A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 25 Svenska 1917 (SV1917)

25 Och David jämte härhövitsmännen avskilde till tjänstgöring Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som hade profetisk anda till att spela på harpor, psaltare och cymbaler. Och detta är förteckningen på dem, på de män som fingo denna tjänstgöring till åliggande.

Av Asafs söner: Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under ledning av Asaf, som hade profetisk anda till att spela, under konungens ledning.

Av Jedutun: Jedutuns söner Gedalja, Seri, Jesaja, Hasabja och Mattitja, tillsammans sex, med harpor, under ledning av sin fader Jedutun, som hade profetisk anda till att spela tack- och lovsånger till HERREN.

Av Heman: Hemans söner Buckia, Mattanja, Ussiel, Sebuel och Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti och Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir, Mahasiot.

Alla dessa voro söner till Heman, som var konungens siare, enligt det löfte Gud hade givit, att han ville upphöja hans horn; därför gav Gud Heman fjorton söner och tre döttrar.

Alla dessa stodo var och en under sin faders ledning, när de utförde sången i HERRENS hus till cymbaler, psaltare och harpor och så gjorde tjänst i Guds hus; de stodo under konungens, Asafs, Jedutuns och Hemans ledning.

Och antalet av dem jämte deras bröder, av dem som hade blivit undervisade i sången till HERREN ära, alla de däri kunniga, utgjorde två hundra åttioåtta.

Och de kastade lott om tjänstgöringen, alla, den minste likasåväl som den störste, den kunnige jämte lärjungen.

Den första lotten kom ut för Asaf och föll på Josef; den andre blev Gedalja, han själv med sina bröder och söner, tillsammans tolv;

10 den tredje blev Sackur, med sin söner och bröder, tillsammans tolv

11 den fjärde lotten kom ut för Jisri, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

12 den femte blev Netanja, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;

13 den sjätte blev Buckia, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;

14 den sjunde blev Jesarela, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;

15 den åttonde blev Jesaja, med sin söner och bröder, tillsammans tolv

16 den nionde blev Mattanja, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;

17 den tionde blev Simei, med sina söner och bröder, tillsammans tolv

18 den elfte blev Asarel, med sin söner och bröder, tillsammans tolv

19 den tolfte lotten kom ut för Hasabja, med hans söner och bröder tillsammans tolv;

20 den trettonde blev Subael, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;

21 den fjortonde blev Mattitja, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;

22 den femtonde lotten kom ut för Jeremot, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

23 den sextonde för Hananja, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

24 den sjuttonde för Josbekasa, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

25 den adertonde för Hanani, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

26 den nittonde för Malloti, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

27 den tjugonde för Elijata, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

28 den tjuguförsta för Hotir, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

29 den tjuguandra för Giddalti, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

30 den tjugutredje för Mahasiot, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

31 den tjugufjärde för Romamti-Eser, med hans söner och bröder, tillsammans tolv.

1 Krönikeboken 25 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Musikanternas uppgifter

25 David och hans befälhavare i hären utsåg män från Asafs, Hemans och Jedutuns familjer till profetisk tjänst med musik på harpa, lyra och cymbal. Detta är förteckningen över dem och deras tjänst:

Asafs söner:

Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under hans ledning, som profeterade på kungens uppdrag.

Av Jedutun hans söner:

Gedalja, Jisri, Jesaja, Shimi, Hashavja och Mattitja, alltså sex, under ledning av sin far Jedutun, som profeterade och spelade på harpa till Herrens lov och pris.

Av Heman hans söner:

Buckia, Mattanja, Ussiel, Shuvael, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti Eser, Joshbekasha, Malloti, Hotir och Machasiot. Alla dessa var söner till kungens siare Heman. De hade getts till honom genom Guds löfte att upphöja hans horn[a]. Heman fick så fjorton söner och tre döttrar.

Alla dessa män stod under sin fars ledning när de utförde sin tjänst i Herrens hus med sång och spel på cymbal, lyra och harpa. Asaf, Jedutun och Heman följde kungens instruktioner.

De och deras familjer, tillsammans 288 personer, var alla begåvade musiker och utbildade för sin uppgift att sjunga lovsång till Herren. Gammal eller ung, lärare eller elev, alla kastade de lott om sin plats i tjänstgöringen.

Den första lotten föll på Asaf, på Josef[b], och den andra på Gedalja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

10 den tredje på Sackur och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

11 den fjärde på Jisri och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

12 den femte på Netanja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

13 den sjätte på Buckia och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

14 den sjunde på Asarela och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

15 den åttonde på Jesaja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

16 den nionde på Mattanja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

17 den tionde på Shimi och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

18 den elfte på Ussiel och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

19 den tolfte på Hashavja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

20 den trettonde på Shuvael och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

21 den fjortonde på Mattitja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

22 den femtonde på Jerimot och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

23 den sextonde på Hananja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

24 den sjuttonde på Joshbekasha och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

25 den artonde på Hanani och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

26 den nittonde på Malloti och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

27 den tjugonde på Eliata och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

28 den tjugoförsta på Hotir och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

29 den tjugoandra på Giddalti och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

30 den tjugotredje på Machasiot och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

31 och den tjugofjärde på Romamti Eser och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv.

Footnotes:

  1. 25:5 Dvs. ge honom ära och makt. Jfr med kommentarer till 1 Sam 2:1,7,10.
  2. 25:9 I Septuaginta finns tillägget hans söner och släktingar.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes