A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 11 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

David intar Jerusalem

11 Ledarna i Israel kom till David i Hebron och sa: Vi är dina släktingar,

och till och med när Saul var kung var det du som anförde oss i strid. Och Herren, din Gud, har sagt till dig: 'Du ska vara herden för mitt folk Israel, och du ska regera över dem.'

David gjorde då en överenskommelse med dem inför Herren, och de smorde honom till kung i Israel, precis som Herren hade sagt till Samuel.

Sedan tågade David och hela Israel mot Jerusalem, eller Jebus, som staden brukade kallas.

5-6 Men jebuseerna vägrade att släppa in dem i staden. David intog då Sions borg, som senare kom att kallas Davids stad, och sa till sina män: Den som anför oss mot jebuseerna blir min befälhavare! Joab, Serujas son, anmälde sig först och fick posten.

David bosatte sig i borgen, och det är därför det området av Jerusalem har blivit kallat Davids stad.

Han byggde upp området runt borgen och ut till stadsmuren, medan Joab byggde upp det övriga Jerusalem.

David blev allt mäktigare, för Herren var med honom.

Davids hjältar

10 Här följer namnen på de förnämsta bland Davids soldater, som tillsammans med många andra gjorde hans kungadöme så starkt att det sträckte sig över hela landet, som Herren hade lovat:

11 Jasobeam, en hakmonit, var den förnämste bland officerarna och deras ledare. Vid ett tillfälle dödade han 300 man med sitt spjut.

12 Närmast honom i rang var Eleasar, son till ahoatiten Dodo.

13 Han var med David i slaget mot filisteerna vid Pas-Dammim, vid det tillfälle då israeliterna befann sig på en kornåker och hade börjat fly.

14 Eleasar ställde sig mitt på åkern och slog filisteerna, och Herren gav sitt folk en stor seger.

15 En annan gång begav sig tre av de trettio förnämsta kämparna till David i Adullams grotta. Filisteerna hade just då slagit läger i Refaimsdalen,

16 och David befann sig i borgen. Samtidigt fanns en filisteisk utpost i Betlehem.

17 David blev törstig och ville ha vatten från källan som fanns alldeles vid porten till Betlehem. När han nämnde det för 'De tre' som kommit till honom

18-19 bröt de sig igenom filisteernas läger och hämtade upp vatten ur brunnen och förde det med sig tillbaka till David. Men David vägrade att dricka det! I stället hällde han ut det som ett offer till Herren och sa: Gud förbjude att jag skulle dricka detta vatten! Det skulle vara som att dricka blodet av de hjältar som riskerat sina liv för att hämta det.

20 Abisai, Joabs bror, var befälhavare för 'De tre'. En gång dödade han 300 man med sitt spjut, och han blev lika berömd som 'De tre'.

21 Hans anseende blev större än någon bland 'De tre

22 Benaja var son till Jojada och en tapper soldat från Kabseel. Han dödade två av Moabs bästa krigare. Han slog ihjäl ett lejon i dess håla en dag när det snöade.

23 En annan gång dödade han en egyptier som var två och en halv meter lång och hade ett spjut tjockt som en vävbom. Benaja gick fram till honom beväpnad med en stav. Han ryckte spjutet från sin motståndare och dödade honom med det.

24-25 Sådan var Benaja, Jojadas son. Han var lika erkänd som 'De tre' och hade större anseende än någon av 'De trettio

26-47 Andra framstående män bland Davids hjältar var:Asael, Joabs bror,Elhanan, Dodos son från Betlehem,harotiten Sammot,peloniten Heles,Ira, Ickes son från Tekoa,Abieser från Anatot,husatiten Sibbekai,ahoaiten Ilai,netofatiten Maherai,netofatiten Heled, Baanas son,Itai, Ribais son, en benjaminit från Gibea,pirgatoniten Benaja,Hurai från Gaas dalar,arabatiten Abiel,baharumiten Asmavet,saalboniten Eljaba,gisiten Hasems söner,haratiten Jonatan, Sages son,haratiten Ahiam, Sakars son,Elifal, Urs son,mekeratiten Hefer,peloniten Ahia,karmeliten Hesro,Naarai, Esbais son,Joel, bror till Natan,Mibhar, Hagris son,ammoniten Selek,berotiten Naherai, Joabs väpnare,jeteriten Ira,jeteriten Gareb,hetiten Uria,Sabad, Alais son,rubeniten Adina, Sisas son, som var ledare i Rubens stam med trettio andra,Hanan, Maakas son,mitniten Josafat,astarotiten Ussia,aroeriten Hotams söner Sama och Jeguel,Jediael, Simris son,tisiten Joha, Jediaels bror,mahaviten Eliel,Jeribai och Josauja, Elnaams söner,moabiten Jitma,Eliel, Obed och mesobaiten Jaasiel.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes