A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 12 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Fler ansluter sig till David

12 Här följer namnen på de män som förenade sig med David i Siklag, medan han fortfarande gömde sig för Saul.

De var allesammans bågskyttar och kunde använda stenslunga med både vänster och höger hand. De tillhörde alla Benjamins stam, liksom Saul.

3-7 Deras ledare hette Ahieser, Hassemaas son, från Gibea.De övriga var hans bror Joas, Jesuel och Pelet, som var Asmavets söner, Beraka, Jehu från Anatot, Jismaja från Gibeon, en av 'De trettio' och en av deras ledare, Jeremia, Jahasiel, Johanan, gederatiten Josabad, Eleusai, Jerimot, Bealja, Semarja, harufiten Sefatja, koraiterna Elkana, Jissia, Asarel, Joeser och Jasobeam och Joela och Sebadja, söner till Jeroham från Gedor.

8-13 Några gaditer övergick också till David i öknen. De var alla modiga män som kunde hantera sköld och spjut, med en uppsyn som lejon och rörliga som gaseller i bergen.Eser var deras ledare, Obadja var den andre i rang och Eliab den tredje, Masmanna den fjärde, Jeremia den femte, Attai den sjätte, Eliel den sjunde, Johanan den åttonde, Elsabad den nionde, Jeremia den tionde och Makbannai den elfte.

14 Dessa män var officerare. De svagare av dem kunde jämföras med hundra andra, och de starkaste bland dem med tusen.

15 De gick över floden Jordan vid den tid på året när den svämmade över sina bräddar, och de jagade bort alla dem som bodde i dalarna, både på östra och västra stranden.

16 Andra benjaminiter och några från Juda kom också till David.

17 Han gick ut och mötte dem och sa: Om ni har kommit för att hjälpa mig är vi vänner. Men om ni har kommit för att förråda mig till mina fiender fastän jag är oskyldig, då ska våra fäders Gud se det och döma er.

18 Då kom Guds Ande över dem, och Amasai, ledaren för 'De trettio

19 Män från Manasse övergav Israels armé och förenade sig med David, när han skulle strida med filisteerna mot kung Saul. Men filisteernas befälhavare vägrade att låta David och hans män sluta sig till dem. Efter samråd skickade de bort dem, för de var rädda att David och hans män skulle kunna sätta dem i en svår belägenhet om de bytte sida under striden och gick över till Saul.

20 Dessa män från Manasse gick över till David, när han var på väg till Siklag:Adna, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Elihu och Silletai. Alla dessa hade befälet över enheter på tusen man i Manasse.

21 De var tappra och kunniga, och de hjälpte David när han stred mot rövarband.

22 Dagligen slöt sig män till David så att han till slut hade en stor och mäktig armé.

23 Detta är en förteckning över de antal från de olika stammarna som slöt sig till David i Hebron för att riket skulle övergå till honom från Saul, precis som Herren hade sagt.

24-37 Från Juda: 6.800 man, stridsutrustade med sköld och spjut.Från Simeon: 7.100 stridsutrustade man.Från Levi: 4.600 man med Jojada i spetsen för 3.700 från Arons familj, och Sadok, en modig ung krigare som anförde 22 officerare från sin familj.Från Benjamin, Sauls stam, kom 3.000 man varav de flesta tidigare varit lojala mot Saul.Från Efraim: 20.800 tappra krigare, alla framstående i sina familjer.Från ena hälften av Manasse: 18.000 man, fast beslutna att göra David till kung.Från Isaskar: 200 ledare med sina släktingar, allesammans män som förstod vad tiden krävde och vilken kurs som var den bästa för Israel.Från Sebulon: 50.000 erfarna soldater utrustade med varje tänkbart vapen och fullständigt lojala mot David.Från Naftali: 1.000 officerare och 37.000 man utrustade med sköld och spjut.Från Dan: 28.600 stridsutrustade soldater.Från Aser: 40.000 erfarna och stridsutrustade soldater.Slutligen från andra sidan floden Jordan, där Rubens och Gads stammar och den andra hälften av Manasses stam bodde, kom 120.000 soldater, utrustade med alla slags vapen.

38 Alla dessa män kom till Hebron frivilligt, beredda att kämpa i leden för att göra David till Israels kung. Hela Israel var faktiskt inställt på denna förändring.

39 Männen åt och drack tillsammans med David i tre dagar, för de hade proviant med sig hemifrån,

40 och dessutom förde folk från grannskapet och ända bortifrån Isaskar, Sebulon och Naftali dit mat på åsnor, kameler, mulor och oxar. Mängder av mjöl, fikonkakor, russinkakor, vin, olja, får och boskap fördes dit och hela landets befolkning gladde sig.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes