A A A A A
Bible Book List

1 Krónika 9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Izráel népét számba vették, és családjaik szerint feljegyezték őket az Izráel Királyainak Könyvébe.

A száműzetésből visszatért jeruzsálemi lakosok

Hűtlenségük miatt Júda népét száműzetésbe hurcolták Babilóniába.

A papok, a léviták és a Templom szolgái voltak az elsők, akik visszajöttek a száműzetésből, és őseik birtokát elfoglalva ismét az eredeti lakóhelyükre költöztek Izráel városaiban.

Jeruzsálemben laktak Júda, Benjámin, Efraim és Manassé törzséből a következők:

Útaj, Ammihúd fia, aki Omri fia, aki Imri fia, aki Báni fia, aki Perecnek, Júda fiának az egyik leszármazottja volt.

A silóiak közül Aszájá, az elsőszülött, és az ő fiai.

Zerah fiai közül Jeúél és a rokonai, összesen 690 fő.

Továbbá Benjámin leszármazottjai közül Szallú, Mesullám fia (aki Hódavjá fia, aki Hasszenuá fia volt). Azután Jibnejá, Jeróhám fia, azután Élá, Uzzi fia (aki Mikri fia volt), azután Mesullám, Sefatja fia (aki Reuél fia, aki Jibnijjá fia volt), és a rokonaik, akikkel együtt a származási jegyzékük szerint összesen 956 férfi tartozott közéjük. Mindannyian családfők voltak.

10 A papok közül a következők laktak Jeruzsálemben: Jedajá, Jehójárib, Jákin és 11 Azarjá, Hilkijjá fia (aki Mesullám fia, aki Cádók fia, aki Merájót fia, aki Akitúb fia, aki Isten Templomának a felügyelője volt.) 12 Azután Adájá, Jeróhám fia (aki Pashúr fia, aki Malkijjá fia volt), valamint Maszaj, Adiél fia (aki Jahréza fia, aki Mesullám fia, aki Mesillémit fia, aki Immér fia volt).

13 Rokonaikkal együtt összesen 1 760 pap, akik valamennyien családfők voltak, és az Isten Templomának a szolgálatában álltak.

14 A léviták közül a következők laktak Jeruzsálemben: Semajá, Hassúb fia (aki Azrikám fia, aki Hasabjá fia, aki Merári leszármazottja volt),

15 azután Bakbakar, Heres, Gálál, Mattanjá (Míká fia, aki Zikri fia, aki Ászáf fia volt), 16 azután Óbadjá, Semajá fia (aki Gálál fia, aki Jedútún fia volt), azután Berekjá, Ászá fia (aki Elkána fia volt). Berekjá a netófáiak falvaiban lakott.

17 A Templom kapuőrei közül ezek laktak Jeruzsálemben: Sallúm, Akkúb, Talmón és Ahimán. A vezetőjük Sallúm volt, a testvérük. 18 Korábban a Király-kapunál teljesítettek szolgálatot, a keleti oldalon. Ők voltak a léviták táboraiban is a kapuőrök. 19 Sallúm, Kóré fia (aki Ebjászáf fia, aki Kórah fia volt) és a rokonai — vagyis Kórah leszármazottjai — korábban a Szent Sátor bejáratát őrizték, ahogyan az őseik is ezt a szolgálatot végezték az Örökkévaló táborának a bejáratánál. 20 Régen Fineás, Eleázár fia volt a kapuőrök vezetője. Az Örökkévaló Fineással volt. 21 Zekarjá, Meselemjá fia a Találkozás Sátorának, vagyis a Szent Sátornak a kapuőre volt.

22 Ezeket a kiválasztott kapuőröket — összesen 212 főt — azokban a falvakban írták be a származási jegyzékbe, ahol a családjuk lakott. Őket még Dávid király és Sámuel próféta választotta ki és állította szolgálatba, mivel megbízhatók voltak. 23 Ők és a leszármazottjaik voltak felelősek az Örökkévaló Temploma kapuinak és a Szent Sátor bejáratának az őrzéséért. 24 Mind a négy égtáj irányában voltak őrök: keletről, nyugatról, északról és délről. 25 A falvakból a rokonaik időről időre eljöttek hozzájuk egy-egy hétre.

26 A kapuőrök négy lévita vezetője állandó szolgálatot teljesített. Rájuk volt bízva minden kamra a Templomban, és minden érték, ami a kamrákban volt. 27 Az éjszakát is a Templom közelében töltötték, mert éjjel is ők őrizték azt, és reggelente ők nyitották ki a kapukat.

28 A kapuőrök közül némelyek a templomi szolgálatban használt eszközökre vigyáztak: meg kellett számolniuk, amikor a kamrákból a Templomba vitték, illetve amikor visszahozták ezeket. 29 Mások a többi szent eszközökért voltak felelősek, meg az áldozatokhoz szükséges finomlisztért, borért, olívaolajért, tömjénért és a fűszerekért. 30 A felkenetés szent olaját a papok keverték össze a fűszerekből. 31 A szent kenyereket a lévita Mattitjá készítette el, aki Sallum elsőszülöttje volt, Kórah nemzetségéből. 32 Rokonai (szintén Kórah nemzetségéből) rendezték el a szent kenyereket minden szombaton.

33 Azok az énekes léviták, akik vezetők voltak, a Templom kamráiban tartózkodtak, és fel voltak mentve minden egyéb szolgálat alól, mert éjjel-nappal be voltak osztva a saját szolgálatuk rendje szerint. 34 Ezek voltak a léviták családfői, akik nemzetségi származásuk szerint vezetők voltak, és valamennyien Jeruzsálemben laktak.

Saul király származása

35 Jeiél alapította Gibeon városát, és ott is lakott. Feleségét Maakának hívták. 36 Elsőszülött fia volt Abdón, azután Cúr, Kís, Baál, Nér, Nádáb, 37 Gedór, Ahjó, Zekarjá és Miklót. 38 Miklót fia: Simá. Ők is Jeruzsálemben laktak, a rokonaik közelében.

39 Nér fia volt Kís, ennek fia Saul, ennek fiai: Jonatán, Malkisúá, Abinádáb és Esbaal.

40 Jonatán fia Meribbaal, ennek fia Míká, 41 ennek fiai: Pítón, Melek, Taréa és Áház.

42 Áház fia Jadá,[a] ennek fiai: Álemet, Azmávet és Zimri. Zimri fia Mócá, 43 ennek fia Biná, ennek fia Refájá, ennek fia Elászá, ennek fia Ácél.

44 Ácélnak hat fia volt: Azrikám, Bókerú, Jismaél, Searjá, Óbadjá és Hánán. Ezek voltak Ácél fiai.

Footnotes:

  1. 1 Krónika 9:42 Jadá Ez az ókori LXX görög fordításból származik. A héber kéziratokban „Jará” található.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes