A A A A A
Bible Book List

1 Krónika 29 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A Templom építésére adott ajándékok

29 Ezután Dávid király ezt mondta az összegyűlt vezetőknek: „Látjátok, egyedül a fiamat, Salamont választotta Isten erre a feladatra. De Salamon még fiatal és tapasztalatlan. Ez az építkezés pedig igen nagy feladatot jelent, hiszen ez a Templom nem embereknek, hanem magának az Örökkévaló Istennek készül.

Ami engem illet, erőm szerint bőségesen szereztem és gyűjtöttem Istenem Temploma számára aranyat és ezüstöt az arany- és ezüsteszközökhöz; bronzot és vasat a bronz- és vastárgyak számára; faanyagot az épülethez; ónixot és mindenféle egyéb drágaköveket az ötvösmunkákhoz; és különböző színű padlóköveket és fehér márványt.

Mivel Istenem Templomának a felépítését teljes szívemből kívánom, azon fölül, amit a Szent Templom számára előkészítettem, még a saját kincstáramból is adok 3 000 talentum[a] ófiri aranyat és 7 000 talentum tiszta ezüstöt a Templom falainak a burkolására, és az arany- illetve az ezüsttárgyak készítésére — a mesteremberek kezébe. Ki akar közületek még ma önként ajándékot adni az Örökkévalónak?”

6-7 Akkor a vezetők is bőkezűen adtak mindenféle ajándékot az Isten Temploma építésére és berendezésére. A nemzetségfők, Izráel törzseinek a fejedelmei, a hadsereg ezredesei, századosai és a királyi tisztviselők összesen a következőket ajánlották fel: 5 000 talentum aranyat és 10 000 arany dárikot,[b] 10 000 talentum ezüstöt, 18 000 talentum bronzot és 100 000 talentum vasat. Akinek drágakövek voltak a birtokában, az azt is az Örökkévaló háza kincsestárának adta, a gérsóni Jehiél (a kincstár felügyelője) kezébe. Az egész népet nagy öröm töltötte el, mert bőkezűen, önként és tiszta szívvel adták az Örökkévalónak mindezeket. Dávid király is teljes szívvel örült ennek.

Dávid király áldja az Örökkévalót

10 Akkor Dávid király az egész gyülekezet előtt hangosan áldotta az Örökkévalót:

„Áldott legyél Örökkévaló, ősapánknak, Izráelnek Istene,
    öröktől fogva mindörökké!
11 Örökkévaló, tiéd minden nagyság, hatalom, dicsőség,
    győzelem és méltóság!
Tiéd minden, ami a Mennyben és a Földön van!
    Örökkévaló, tiéd a királyi uralom,
téged illet a felmagasztalás,
    hiszen te vagy a forrása és a feje mindennek!
12 Tőled származik minden gazdagság és dicsőség,
    te uralkodsz mindenen.
Kezedben van minden hatalom és erő.
    Te teszel valakit naggyá,
    és kezed erősít meg mindenkit.
13 Ezért most Istenünk, hálát adunk neked
    és dicsérjük neved,
14 mert ugyan ki vagyok én, és mi az én népem,
    hogy a magunk erejéből ajándékoztunk volna bármit is?
Hiszen minden tőled jön,
    és csak abból adtunk, amit kezedből kaptunk!
15 Mert csak átutazó vándorok vagyunk,
    mint őseink mindannyian.
Földi napjaink, mint az árnyékok tovatűnnek,
    s nincs remény maradnunk.
16 Örökkévaló Istenünk, mindez a gazdagság,
    amit szent neved házának építésére gyűjtöttünk,
    kezedből származik, és mind a tiéd!

17 Tudom Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod, az őszinteséget szereted, én pedig tiszta szívvel, őszinte lélekkel adtam mindezt, és örömmel láttam, hogy néped is, amely itt összegyűlt, készségesen és szabadon adta mindezt neked.

18 Örökkévaló, őseinknek, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! Őrizd meg néped szívében örökre ezt az indulatot, és szívüket fordítsd magad felé! 19 Te adj fiamnak, Salamonnak tökéletes szívet, hogy parancsod, törvényed és tanácsod szerint járjon el, engedelmesen. Segítsd meg őt, Örökkévaló, hogy felépítse a Templomot, amelyet én előkészítettem!”

20 Akkor Dávid azt mondta az egész gyülekezetnek: „Áldjátok az Örökkévalót, Isteneteket!”

Mindannyian áldották és dicsérték az Örökkévalót, őseik Istenét, majd földig hajoltak és leborultak az Örökkévaló és a király előtt.

Salamon trónra lép

21 A következő napon áldozatokat vittek az Örökkévalónak. Azután égőáldozatokat mutattak be neki: 1 000 bikát, 1 000 kost, 1 000 bárányt, a szükséges italáldozatokkal együtt, és rengeteg egyéb áldozatot is egész Izráelért. 22 Egész nap nagy örömmel ettek-ittak az Örökkévaló jelenlétében. Azután másodszor[c] is királlyá tették Salamont, Dávid fiát: felkenték a szent olajjal az Örökkévaló fejedelmévé. Ugyanakkor Cádókot is felkenték főpappá.

23 Így követte Salamon az apját, Dávid királyt az Örökkévaló trónján. Sikeresen uralkodott, és egész Izráel engedelmeskedett neki. 24 A vezetők, a királyi tisztviselők, a hadsereg tisztjei és Dávid király többi fiai mind megerősítették, hogy elfogadják Salamont királyuknak és hűségesek lesznek hozzá. 25 Az Örökkévaló pedig felmagasztalta Salamont egész Izráel népe előtt, és nagyobb királyi méltóságot és tekintélyt adott neki, mint az előtte lévő izráeli királyoknak.

Dávid halála

26-27 Dávid, Isai fia egész Izráel fölött uralkodott. Összesen negyven évig uralkodott: Hebronban hét esztendeig, Jeruzsálemben pedig harminchárom évig. 28 Teljes életet élt, érett öregkorában halt meg, betelt az élettel, gazdagsággal és dicsőséggel. Utána a fia, Salamon követte a trónon.

29 Dávid király uralkodásának eseményei az elsőtől az utolsóig mind fel vannak jegyezve Sámuel próféta, Nátán próféta és Gád próféta könyveiben. 30 Ezekben megtalálható Dávid uralkodásának a története, Dávid tettei és hatalma, és mindaz, ami történt vele; meg azok az események is, amelyek Dávid idejében Izráelben és a környező királyságokban történtek.

Footnotes:

  1. 1 Krónika 29:4 talentum Egy talentum mai mértékkel kb. 36 kg.
  2. 1 Krónika 29:6 5 000 talentum… dárikot Ez összesen kb. 173 t aranyat jelent.
  3. 1 Krónika 29:22 másodszor Első alkalommal akkor koronázták meg, amikor a féltestvére, Adónijjá pártot ütött ellene. Lásd 1Kir 1:5–39.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes