Add parallel Print Page Options

Tempelvakternas uppgifter

26 Avdelningarna för dörrvaktarna var:

Meshelemja från korachiternas släkt, son till Kore, som var en av Asafs söner.

Meshelemjas söner var:

Sakarja, den förstfödde,

Jediael, den andre,

Sevadja, den tredje,

Jatniel, den fjärde,

Elam, den femte,

Jochanan, den sjätte

och Eljoenai, den sjunde.

Oved-Edoms söner var:

Shemaja, den förstfödde,

Josavad, den andre,

Joach, den tredje,

Sakar, den fjärde,

Netanel, den femte,

Ammiel, den sjätte,

Isaskar, den sjunde

och Peulletaj, den åttonde.

Gud hade välsignat Oved-Edom.

Oved-Edoms son Shemaja hade också söner, som blev ledare för sina familjer eftersom de var dugliga män. Shemajas söner var Otni, Refael, Oved och Elsavad. Hans släktingar Elihu och Semakja var också dugliga män. Alla dessa var avkomlingar till Oved-Edom. De och deras söner var dugliga och starka män i tjänsten. Oved-Edoms avkomlingar var sammanlagt 62.

Meshelemja hade söner och ättlingar, dugliga män, sammanlagt 18.

10 Hosa, av Meraris släkt, hade söner, av vilka Shimri var överhuvud, fastän han inte var den förstfödde, men hans far hade gjort honom till överhuvud. 11 Hilkia var den andre, Tevalja den tredje och Sakarja den fjärde. Hosas söner och släktingar var sammanlagt 13.

12 Avdelningarna för dörrvaktarna, uppdelade efter deras huvudmän, hade, liksom deras släktingar, i uppgift att tjänstgöra i Herrens hus. 13 De kastade lott om varje port, ung som gammal, familj för familj.

14 Lotten för den östra porten föll på Shelemja. De kastade sedan lott för hans son Sakarja, en vis rådgivare, och lotten gav honom den norra porten.

15 Oved-Edom fick den södra porten, och hans söner fick ansvaret för förrådsrummen. 16 Den västra porten och Shalleketporten[a] vid övre vägen fick Shuppim och Hosa.

Vaktposter fanns på alla sidor: 17 Dagligen sex leviter i öster, fyra i norr, fyra i söder och två vid förråden, 18 vid tillbyggnaden[b] i väster fyra på vägen och två vid själva tillbyggnaden.

19 Detta var dörrvaktarnas avdelningar, av Korachs och Meraris släkter.

Andra uppgifter

20 Leviterna, deras bröder[c], ansvarade för skattkammaren i Guds hus och förråden för det som blivit helgat. 21 Ladans ättlingar, Gershons släkt genom Ladan, som var familjeöverhuvuden för gersoniten Ladan, var Jechiel, 22 dvs. Jechiels ättlingar, Setam och hans bror Joel. De hade ansvaret för skatterna i Herrens hus.

23 Från Amrams, Jishars, Hebrons och Ussiels släkter 24 var Shuvael, son till Gersom och sonson till Mose, överuppsyningsman över skatterna. 25 Hans släktingar genom Elieser var dennes son Rechavja, hans son Jesaja, hans son Joram, hans son Sikri och hans son Shelomot. 26 Denne Shelomot och hans bröder ansvarade för förråden för det som helgats av kung David, av familjeöverhuvudena, av de högre och lägre officerarna och befälhavarna över hären. 27 En del av krigsbytet helgade de till underhåll av Herrens hus. 28 Shelomot och hans bröder var också ansvariga för allt det som helgats av siaren Samuel, av Saul, Kishs son, av Avner, Ners son, och av Joav, Serujas son. Alla de heliga gåvorna var överlämnade åt Shelomots och hans släktingars omsorg.

29 Kenanja av Jishars släkt och hans söner tilldelades uppgifter utanför templet som tjänstemän och domare.

30 Av Hebrons släkt utsågs Hashavja och 1 700 av hans släktingar från Hebron, alla dugliga män, att förvalta Israel på västra sidan av Jordan, till allt arbete åt Herren och till kungens tjänst. 31 Enligt hebroniternas släktregister var Jeria deras överhuvud. I Davids fyrtionde regeringsår gjordes en genomgång av registren, och man fann dugliga män bland dem i Jaser i Gilead. 32 Jeria hade 2 700 släktingar, dugliga män och familjeöverhuvuden, som kung David satte över Rubens och Gads stammar och den ena halvan av Manasses stam, för att sköta alla Guds och kungens angelägenheter.

Footnotes

  1. 26:16 Denna port står inte omtalad någon annanstans, och det hebreiska ordets betydelse är okänd.
  2. 26:18 Det hebreiska ordet Parbar kan kanske också tolkas som ett namn. Det förekommer endast här och betydelsen är osäker.
  3. 26:20 Översättningen här är gjord med hjälp av Septuaginta. Den masoretiska texten är svårförståelig: leviterna, Achia…, men även där kan Achia härledas från ett ord som betyder bror.