A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 16 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

David prisar Herren

16 Guds ark fördes in i tältet som David hade rest, och Israels ledare bar fram brännoffer och tackoffer till Gud.

När offren burits fram välsignade David folket i Herrens namn,

och sedan gav han var och en av de närvarande, både män och kvinnor, en kaka bröd, en dadelkaka och en russinkaka.

Han utsåg några leviter att tjänstgöra framför Guds ark med bön, tacksägelse och lovprisning till Herren.

Asaf blev ledare, Sakarja hans närmaste medhjälpare, och sedan följde Jegiel, Semiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom och Jegiel. De spelade lyra och harpa, Asaf slog på cymbalerna

och prästerna Benaja och Jahasiel spelade regelbundet på sina trumpeter framför arken.

Det var under denna dag som David för första gången gav Asaf och hans medhjälpare denna tacksägelsesång till Herren:

Tacka Herren, och bed i hans namn!Berätta för hela världen om vad han har gjort!

Sjung till hans ära! Prisa honom med sång och berätta om hans härlighet och makt!

10 Äran tillhör hans heliga namn.Alla som söker Herren kan glädja sig.

11 Sök Herren, ja, fråga efter hans makt, och sök honom utan att tröttna.

12-13 Ni ättlingar till hans tjänare Abraham, ni utvalda Jakobs söner, kom ihåg hans mäktiga under och den dom han har uttalat!

14 Han är Herren, vår Gud!Hans makt är synlig över hela jorden.

15 Han kommer för alltid ihåg sitt förbund, de ord han har talat till tusen generationer,

16 förbundet med Abraham och löftet till Isak,

17 som han bekräftade för Jakob - ett evigt löftesord till Israel:

18 'Jag ska ge dig Kanaans land som arv.'

19 När Israel var få till antalet, ja, väldigt få, och främlingar i löfteslandet,

20 när de vandrade från land till land, från det ena kungariket till det andra,

21 lät inte Gud något ont drabba dem.Till och med kungar, som sökte skada dem, dödades.

22 'Rör inte mina smorda kungar och skada inte mina profeter

23 Sjung till Herrens ära, hela jorden, förkunna hans frälsning varje dag!

24 Uppenbara hans härlighet för folken! Berätta för alla om hans under!

25 För Herren är stor och väldig och värdig att prisas. Honom ska man frukta över andra gudar.

26 Andra nationers gudar är ingenting, men Herren har gjort himlarna.

27 Majestät och ära går före honom, kraft och glädje följer honom.

28 Tillskriv hans namn all makt och ära, ni alla jordens folk!

29 Ja, ge Herren den ära som tillkommer hans namn!Bär fram offer inför honom! Tillbe Herren i hans helighets glans!

30 Bäva för honom, hela jorden! Hans skapelse står fast och kan ej rubbas!

31 Låt himlen vara glad och jorden fröjda sig, låt alla folk säga: 'Det är Herren som är kung.'

32 Låt haven brusa med allt som finns i dem, låt marken glädjas och allt som finns på den!

33 Låt träden i skogen sjunga av glädje inför Herren, för han kommer för att döma jorden!

34 Tacka Herren, för han är god, hans kärlek varar i evighet.

35 Ropa till honom: 'Rädda oss, Gud, vår frälsning! Samla oss igen och befria oss från andra länder! Då ska vi prisa ditt heliga namn och segra med dig.'

36 Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet!Och allt folket ropade: Amen, prisa Herren.

37 David lät leviten Asaf och hans bröder alltid vara i tjänst i tabernaklet för de dagliga sysslorna.

38 Obed-Edom och hans sextioåtta medhjälpare lät han också finnas tillhands. Obed-Edom, Jedutuns son, var dörrvaktare tillsammans med Hosa.

39 Under den tiden var Herrens gamla tabernakel i bruk på Gibeons höjd. David lät Sadok och hans prästkolleger stanna kvar där för att tjänstgöra inför Herren.

40 De bar fram brännoffer inför Herren varje morgon och kväll och lade det på det altare som var avsett för just detta, alldeles som Herren hade befallt Israel.

41 David utsåg också Heman, Jedutun och åtskilliga andra namngivna personer till att tacka Herren för hans ständiga nåd och barmhärtighet.

42 Heman och Jedutun var ansvariga för musiken med trumpet och cymbal och andra instrument till sången. Jedutuns söner utsågs till dörrvaktare.

43 När högtiden var över återvände folket hem, och David gick för att välsigna folket i sitt eget hus.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes