A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 14 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Davids familj

14  Hiram,[a] kungen i Tyrus, skickade sändebud till David med cederträ, murare och timmermän för att bygga ett hus åt honom.[b] David förstod att Herren hade befäst honom som kung över Israel, för han hade låtit hans rike bli upphöjt för sitt folk Israels skull.

David tog sig ännu fler hustrur i Jerusalem, och David blev far till ännu fler söner och döttrar. Dessa är namnen på de söner han fick i Jerusalem: Shammua, Shobab, Natan, Salomo, Jibhar, Elishua, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elishama, Beeljada och Elifelet.

Seger över filisteerna

När filisteerna hörde att David hade blivit smord till kung över hela Israel, drog de alla upp för att söka efter David. När David hörde det drog han ut mot dem. Filisteerna kom och ryckte in i Refaimdalen.[c] 10 David frågade då Gud: ”Ska jag dra upp mot filisteerna? Kommer du då ge dem i min hand?” Herren svarade honom: ”Dra upp. Jag ska ge dem i din hand.” 11  De drog upp till Baal-Perasim, och där besegrade David dem. David sade: ”Gud bröt ner[d] mina fiender genom min hand som en flodvåg.” Därav fick platsen namnet Baal-Perasim. 12  De lämnade sina gudar där, och David befallde att de skulle brännas upp i eld.

13  Men filisteerna ryckte in i dalen igen. 14 När David frågade Gud på nytt, svarade Gud honom: ”Du ska inte dra dit upp efter dem. Gå runt dem och anfall dem från det håll där bakaträden står. 15 Så snart du hör ljudet av steg i bakaträdens[e] toppar ska du dra ut till strid, för då har Gud dragit ut framför dig för att slå filisteernas här.” 16 David gjorde som Gud hade befallt honom. De slog filisteernas här och förföljde dem från Gibeon ända till Gezer.[f] 17  Och ryktet om David gick ut i alla länder, och Herren lät fruktan för honom komma över alla folk.

Footnotes:

  1. 14:1 Hiram   Regerade ca 980-949 f Kr. Hjälpte senare Salomo att bygga templet (1 Kung 5).
  2. 14:1 cederträ   Berömt barrträ rikt på kåda, vilket skyddar mot insekter och ger en behaglig doft.
  3. 14:9 Refaimdalen   Sydväst om Jerusalem (Jos 15:8, 18:16).
  4. 14:11 bröt ner   Hebr. parás. Baal-Perasim betyder alltså ”genombrottens herre”.
  5. 14:15 bakaträden   Hebr. baká betyder ”gråta” (jfr Ps 84:7). Möjligen balsamträd (3-4 meter höga) vars doftande kåda utvanns som droppar.
  6. 14:16 Gezer   Stad drygt 3 mil väster om Jerusalem, nära gränsen till filisteernas område.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

1 Krönikeboken 14 Nya Levande Bibeln (SVL)

David lyckas väl

14 Kung Hiram i Tyrus skickade budbärare till David med stockar av cederträ och murare och snickare för att hjälpa till att bygga Davids palats.

Nu förstod David att Herren hade befäst hans kungadöme och upphöjt det för Israels skull.

När David hade flyttat till Jerusalem, tog han sig fler hustrur och blev far till många söner och döttrar.

4-7 De som föddes i Jerusalem var Sammua, Sobab, Natan, Salomo, Jibhar, Elisua, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeljada och Elifelet.

David besegrar filisteerna

När filisteerna fick höra att David var Israels nye kung, mobiliserade de allt de hade för att ta honom till fånga. Men David fick höra om deras planer och kallade samman sin armé.

Filisteerna for våldsamt fram och gjorde plundringar i Refaimsdalen.

10 Då frågade David Herren: Kommer jag att segra, om jag går ut i strid mot dem? Ja, du ska besegra dem, svarade Herren.

11 Då gick David till anfall vid Baal-Perasim och vann en stor seger. David jublade och sa: Gud har låtit mig bryta igenom fiendens linjer som vatten när det bryter igenom en fördämning! Det är därför platsen kallas Baal-Perasim, platsen för genombrottet.

12 Filisteerna hade övergett sina gudabilder på platsen, och David gav order om att de skulle brännas upp.

13 Men filisteerna återkom och plundrade dalen igen,

14 och David frågade Gud även denna gång hur han skulle göra.Gå en omväg förbi mullbärsträden, svarade Herren, och anfall dem sedan från det hållet i stället för rakt framifrån.

15 Gå till attack när du hör ljudet som av en här på marsch i trädtopparna. Då ska Gud gå före dig och besegra fienden.

16 David gjorde som Herren hade befallt honom, och han slog filisteernas armé och förföljde den från Gibeon ända till Geser.

17 Davids ryktbarhet spred sig till alla länder, och Herren gjorde så att alla folk bävade för hans makt.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes