Add parallel Print Page Options

Davids erövringar

(2 Sam 8:1-14)

David besegrar många fiender

18 Efter en tid besegrade David filistéerna, underkuvade dem och intog Gat med dess kringliggande städer från dem.

Han besegrade också moabiterna och tvingade folket att underordna sig och betala skatt.

Han besegrade också kung Hadadeser i Sova ända bort till Hamat, när Hadadeser stod i begrepp att stärka sin kontroll över floden Eufrat. David tillfångatog 1 000 av hans vagnar med 7 000 soldater i vagnar och 20 000 fotsoldater. Han skar av hälsenorna på alla hästar utom på ett hundratal.

När araméerna kom från Damaskus till kung Hadadesers hjälp, slog David ner och dödade 22 000 av dem. Han förlade garnisoner bland araméerna i Damaskus och tvingade dem att underordna sig och betala skatt. Herren lät David vinna seger vart han än drog ut.

De guldsköldar som tillhörde kung Hadadesers officerare tog David med sig till Jerusalem. Han tog också stora mängder koppar från Hadadesers städer Tivchat och Kun. Salomo använde den sedan till att göra kopparhavet, pelarna och kopparkärlen.

När kung Tou från Hamat hörde att David hade besegrat Sovas kung Hadadesers armé, 10 skickade han sin son Hadoram för att hälsa på och gratulera David till segern över Hadadeser, som hade fört krig mot Tou. Hadoram förde med sig gåvor av guld, silver och koppar.

11 Kung David helgade dem åt Herren, precis som det silver och guld han tagit från de besegrade folken: araméerna, moabiterna, ammoniterna, filistéerna och amalekiterna.

12 Avishaj, Serujas son, dödade 18 000 edoméer i Saltdalen. 13 Han förlade trupper i Edom, och edoméerna blev underordnade David. Herren gav David seger var han än drog fram.

14 David regerade över hela Israel och sörjde för lag och rätt för hela sitt folk. 15 Joav, Serujas son, var överbefälhavare för hären. Joshafat, Achiluds son, var kansler. 16 Sadok, Achituvs son, och Achimelek, Evjatars son, var präster, och Shavsha var kungens sekreterare. 17 Benaja, Jojadas son, var chef för keretéerna och peletéerna, och Davids söner var de främsta männen vid kungens sida.