai.

4-5 Obed-Edoms söner utsågs också till dörrvaktare vid templet:Semaja, den äldste, följd av Josabad, Joa, Sakar, Netanel, Ammiel, Isaskar och Peulletai. (Gud hade välsignat Obed-Edom med många söner.)

6-7 Obed-Edoms son Semajas söner var alla framstående män och hade högt anseende i sin släkt:Otni, Refael, Obed och Elsabad. Hans släktingar Elihu och Semakja var också dugliga män.

Alla dessa söner och sonsöner till Obed-Edom, tillsammans sextiotvå, var framstående män och särskilt lämpade för sina uppgifter.

Meselemjas söner och ättlingar, tillsammans arton personer, var också framstående ledare.

10 Merariten Hosas söner utsågs också till dörrvaktare:Simri var den förste. Trots att han inte var den äldste hade hans far satt honom först.

11 Hosas andra söner hette Hilkia, Tebalja och Sakarja. Hosas grupp utgjordes av tretton personer.

12 Avdelningarna för dörrvaktarna i templet fick namn efter sina ledare, och precis som de andra leviterna hade de i uppgift att tjänstgöra i templet.

13 De blev tilldelade vakttjänst vid de olika portarna genom lottdragning, utan hänsyn till familjernas rangordning i övrigt.

14-15 Ansvaret för den östra porten föll på Selemja och hans grupp. Den norra porten tilldelades hans son Sakarja, en vis rådgivare. För den södra porten ansvarade Obed-Edom, och hans söner fick ansvaret för förrådsrummen.

16 För den västra porten och Salleketporten vid övre vägen fick Suppim och Hosa ansvaret.Templet var bevakat på alla sidor.

17 Sex vakter utsågs dagligen för den östra sidan, fyra för den norra, fyra för den södra och två vid förråden.

18 Förgården i väster bevakades av fyra vakter på vägen och två på själva gården.

19 Detta var tempelvakternas indelning, och de kom från Koras och Meraris släkter.

20-22 Andra leviter ansvarade för templets skattkammare. De var från Laedans familj av Gersons släkt, Jehiel och hans söner Setam och Joel.

23-24 Sebuel, son till Gersom och sonson till Mose, var chefsvakt för skattkammaren. Ättlingar till Amram, Jishar, Hebron och Ussiel tjänstgjorde också i skattkammaren.

25 Sebuels ättlingar i rakt nedstigande led från Elieser var Rehabja, Jesaja, Joram, Sikri och Selomot.

26 Selomot och hans bröder utsågs till att ha ansvar för det krigsbyte som gavs till Herren av kung David och av officerare av olika rang som var huvudmän i sina familjer.

27 En del av krigsbytet gavs till templets underhåll.

28 Selomot och hans bröder var också ansvariga för allt det som frambars till Herren av profeten Samuel, av Saul, Kis son, av Abner, Ners son, av Joab, Serujas son, och för många andra överlåtna skatter.

29 Jishariten Kenanja och hans söner tilldelades uppgifter utanför templet som tjänstemän och domare.

30 Bland hebroniterna utsågs Hasabja och 1.700 av hans släktingar från Hebron, alla framstående män, att förvalta Israels område på västra sidan av Jordan. De stod till kungens förfogande.

31-32 Enligt hebroniternas släktregister var Jeria deras ledare. I Davids fyrtionde och sista regeringsår gjordes en genomgång av registren, och man fann åtskilliga män som var väl lämpade för olika uppgifter i Jaeser i Gilead. Jeria hade 2.700 släktingar som kunde sättas i tjänst, och de blev kungens tillsyningsmän bland Rubens och Gads stammar och den ena halvan av Manasses stam.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes