Add parallel Print Page Options

Leviterna för arken till Jerusalem

15 David byggde flera hus åt sig i Davids stad, och han gjorde också i ordning en plats åt Guds ark och reste ett tält för den. Sedan sa David: ”Inga andra än leviter får bära Guds ark, för Herren har utvalt dem till att bära Herrens ark och göra tjänst inför honom för alltid.”

Sedan samlade David hela Israel i Jerusalem för att föra upp Herrens ark till den plats han hade gjort i ordning för den. Han kallade samman Arons ättlingar och leviter:

från Kehats släkt,

med Uriel som ledare och hans släktingar, 120

från Meraris släkt,

med Asaja som ledare och hans släktingar, 220

från Gershoms släkt,

med Joel som ledare och hans släktingar, 130

från Elisafans släkt,

med Shemaja som ledare och hans släktingar, 200

från Hebrons släkt,

med Eliel som ledare och hans släktingar, 80

10 från Ussiels släkt,

med Amminadav som ledare och hans släktingar, 112.

11 David kallade också till sig prästerna Sadok och Evjatar, och leviterna Uriel, Asaja, Joel, Shemaja, Eliel och Amminadav.

12 ”Ni är överhuvuden för leviternas familjer”, sa han till dem. ”Rena er nu tillsammans med alla era bröder, så att ni kan föra Herrens, Israels Guds, ark, till den plats som jag har gjort i ordning. 13 Eftersom ni inte var med oss förra gången, bröt Herren, vår Gud, ner en av oss. Vi hade inte rådfrågat honom som vi borde.”

14 Prästerna och leviterna renade sig då för att föra upp Herrens, Israels Guds ark. 15 Sedan bar leviterna Guds ark på sina axlar med bärstänger, precis som Mose hade befallt i enlighet med Herrens ord.

16 David gav också leviternas ledare order att utse sångare och sjunga lovsång till musik av lyra, harpa och cymbal. 17 Leviterna valde Heman, Joels son, och av hans bröder Asaf, Berekjas son, och av deras bröder Etan, Kushajas son, från Meraris släkt.

18 Vidare deras bröder i andra ordningen:

Sakarja, Ben[a], Jaasiel, Shemiramot, Jechiel, Unni, Eliav, Benaja, Maaseja, Mattitja, Eliflehu, Mikneja, Oved-Edom och Jeiel, dörrvaktarna. 19 Heman, Asaf och Etan utsågs att spela på kopparcymbalerna. 20 Sakarja, Jaasiel, Shemiramot, Jechiel, Unni, Eliav, Maaseja och Benaja spelade lyra till alamót[b]. 21 Mattitja, Eliflehu, Mikneja, Oved-Edom, Jeiel och Asasja spelade harpa och ledde sången till sheminit[c]. 22 Kenanja, leviternas sångledare, ledde sången[d]. Det var han skicklig i.

23 Berekja och Elkana var dörrvaktare vid arken. 24 Prästerna Shevanja, Joshafat, Netanel, Amasaj, Sakarja, Benaja och Elieser blåste trumpet framför Guds ark. Oved-Edom och Jechia var dörrvaktare för arken.

25 Sedan begav sig David och de äldste i Israel tillsammans med de högre officerarna till Oved-Edoms hus för att föra upp Herrens förbundsark under jubel. 26 Eftersom Gud hjälpte leviterna, som bar Herrens förbundsark, offrade de sju tjurar och sju baggar. 27 David och leviterna, som bar arken, sångarna och Kenanja, som ledde sången, var alla klädda i mantlar av fint linne. David bar även en linne-efod. 28 Hela Israel förde upp Herrens förbundsark under jubelrop, hornmusik, klang av trumpeter och horn, cymbaler och lyror och harpor.

29 Men när Herrens förbundsark kom fram till Davids stad, såg Mikal, Sauls dotter, ut genom fönstret. Hon såg kung David hoppa och dansa av glädje, och hon föraktade honom.

Footnotes

  1. 15:18 Ben betyder son och brukar översättas. Här är dock dess ev. samhörighet med föregående namn oklar.
  2. 15:20 Betyder till unga kvinnor. Kanske en musikalisk term eller benämning på en känd sång. Samma uttryck förekommer i överskrifter till Ps 46.
  3. 15:21 Även här, som i föregående vers, finns en, troligen musikalisk term, sheminit, vars betydelse är okänd.
  4. 15:22 Eller: Kenanja, ledare for leviterna som skulle bära arken, ledde flyttningen.

Bible Gateway Sponsors