Add parallel Print Page Options

David för arken till Jerusalem

Ussa vidrör arken och dör

(2 Sam 6:1-11)

13 Sedan David hade rådgjort med alla befälhavarna, med sina officerare med befäl över tusen och hundra, talade han till hela Israel som hade samlats:

”Om det är er önskan och Herrens, vår Guds vilja, så låt oss meddela våra bröder i hela Israels land, även präster och leviter i deras städer och omgivningar, och inbjuda dem att ansluta sig till oss. Och låt oss hämta tillbaka Guds ark hit till oss, för vi har försummat den under Sauls tid.”

Alla de närvarande samtyckte till att göra så, eftersom de ansåg att detta var rätt. David samlade alltså hela Israel, ända från Shichor i Egypten upp till Levo-Hamat, för att föra Guds ark från Kirjat-Jearim. David och hela Israel begav sig till Baala, dvs. Kirjat-Jearim i Juda, för att föra tillbaka Herren Guds ark, han som tronar mellan keruberna och efter vilken arken hade fått sitt namn. De placerade Guds ark på en nygjord vagn, och Ussa och Achjo körde vagnen. David och hela Israel gladde sig av hela sin kraft inför Gud med sång och med musik av lyror, harpor, tamburiner, cymbaler och trumpeter.

När de kom fram till Kidons tröskplats, snavade oxarna och Ussa räckte ut sin hand för att stödja arken. 10 Då blev Herren vred på Ussa och slog ner honom, därför att han hade rört vid arken. Ussa dog där inför Gud. 11 Men David blev upprörd över att Herren så brutit ner Ussa och kallade platsen Peres Ussa[a], och så heter den fortfarande.

12 David greps nu av fruktan för Gud. Han frågade: ”Hur ska jag kunna föra Guds ark till mig?”

13 Han förde den inte till sig i Davids stad, utan ställde in den hos gatiten Oved-Edom. 14 Guds ark blev kvar i Oved-Edoms hus i tre månader, och Herren välsignade Oved-Edom och hans familj och allt han hade.

Footnotes

  1. 13:11 Peres är en anspelning på det hebreiska verbet för bryta ner, bröt ner Ussa. Jfr 2 Sam 6:8.