A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 25 Nya Levande Bibeln (SVL)

Musikanternas uppgifter

25 David och hans befälhavare i armén utsåg män från Asafs, Hemans och Jedutuns familjer till profetisk tjänst med musik på harpa, lyra och cymbal.Detta är förteckningen över dem och deras funktioner:

Asaf, profet och musiker, tjänstgjorde direkt under kungen tillsammans med sönerna Sackur, Josef, Netanja och Asarela.

Jedutun, profet och harpist, betjänade med tacksägelse och lovsång till Herren med sina sex söner Gedalja, Seri, Jesaja, Simei, Hasabja och Mattitja.

4-5 Heman, kungens siare, hade fått ett löfte av Gud om upphöjelse. Därför fick han fjorton söner och tre döttrar. Sönerna tjänstgjorde under honom och hette Buckia, Mattanja, Ussiel, Sebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir och Mahasiot.

6-7 Alla dessa män stod under sina fäders ledning när de utförde sin tjänst i tabernaklet med spel på cymbal, lyra och harpa.Asaf, Jedutun och Heman stod direkt under kungens ledning. De och deras familjer, tillsammans 288 personer, var alla begåvade musiker och utbildade för sin uppgift att sjunga lovsång till Herren.

Gammal eller ung, lärare eller elev, alla drog de lott om sin plats i tjänstgöringen utan hänsyn till ålder eller rang. Varje grupp utgjordes av tolv personer:

9-31 Den första lotten som gällde Asafs familj föll på Josef och hans söners släkt,den andra på Gedalja och hans söner och släktingar,den tredje på Sackur och hans söner och släktingar,den fjärde på Jisri och hans söner och släktingar,den femte på Netanja och hans söner och släktingar,den sjätte på Buckia och hans söner och släktingar,den sjunde på Jesarela och hans söner och släktingar,den åttonde på Jesaja och hans söner och släktingar,den nionde på Mattanja och hans söner och släktingar,den tionde på Simei och hans söner och släktingar,den elfte på Asarel och hans söner och släktingar,den tolfte på Hasabja och hans söner och släktingar,den trettonde på Subael och hans söner och släktingar,den fjortonde på Mattitja och hans söner och släktingar,den femtonde på Jerimot och hans söner och släktingar,den sextonde på Hananja och hans söner och släktingar,den sjuttonde på Josbekasa och hans söner och släktingar,den artonde på Hanani och hans söner och släktingar,den nittonde på Malloti och hans söner och släktingar,den tjugonde på Eliata och hans söner och släktingar,den tjugoförsta på Hotir och hans söner och släktingar,den tjugoandra på Giddalti och hans söner och släktingar,den tjugotredje på Mahasiot och hans söner och släktingar,och den tjugofjärde på Romamti-Eser och hans söner och släktingar.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes