A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 23 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Leviterna tilldelas uppgifter

23 När David blev gammal avstod han tronen till förmån för Salomo.

Han sammankallade alla ledare, präster och leviter i Israel till kröningsceremonin.

Samtidigt företogs en räkning av männen i Levis stam, och man kom fram till att det fanns 38.000 som var trettio år och äldre.

4-5 Av dem ska 24.000 övervaka arbetet vid templet, sa David, och 6.000 ska vara tjänstemän och domare. Det ska finnas 4.000 dörrvaktare, och 4.000 ska lovsjunga Herren med de instrument som jag låtit tillverka.

Sedan delade David upp dem i tre huvudavdelningar efter Levis söner Gerson, Kehat och Merari.

Gersons underavdelningar fick namn efter hans söner Laedan och Simei.

8-9 Dessa underavdelningar delades sedan upp i ytterligare sex grupper, som dels fick namn efter Laedans söner Jehiel, ledaren, Setam och Joel, och dels efter Simeis söner Selomot, Hasiel och Haran.

10-11 Simeis familjer fick namn efter hans fyra andra söner. Av dem var Jahat den mest framstående, Sina kom därnäst, och Jeus och Beria räknades som en enda familj, eftersom ingen av dem hade särskilt många söner.

12 Kehats avdelning var uppdelad i fyra grupper, som fick namn efter hans söner Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.

13 Amram var stamfar till Aron och Mose. Aron och hans söner avskildes för uppgiften att helga folkets offer inför Herren. Aron och hans söner tjänade Herren i varje generation och välsignade folket i Herrens namn.

14-15 Gudsmannen Mose och hans söner Gersom och Elieser räknades till Levis stam.

16 Gersoms söner hade Sebuel som ledare,

17 Elieser hade bara en son, Rehabja, men denne hade många barn.

18 Selomit var ledare för Jishars söner.

19 Jeria var ledare för Hebrons söner. Amarja var den som kom därnäst, och sedan följde Jahasiel och Jekameam.

20 Ussiels söner leddes av Mika, som följdes av Jissia.

21 Meraris söner hette Maheli och Musi. Mahelis söner hette Eleasar och Kis.

22 Eleasar dog utan att ha fått några söner, och hans döttrar gifte sig med sina kusiner, Kis söner.

23 Musis söner hette Maheli, Eder och Jerimot.

24 I folkräkningen blev alla män i Levis stam, som var tjugo år gamla eller äldre, registrerade med namn och räknade, och de blev avdelade till att göra tjänst i templet.

25 David hade sagt: Herren, Israels Gud, har låtit oss få fred, och han kommer alltid att bo i Jerusalem.

26 Nu behöver inte längre leviterna bära tabernaklet och dess tillbehör från plats till plats.

27 Enligt Davids slutgiltiga anvisningar skulle alla räknas som var minst 20 år gamla.

28 Leviternas uppgift var att assistera prästerna, Arons ättlingar. De skötte om förgårdarna och kamrarna, reningen av alla heliga föremål och uträttade en mängd sysslor i Guds hus.

29 De skaffade fram skådebröden, mjölet till spisoffren och det osyrade brödet och svarade för bakning och tillredning. De kontrollerade också alla vikter och mått.

30 Varje morgon och kväll stod de inför Herren och sjöng lovsång till hans ära.

31 De assisterade vid de speciella brännoffren, sabbatsoffren, nymånadsfirandet och alla andra högtider. Deras uppgift var att tjäna inför Herren enligt det schema och de regler som fanns föreskrivna.

32 Leviterna skötte på detta sätt sina uppgifter, först i tabernaklet och sedan i templet och hjälpte prästerna, Arons ättlingar med vad de behövde.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes