A A A A A
Bible Book List

1 Krónika 4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Júda leszármazottjai

Júda leszármazottjai: Pérec, Hecrón, Karmi, Húr és Sóbál.

Sóbál fia Reájá, ennek fia Jahat, ennek fiai Ahúmaj és Lahad. Tőlük származnak a córiak nemzetségei.

Húr fiai: Jizreel, Jismá és Jidbás — ők alapították meg Étám városát. A nővérük neve: Haclelpóni. Penúél fia Gedór. Ezer fia Húsá. Ezek Húr leszármazottjai, aki Efráta elsőszülöttje volt. Húr alapította meg Betlehem városát.

Ashúr volt Tékoa városának a megalapítója. Ashúrnak két felesége volt: Helá és Naará. Naará szülte Ahuzámot, Héfert, Témenit és Ahastárit — ezek voltak Naará fiai Ashúrtól. Helá fiai: Ceret, Jecóhar, Etnán és Kóc. Kóc fiai: Ánúb és Haccóbéba. Kóc leszármazottjai Aharhélnek, Hárúm fiának a nemzetségei is.

Jabéc[a] kiemelkedett a testvérei közül, mert mindenki nagyra becsülte. Anyja ezt mondta róla: „Nagy fájdalommal szültem őt!” Ezért nevezte el Jabécnek. 10 Jabéc Izráel Istenét hívta segítségül, benne bízott, és ezt kérte tőle: „Istenem, áldj meg engem! Adj nekem nagyobb területet, ahol élhetünk! Kezed legyen velem állandóan! Kérlek, védj meg minden bajtól és gonosztól, hogy ne érjen fájdalom!” Isten megadta neki, amit kért.

11 Súhá testvére volt Kelúb, annak fia pedig Mehír, annak fia Estón, 12 annak fia Bét-Ráfa, Pászéah és Tehinná. Tehinná alapította Ír-Náhást. Tőlük származnak a rékaiak.

13 Kenaz fiai Otniél és Szerájá. Otniél fiai: Hatat és Meónótaj, 14 ez utóbbi fia pedig Ofra.

Szerája fia Jóáb, aki megalapította Gé-Harásimot.[b] Azért nevezték így ezt a várost, mert az ottani lakosok mindenféle mesterséghez értettek.

15 Jefunne fia Káleb, annak fiai: Írú, Élá és Naam. Éla fia Kenáz.

16 Jehallelél fiai: Zíf, Zífá, Tirjá és Aszarél.

17 Ezrá fiai: Jeter, Mered, Éfer és Jálón. Jeter gyermekei: Mirjám, Sammaj és Jisbáh. Jisbáh volt az apja Estemóának. 18 Mered egyik felesége, Bitjá az egyiptomi fáraó leánya volt. Mered fiai, akiket Bitjá szült: Jered, Héber és Jekútiél. Jered volt Gedór apja. Héber volt Szókó apja. Jekútiél volt Zánóah apja. 19 Mered másik felesége Júdából származott, és Naham nővére volt.[c] Ettől a feleségétől is születtek Merednek gyermekei: Keila apja, akitől a geremiek nemzetsége származott, és Estemóa apja, akitől a maakái nemzetség származott.

20 Simon fiai: Amnón, Rinná, Benhánán és Tilón. Jisi fia volt Zóhét, és annak fia Benzóhét.

21 Júda fia volt Sélá, ennek utódai: Ér, aki megalapította Léká városát, azután Laddá, aki Marésá városát alapította. Sélá utódai voltak a Bét-Asbéa vidékén élő lenvászon-készítő családok, 22 valamint Jókim, Jóás, Száráf és a kózébái nemzetségek. Jóás és Száráf moábi asszonyokat vettek feleségül, majd visszatértek Betlehembe. Ezek már régen történtek.

23 Sélá utódai fazekasok voltak, akik Netáimban és Gedérában laktak, és a király számára készítették az edényeket.

Simeon leszármazottjai

24 Simeon fiai: Nemuél, Jámin, Járib, Zerah és Saul. 25 Saul fia Sallum, ennek fia Miszbám, ennek fia Mismá 26 ennek fia Hammuél, ennek fia Zakkúr, ennek fia Simei.

27 Simeinek tizenhat fia és hat leánya volt. Simei fiútestvéreinek azonban nem volt sok gyermekük, és a családjaik kisebbek voltak, mint a többi Júda törzsébe tartozó nemzetségek.

28-31 Simei utódai a következő városokban laktak: Beérsebá, Móládá, Hacar-Súál, Bilha, Ecem, Tólád, Betuél, Horma, Ciklág, Bét-Markábót, Hacar-Szúszim, Bét-Biri és Saarim. Dávid uralkodásának kezdetéig ők ezekben a városokban és falvakban laktak. 32 További öt falujuk is volt: Étám, Ain, Rimmón, Tóken és Ásán. 33 Ezeken kívül még számos községben laktak egészen Baalátig. Ezek voltak a lakóhelyeik. Családjaik származási jegyzékét is összeállították.

34-38 Családfőik a következők voltak: Mesóbáb, Jamélek, Jósá (Amacjá fia), Jóel, Jéhú (aki Josibjá fia, aki Szerájá fia, aki Asziél fia volt), azután Eljóénaj, Jaakóbá, Jesóhájá, Aszájá, Adíél, Jeszímiél, Benája és Zizá (aki Sifi fia, aki Allón fia, aki Jedájá fia, aki Simrí fia, aki Semájá fia volt).

Ezeknek a családjai igen megszaporodtak, 39 ezért Gedór felé terjeszkedtek, a völgy keleti részére, hogy ott keressenek a nyájaiknak legelőt. 40 Találtak is ott dús és tágas legelőket. Az egész vidék csendes és békés volt. Korábban hámiak laktak ott. 41 Ezékiás, Júda királya idejében az említett családfők legyőzték a hámiakat, a sátraikat lerombolták, és a helyükre telepedtek. Hasonlóképpen teljesen kiirtották onnan a meúniakat is. Mindmáig a meúniak közül senki nem lakik ott. Azóta az említett családfők nemzetségei laknak ezen a vidéken, mert ott találtak a nyájaiknak legelőt.

42 Simeon törzséből ötszáz férfi felment a Széír-hegységbe, Jisí fiainak a vezetésével. Ezek a vezetők a következők voltak: Pelatjá, Nearjá, Refájá és Uzzíél. Azért mentek, hogy elfoglalják azt a vidéket. 43 Akkoriban már csak kevesen maradtak meg az amálekiek közül. A Simeon törzséből valók pedig végleg kiirtották őket, és attól fogva mindmáig ők laknak a Széír-hegységben.

Footnotes:

  1. 1 Krónika 4:9 Jabéc Az jelenti: „fájdalom”.
  2. 1 Krónika 4:14 Gé-Harásim Ez a szó azt jelenti: „Mesteremberek völgye”.
  3. 1 Krónika 4:19 Mered… volt Ez a mondat az ókori görög (LXX) fordításból származik.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes