Add parallel Print Page Options

Fler ansluter sig till David

12 Dessa är de som förenade sig med David i Siklag, medan han fortfarande gömde sig för Saul, Kishs son. De var bland de kämpar som bistod honom i striden. De var beväpnade med bågar och kunde använda stenslunga med både vänster och höger hand. De var benjaminiter, liksom Saul.

Ledaren var Achieser och därefter Joash, söner till Shemaa från Giva, Jesiel och Pelet, söner till Asmavet, Berekja, Jehu från Anatot, Jishmaja från Givon, en av de trettio och deras ledare, Jeremia, Jachasiel, Jochanan, Josavad från Gedera, Elusaj, Jerimot, Bealja, Shemarja, Shefatja från Haruf, Elkana, Jishia, Asarel, Joeser och Jashovam, alla från Korachs släkt, och Joela och Sevadja, söner till Jerocham från Gedor.

Några gaditer gick också över till David i bergfästet i öknen. De var alla tappra män, skickliga krigare, som kunde hantera sköld och spjut, med en uppsyn som lejon och snabba som gaseller i bergen.

Eser var den främste,

Obadja den andre, Eliav den tredje,

10 Mishmanna den fjärde, Jeremia den femte,

11 Attaj den sjätte, Eliel den sjunde,

12 Jochanan den åttonde, Elsavad den nionde,

13 Jeremia den tionde och Makbannaj den elfte.

14 Dessa män tillhörde Gads stam och var de främsta i hären. Den svagaste av dem kunde jämföras med hundra andra, och den starkaste med tusen. 15 De gick över Jordan i den första månaden, när den svämmade över sina bräddar, och de jagade bort alla dem som bodde i dalarna, både i öster och väster.

16 Andra av Benjamins män och några från Juda kom också till David i bergfästet. 17 Han gick ut och mötte dem och sa till dem: ”Om ni har kommit i fredliga avsikter för att hjälpa mig, är jag villig att förena mig med er. Men om ni har kommit för att förråda mig till mina fiender, fastän jag inte gjort något orätt, då ska våra förfäders Gud se det och döma er.”

18 Då kom Anden över Amasaj, den främste bland de trettio, och han svarade:

”Vi tillhör dig, David,
    vi är med dig, Jishajs son!
Välgång och framgång för dig
    och för alla som står upp för dig,
        för din Gud är din hjälp!”

David tog alltså emot dem och lät dem bli ledare för sin trupp.

19 Några från Manasse gick över till David, när han skulle strida med filistéerna mot Saul. Men de gav dem aldrig någon hjälp, eftersom de filisteiska befälhavarna rådgjorde med varandra och skickade bort honom och sa: ”Det kan kosta oss huvudet, om han går över till sin herre Saul.” 20 När David gick till Siklag, gick dessa män från Manasse över till honom: Adnach, Josavad, Jediael, Mikael, Josavad, Elihu och Silletaj. Alla dessa hade befälet över enheter på tusen man i Manasse. 21 De hjälpte David när han stred mot rövarband. De var tappra och blev befälhavare i hären. 22 Dagligen slöt sig män till David, så att han till slut hade en stor armé, som Guds.

23 Detta är en förteckning över de antal väpnade män som slöt sig till David i Hebron för att kungariket skulle övergå till honom från Saul, så som Herren hade sagt.

24 Från Juda: 6 800 man, krigsrustade med sköld och spjut.

25 Från Simon: 7 100 krigsrustade man.

26 Från Levi: 4 600 man, 27 med Jojada, fursten inom Arons släkt, med 3 700, 28 och Sadok, en modig ung krigare med 22 officerare från sin familj.

29 Från Benjamin, Sauls stam, kom 3 000 man, varav de flesta varit lojala mot Sauls ätt.

30 Från Efraim: 20 800 tappra krigare, alla framstående i sina familjer.

31 Från ena hälften av Manasse: 18 000 man, utsedda för att göra David till kung.

32 Från Isaskar: män som förstod sin tid och visste vad Israel skulle göra, 200 ledare med sina släktingar under sig.

33 Från Sebulon: 50 000 vapenföra män, utrustade med alla slags vapen och fullständigt lojala mot David.

34 Från Naftali: 1 000 officerare och 37 000 man utrustade med sköld och spjut.

35 Från Dan: 28 600 stridsrustade soldater.

36 Från Asher: 40 000 vapenföra och stridsrustade soldater.

37 Från andra sidan Jordan, från Rubens och Gads stammar och den andra hälften av Manasses stam, 120 000 soldater, utrustade med alla slags vapen.

38 Alla dessa stridsmän kom till Hebron frivilligt, beredda att kämpa i leden för att göra David till hela Israels kung. Också de övriga i Israel var enhälligt inställda på att göra David till kung. 39 Männen åt och drack tillsammans med David i tre dagar, för deras familjer försåg dem med proviant, 40 och dessutom förde folk från grannskapet och ända bortifrån Isaskar, Sebulon och Naftali dit mat på åsnor, kameler, mulor och oxar. Mängder av mjöl, fikonkakor, russinkakor, vin, olja, boskap och får fördes dit, och Israel gladde sig.