A A A A A
Bible Book List

1 Krónika 7 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Issakár leszármazottjai

Issakárnak négy fia volt: Tólá, Púá, Jásúb és Simrón.

Tólá fiai: Uzzi, Refájá, Jeriél, Jahmaj, Jibszám és Sámuel — akik mind nemzetségfők lettek. Leszármazottjaikkal együtt erős és bátor harcosok voltak. Dávid király uralkodása idején összesen 22 600 harcost tudtak kiállítani.

Uzzi fia volt Jizrahjá, az ő fia pedig Mikaél, Óbadjá, Jóel és Jissijá — mind az öten vezetők a maguk családjában. A vezetésük alá tartozó — és a rokonságukból álló — sereg 36 000 harcosból állt, ugyanis általában több feleségük és számos gyermekük volt.

Issakár törzse a nemzetségi jegyzék szerint összesen 87 000 harcost tudott kiállítani.

Benjámin leszármazottjai

Benjáminnak három fia volt: Bela, Beker és Jedíaél.

Bela fiai: Ecbón, Uzzi, Uzziél, Jerimót és Íri. Mind az öten családfők voltak és bátor harcosok. Bela utódai a nemzetségi jegyzék szerint összesen 22 034 harcost tudtak kiállítani.

Beker fiai: Zemírá, Jóás, Eliézer, Eljóénaj, Omri, Jerémót, Abijjá, Anátót és Álemet. Beker utódai a nemzetségi jegyzék szerint összesen 20 200 harcost tudtak kiállítani, akik valamennyien családfők és bátor katonák voltak.

10 Jedíaél fia volt Bilhán, annak fiai: Jeús, Benjámin, Éhúd, Kenaaná, Zétán, Társis és Ahisahar. 11 Jedíaél utódai összesen 17 200 harcost tudtak kiállítani, akik valamennyien családfők és bátor katonák voltak.

12 Suppim és Huppim Ír fiai voltak. Husim Ahár fia volt.

Naftáli leszármazottjai

13 Naftáli fiai: Jahaciél, Gúni, Jécer és Sallúm — valamennyien Bilha[a] unokái.

Manassé leszármazottjai

14 Manassé fiai: Aszriél, és Mákír, akit Manassé arám származású szolgálója szült. Mákír fia volt Gileád. 15 Mákír a huppiták és suppiták közül vett magának feleséget. Mákír nővére volt Maaká. A másodikat Célofhádnak hívták, akinek csak leányai születtek. 16 Mákír felesége, Maaká fiút szült, akit Peresnek nevezett el. Peres testvére volt Seres, akinek a fiai voltak Úlám és Rekem. 17 Úlám fia Bedán volt. Ezek voltak Gileádnak, Mákír fiának (aki Manassé fia volt) a leszármazottjai. 18 Gileád nővérének, Hammóleketnek gyermekei: Ishód, Abiezer, Mahla és Semídá.[b] 19 Semídá fiai: Ahján, Sekem, Likhi és Aniám.

Efraim leszármazottjai

20 Efraim fia volt Sútelah, ennek fia Bered, ennek fia Tahat, ennek fia Eládá, ennek fia Tahat, 21 ennek fia Zábád, ennek fia Sútelah. Efraim fiai voltak még Ézer és Elád is, akiket Gát városának a lakói megöltek, amikor ez a két fiú el akarta lopni a gátiak juhait és marháit.

22 Efraim sokáig gyászolta ezt a két fiát. Végül a testvérei meglátogatták és megvigasztalták. 23 Ezután Efraim felesége fiút szült, akit Efraim Berijának[c] nevezett, mert ilyen nagy szerencsétlenség történt Ézerrel és Eláddal. 24 Berija leánya volt Seerá, aki felépítette alsó és felső Bét-Hórónt és Uzén-Seerát.

25 Berija fia volt Refah, ennek fia Resef, ennek fia Telah, ennek fia Tahan, 26 ennek fia Ladán, ennek fia Ammihúd, ennek fia Elisáma, 27 ennek fia Nún, ennek fia Józsué.

28 Efraim leszármazottjainak lakóhelyei és birtokai a következők voltak: Bétel, azután kelet felé Naarán, nyugat felé Gézer, azután Sikem, és egészen Ajjáig — valamint a városokhoz tartozó falvak. 29 Ezen kívül az övék volt még a Manassé törzsi területével határos vidéken: Bétseán, Taanak, Meggidó és Dór, valamint a városokhoz tartozó falvak. Ezekben laktak Izráel fiának, Józsefnek a leszármazottjai.

Ásér leszármazottjai

30 Ásér gyermekei: Jimná, Jisvá, Jisvi, Berija — a fiai —, és Szerah, a leánya.

31 Berija fiai: Héber és Malkiél. Malkiél fia Birzávit.

32 Héber gyermekei: Jaflét, Sómér és Hótám — a fiai —, és Súa, a leánya.

33 Jaflét fiai: Pászak, Bimhál, Asvát. Ezek voltak Jaflét fiai.

34 Sómér fiai: Ahi, Rohgá, Jehubbá és Arám.

35 Sómér testvérének, Helemnek a fiai: Cófah, Jimná, Séles és Ámal.

36 Cófah fiai: Szúah, Harnefer, Súál, Béri, Jimrá, 37 Becer, Hód, Sammá, Silsá, Jitrán és Beérá.

38 Jeter fiai: Jefunne, Piszpá és Ará.

39 Ullá fiai: Árah, Hanniél és Ricjá.

40 Ezek voltak Ásér leszármazottjai, a családfők, mind kiváló harcosok és vezetők.

Katonai szolgálatra készített jegyzékük szerint 26 000 harcost tudtak kiállítani.

Footnotes:

  1. 1 Krónika 7:13 Bilha Jákób másodfelesége, Dán és Naftáli anyja. Lásd 1Móz 30:4–8.
  2. 1 Krónika 7:18 Semídá Ez a név itt az eredeti szöveg sérülése miatt nem olvasható. A párhuzamos részek alapján pótoltuk.
  3. 1 Krónika 7:23 Berija Ez a név hasonló a héber „baj”, „szerencsétlenség” szóhoz.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes